Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 OKLƆCƐ ƆMƐ 20

Ō Ŋmɛyi Ɛlā Ɔwɛ Olɔhi

Ō Ŋmɛyi Ɛlā Ɔwɛ Olɔhi

Ɔ̄cokóītá 12:13, 14

ƆDĀ NƐ A CIKA Ō YA: Abɔ a gáā kɛla oŋmɛyi ku uwɔ a, ka ɔ ɔwɛ nōó géē ya ku ācɛ nōo yɔ i jahɔ gā uwɔ a kéē miyɛ ɛlā a cɛ klla bi ɛlā néē nwu a le yuklɔ.

ƐGƐ NƐ A GÉĒ YA Ɔ A:

  • Ɛlā ō ŋmɛyi ku uwɔ kóō tɛɛma kwu ikpɛyi ɛlā a. Ka aɛlā okpɔcii mla ikpɛyi ɛlā ku uwɔ kpɔ.

  • Kɛlā ɔwɛ nōo géē lɛ abɔ kwu ācɛ nōo yɔ i jahɔ gā uwɔ a ɔtu. Mafu ɔdā nɛ ācɛ nɛ a yɔ i kɛla lɛ uwa a cika ō ya, ku a klla mafu ɔdā nōo ya ɛɛ nōó cɛgbá kéē ya ɔ a. Kɛla ɔwɛ nōo géē mafu ku ɛlā nɛ yɔ i ka a cɛgbá, ku a kē kpɔtuce ɔ.

  • Ɛlā ō ŋmɛyi ku uwɔ kóō le kpii klla teyi peee. A hii bi ɔcɛla ɛpɛpɛ wɛɛcɛ ŋ. Bi ɛlā ō kpii nōo cɛgbá le kɛla amoomɛ ku uwɔ nōo géē ya kéē bi ɛlā a le yuklɔ.