Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 OKLƆCƐ ƆMƐ 15

Ō Kɛla Ɔwɛ Nōo Mafu Ku a Jé Caa Ku Ɛlā Nɛ A Yɔ I Ka A Wɛ Ɔkwɛyi

Ō Kɛla Ɔwɛ Nōo Mafu Ku a Jé Caa Ku Ɛlā Nɛ A Yɔ I Ka A Wɛ Ɔkwɛyi

1 Ācɛ Utesaloníka 1:5

ƆDĀ NƐ A CIKA Ō YA: Le mafu peee ku a kpɔtuce ɛlā nɛ a yɔ i ka, ka ó kē cɛgbá nɛhi.

ƐGƐ NƐ A GÉĒ YA Ɔ A:

  • Lɛ otutu ya lɔɔlɔhi. Ya oklɔcɛ ku ikpɛyi ɛlā a jaa gbeeko nɛ a lɛ ɛyi nu jé mla ɔwɛ nɛ Ubáyíbu mafu kóō wɛ ɔkwɛyi a. Bi ɛlā ligii le mafu ɔdā nōo wɛ ɛlā okpɔcii ipu ɛlā ō ka tɛɛcɛ ku uwɔ. Gbɛla kwu ɛgɛ nɛ ɛlā nɛ a yɔ i ka a géē ta ācɛ nɛ a yɔ i kɛla lɛ uwa a abɔ. Gbɔɔkɔ lɛ Ɔwɔico kóō je owu ihɔ ku nu gā uwɔ.

  • Ɛlā ō ka ku uwɔ kóō mafu ku a kpɔtuce ɛlā nɛ a yɔ i ka a. Ikɔkɔ nɛ a géē jé ɔdā néē ta tu ipu ɔkpá a yiili, kɛla ŋma ɔtu ku uwɔ nōo géē mafu ku a jé ɔdā nɛ a yɔ i ka a lɔɔlɔhi.

  • Kɛla ɔwɛ ɛgɛ nōó wɛ a ku a klla kɛla mla ɔtu caca. Ɔkɛla ku uwɔ kóō gico ɔwɛ nōo cika. Leyi kwu ācɛ nɛ a yɔ i kɛla lɛ uwa a eyī, ɔdaŋ kóō wɛ ɔdobɔbi ɛga nɛ a lā a ŋ.