Skip to content

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

Blakwu Ikwu ku Ujísɔsi

Blakwu Ikwu ku Ujísɔsi

Ihayi duuma, Ācɛ Ocijali ku Jehofa ge ya oblatu ku ikwu ku Ujísɔsi ɛgɛ nōo ka a. (Ulúku 22:19, 20) Mlu ɔtu ogweeye, alɔ huwɔ igwu ka wa ya oblatu o cɛgba nya mɛmla alɔ. A ge nwu ɛgɛ nu oyeeyi mla ikwu ku Ujísɔsi gee tuwɔ abɔ.