Skip to content

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

Ɔdi Ya Naa Cika O Y’oklɔcɛ ku Ubáyíbu?

Ɔdi Ya Naa Cika O Y’oklɔcɛ ku Ubáyíbu?

Nwu ɛgɛ nu Ubáyíbu gee tuwɔ abɔ ka je ohi ku aɔka nɛhi ku Oyeeyi.