Ayub bertekad untuk menaati hukum Yehuwa

31:1

  • Ia menjaga matanya dan bersikap mesra hanya kepada istrinya

Ayub menjadi teladan dalam memperlakukan orang lain

31:13-15

  • Ia rendah hati, adil, dan berbelas kasihan. Ia bertimbang rasa kepada semua orang tidak soal mereka punya kedudukan, kaya, atau miskin

Ayub murah hati dan tidak mementingkan diri

31:16-19

  • Ia suka membantu mereka yang berkekurangan