Skip to content

Skip to table of contents

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

 OKLƆCƐ ƆMƐ 10

Ō Pi Ɔkɔ Ku Uwɔ Abɔ Ɔwɛ Nōo Cika

Ō Pi Ɔkɔ Ku Uwɔ Abɔ Ɔwɛ Nōo Cika

Oblatūkíne 27:14

ƆDĀ NƐ A CIKA Ō YA: Kɛla tɛɛcɛ peee ku a klla ya ku ɛlā a kóō lɛ abɔ kwu ɔcɛ ɔtu, oŋma lɛ ō pi ɔkɛla ku uwɔ abɔ, ɔwɛ nɛ a gē je ɔ gico amāŋ ō je ɔ waajɛ, mla ɔwɛ nɛ a gē kɛla fiya fiya amāŋ ɛmɛɛma a.

ƐGƐ NƐ A GÉĒ YA Ɔ A:

  • Pi ɔkɔ ku uwɔ abɔ. Ɔdaŋ ku a dɔka ō kɛla lɛyikwu ɛlā okpɔcii éyi, je ɔkɔ ku uwɔ gico, o ya ɛɛ ku ɛlā a kóō lɛ abɔ kwu ācɛ nōo yɔ i jahɔ gā uwɔ a ɔtu. Ya ɛgɔɔma duu ɔdaŋ ku a yɔ i jé ɛga ku Ubáyíbu duuma nōo kɛla lɛyikwu ɛpɔ. Ta ɔkɔ ku uwɔ waajɛ ɔdaŋ ku a dɔka ku ɔdā nɛ a gáā ka gboce ɔ a kóō ŋma unwu amāŋ eko nɛ a gáā ka ɔdā ō tuufi amāŋ unwalu.

  • Bi ɔkɔ ɛyɛɛyɛyi le kɛla. Ɔdaŋ ka ó wɛ ɔdā okpaakpa ipu uce ku uwɔ, je ɔkɛla ku uwɔ gico eko duuma nɛ a dɔka ō mafu ɔtu caca amāŋ nɛ a dɔka ō kɛla lɛyikwu onwune amāŋ ō ligbo. Bi ɔkɛla ku uwɔ waajɛ eko nɛ a gáā kɛla lɛyikwu ɔdā ō kwu iyē amāŋ unwalu.

  • Kɛla fiya fiya amāŋ ɛmɛɛma. Ɔdaŋ ku a yɔ i kɛla ɛhɛ, kɛla fiya fiya. Amáŋ, kɛla ɛmɛɛma eko duuma nɛ a yɔ i ka ɔdā nōo cɛgbá nɛhi.