Yosua 20:1-9

20  Kemudian Yehuwa berbicara kepada Yosua, demikian,  ”Berbicaralah kepada putra-putra Israel, demikian, ’Tetapkan bagimu kota-kota perlindungan+ yang telah kukatakan kepadamu melalui Musa,  agar pembunuh+ yang tanpa menyadari telah membunuh suatu jiwa dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana; dan kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut-balas darah.+  Ia harus melarikan diri+ ke salah satu dari antara kota-kota ini dan berdiri di depan pintu gerbang+ kota dan membuat pernyataannya dengan didengar oleh para tua-tua+ kota itu; dan mereka harus menerima dia dalam kota bersama mereka dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan tinggal dengan mereka.  Apabila penuntut-balas darah itu mengejar dia, maka mereka hendaknya tidak menyerahkan pembunuh itu ke dalam tangannya;+ sebab ia telah membunuh sesamanya dengan tidak menyadarinya, dan ia tidak membencinya terlebih dahulu.+  Ia harus tinggal di kota itu sampai ia berdiri di hadapan sidang untuk penghakiman,+ sampai imam besar yang ada pada masa itu mati.+ Pada waktu itu barulah pembunuh itu boleh pulang,+ dan ia akan kembali ke kotanya dan ke rumahnya, yaitu ke kota dari mana ia melarikan diri.’”  Maka mereka memberikan status suci kepada Kedes+ di Galilea, di wilayah pegunungan Naftali, dan Syikhem+ di wilayah pegunungan Efraim, dan Kiriat-arba,+ yaitu Hebron, di wilayah pegunungan Yehuda.  Dan di wilayah Sungai Yordan, di sebelah timur Yerikho, mereka memberikan Bezer+ di padang belantara, di dataran tinggi, dari daerah suku Ruben,+ dan Ramot+ di Gilead dari daerah suku Gad, dan Golan+ di Basyan dari daerah suku Manasye.  Semua itu menjadi kota-kota yang ditetapkan bagi segenap putra Israel dan bagi penduduk asing yang berdiam sebagai orang asing di tengah-tengah mereka, agar siapa pun yang dengan tidak sengaja+ membunuh suatu jiwa dapat melarikan diri ke sana, agar ia tidak mati di tangan penuntut-balas darah sebelum ia berdiri di hadapan sidang.+

Catatan Kaki