Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 AYA 7

Ɔnyɛ Nɛ Ujisɔsi Wɛ A?

Ɔnyɛ Nɛ Ujisɔsi Wɛ A?

Ujehofa tu Ujisɔsi ɛhɔ wa ipu ɛcɛ. 1 Ujɔ́ni 4:9

Ɔdaŋ ku alɔ dɔka ku ɔtu kóō he Ujehofa, ó wɛ o piii ku alɔ géē jahɔ ta ɔcɛ ɔhá nōo cɛgbá nɛhi. Ihayi alɛwa gbɔbu ɛɛ ku Ujehofa kóō ya Adam a, Ó lɛ alelekwu otɛhɔ nōo lɔfu nɛhi éyi ya ɔkpanco.

Igbihaajɛ, o bu ipu Umeri nōo wɛ ɔcɛnya nōó jé ɔcɛnyilɔ jejee ɛ ŋ ma, Ujehofa lɛ ɔ ya tɔɔtɛ kóō lɛ alelekwu otɛhɔ ɔɔma ma Ubɛtlɛhɛm. É lɛ iye ce ɔyi a ka Ujisɔsi.—Ujɔ́ni 6:38.

Eko nɛ Ujisɔsi yɔ ipu ɛcɛ a, ó gbla Ɔwɔico ya lɔɔlɔhi. Ó wɛ ɔcɛ ogbonɛnɛ, ó yihɔtu ācɛ, ó gē cɛ lɛ ācɛ wa ɛgiyi nu gā kɛla mla ɔ. Ó gē yuufi ō nwu ācɛ ɔkwɔɔkwɛyi lɛyikwu Ujehofa ŋ.

 Ujisɔsi ya ɔdā olɔhi amáŋ é wɔtu nu. 1 Upíta 2:21-24

Ujisɔsi hɛ ācɛ ta ŋma ōcē ku uwa, ó klla je ācɛ ōhī heyi ŋma ɔlekwu.

Aotrɛyi ku ɛga o gba ɛ̄gbā gbɔɔ o wɔtu Ujisɔsi, ohigbu ka o lɛ ɛlā ɛkɛmgbɛ néē gē nwu mla uce ɔbiipu ku uwa a ka tɛɛcɛ.

Aotrɛyi ku ɛga o gba ɛ̄gbā a da ācɛ Urom kéē lɛ Ujisɔsi gɛ klla kwu ɔ u ŋmo.