Skip to content

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

Ojileyi Nɛhi k’Ācɛ Ocijali Ku Jehofa igbéyi ipu ihayi

Ihayi duuma, Ācɛ Ocijali ku Jehofa ge lu Ojileyi nɛhi ku ɛci ɛta. Je gɔbu lɛyi kwu ojileyi nɛhi nya.

 

Dɔka ԑga nōo kwu uwɔ Ajaajԑ