Yeremia 44:1-30

44  Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yahudi yang tinggal di tanah Mesir,+ yaitu orang-orang yang tinggal di Migdol,+ Tahpanhes,+ Nof,+ dan di tanah Patros,+ demikian,  ”Inilah firman Yehuwa yang berbala tentara, Allah Israel, ’Kamu telah melihat semua malapetaka yang telah kudatangkan ke atas Yerusalem+ dan semua kota Yehuda, dan sekarang semuanya sudah menjadi tempat yang hancur, dan tidak ada penduduk di dalamnya.+  Itu disebabkan oleh kejahatan yang mereka lakukan untuk menyakiti hatiku, yaitu dengan pergi dan membuat asap korban+ serta beribadat kepada allah-allah lain yang tidak dikenal oleh mereka, oleh kamu ataupun bapak-bapak leluhurmu.+  Aku terus mengutus semua hambaku kepadamu, yaitu para nabi; aku bangun pagi-pagi dan mengutus,+ untuk mengatakan, ”Janganlah melakukan hal yang memuakkan ini, yang kubenci.”+  Tetapi mereka tidak mendengarkan,+ mereka juga tidak mencondongkan telinga mereka untuk berbalik dari kejahatan mereka dengan tidak membuat asap korban bagi allah-allah lain.+  Maka kemurkaanku dan kemarahanku dicurahkan dan berkobar di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem;+ dan semuanya menjadi tempat yang hancur, tempat yang tandus dan telantar, seperti sekarang.’+  ”Sekarang, inilah firman Yehuwa, Allah yang berbala tentara, Allah Israel, ’Mengapa kamu menimpakan malapetaka besar ini ke atas jiwamu,+ yang memusnahkan dari antaramu pria dan wanita, anak kecil dan anak yang masih menyusu,+ dari tengah-tengah Yehuda, sehingga suatu sisa pun tidak ada yang tertinggal;  dengan menyakiti hatiku dengan perbuatan tanganmu, yaitu membuat asap korban bagi allah-allah lain+ di tanah Mesir, ke mana kamu pergi untuk berdiam sebagai orang asing; agar kamu dimusnahkan dan agar kamu menjadi sasaran laknat dan celaan di antara semua bangsa di bumi?+  Apakah kamu telah melupakan perbuatan buruk bapak-bapak leluhurmu,+ perbuatan buruk raja-raja Yehuda,+ perbuatan buruk istri mereka,+ perbuatan buruk kamu sendiri dan perbuatan buruk istrimu,+ yang mereka lakukan di tanah Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? 10  Sampai hari ini mereka tidak merasa remuk,+ dan mereka tidak menjadi takut,+ juga tidak berjalan menurut hukum+ dan ketetapanku, yang kutaruh di hadapanmu dan bapak-bapak leluhurmu.’+ 11  ”Maka inilah firman Yehuwa yang berbala tentara, Allah Israel, ’Lihat, aku mengarahkan mukaku menentang kamu untuk mendatangkan malapetaka dan memusnahkan seluruh Yehuda.+ 12  Aku akan mengambil sisa Yehuda yang berkeras mengarahkan muka mereka untuk pergi ke tanah Mesir dan berdiam di sana sebagai orang asing,+ dan mereka semua akan sampai pada kesudahannya di tanah Mesir.+ Mereka akan tewas oleh pedang; dan oleh bala kelaparan+ mereka akan sampai pada kesudahannya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar; oleh pedang dan bala kelaparan mereka akan mati. Mereka akan menjadi sasaran kutukan, menjadi sesuatu yang mencengangkan dan sasaran laknat dan celaan.+ 13  Aku akan mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang tinggal di tanah Mesir, sebagaimana aku mengadakan perhitungan dengan Yerusalem, yaitu dengan pedang, bala kelaparan dan sampar.+ 14  Tidak akan ada yang luput atau selamat bagi sisa Yehuda yang pergi ke tanah Mesir untuk berdiam di sana sebagai orang asing,+ yaitu untuk kembali ke tanah Yehuda ke mana jiwa mereka berhasrat untuk kembali dan tinggal;+ sebab mereka tidak akan kembali, kecuali beberapa orang yang terluput.’” 15  Lalu semua orang yang tahu bahwa istri mereka telah membuat asap korban bagi allah-allah lain,+ dan semua istri yang berdiri di sana dalam kumpulan yang besar, dan semua orang yang tinggal di tanah Mesir,+ di Patros,+ menjawab Yeremia, demikian, 16  ”Mengenai perkataan yang engkau sampaikan kepada kami dengan nama Yehuwa, kami tidak akan mendengarkan engkau;+ 17  tetapi kami akan tetap melakukan setiap perkataan yang keluar dari mulut kami,+ yaitu untuk membuat asap korban bagi ’ratu surga’+ dan mencurahkan persembahan minuman baginya,+ sebagaimana yang telah kami lakukan,+ juga bapak-bapak leluhur kami,+ raja-raja+ dan para pembesar kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem, pada waktu kami dulu kenyang dengan roti dan berkecukupan, dan kami sama sekali tidak melihat malapetaka.+ 18  Sejak kami berhenti membuat asap korban bagi ’ratu surga’+ dan mencurahkan persembahan minuman baginya, kami kekurangan segala sesuatu, dan oleh pedang dan bala kelaparan kami sampai pada kesudahan kami.+ 19  ”Juga, pada waktu kami membuat asap korban bagi ’ratu surga’+ dan mencurahkan persembahan minuman baginya,+ apakah tanpa bertanya kepada suami kami, kami membuat kue korban baginya, yang berbentuk patungnya, dan mencurahkan persembahan minuman baginya?”+ 20  Maka Yeremia mengatakan kepada seluruh rakyat itu, kepada laki-laki dan para istri dan kepada semua orang yang memberikan jawaban kepadanya, demikian, 21  ”Mengenai asap korban yang kamu buat di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem,+ yaitu kamu+ maupun bapak-bapak leluhurmu,+ raja-raja+ dan para pembesarmu+ dan rakyat negeri ini, bukankah ini yang diingat Yehuwa dan yang timbul dalam hatinya?+ 22  Akhirnya Yehuwa tidak dapat bersabar lagi menghadapi itu karena buruknya perbuatanmu, karena perkara-perkara memuakkan yang telah kamu lakukan,+ dengan demikian negerimu menjadi tempat yang hancur dan sesuatu yang mencengangkan dan sasaran laknat, tanpa penduduk, seperti sekarang.+ 23  Karena kamu membuat asap korban+ dan berbuat dosa terhadap Yehuwa+ dan tidak menaati perkataan Yehuwa+ dan tidak berjalan menurut hukum,+ ketetapan-ketetapan dan pengingat-pengingatnya, itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu seperti sekarang.”+ 24  Selanjutnya Yeremia mengatakan kepada seluruh rakyat dan semua wanita, ”Dengarlah firman Yehuwa, seluruh Yehuda yang ada di tanah Mesir.+ 25  Inilah firman Yehuwa yang berbala tentara, Allah Israel, ’Mengenai kamu sekalian dan istrimu,+ kamu para wanita juga berbicara dengan mulutmu, (dan dengan tanganmu kamu sekalian telah memenuhinya,) dengan mengatakan, ”Kami pasti akan melaksanakan ikrar yang telah kami ucapkan,+ untuk membuat asap korban bagi ’ratu surga’+ dan mencurahkan persembahan minuman baginya.”+ Kamu wanita-wanita pasti akan melaksanakan ikrarmu, dan kamu akan mewujudkan ikrarmu.’ 26  ”Maka dengarlah firman Yehuwa, hai, seluruh Yehuda yang tinggal di tanah Mesir,+ ’”Aku telah bersumpah demi nama besarku,”+ kata Yehuwa, ”bahwa namaku tidak akan diserukan lagi oleh mulut seorang Yehuda pun,+ dengan mengatakan, ’Demi Tuan Yang Berdaulat Yehuwa yang hidup!’+ di seluruh tanah Mesir. 27  Lihat, aku akan tetap waspada untuk mendatangkan malapetaka dan bukan kebaikan atas mereka;+ dan semua orang Yehuda yang ada di tanah Mesir pasti akan sampai pada kesudahan mereka oleh pedang dan bala kelaparan, sampai mereka lenyap.+ 28  Mengenai orang-orang yang luput dari pedang, mereka akan kembali dari tanah Mesir ke tanah Yehuda, yaitu suatu jumlah yang kecil;+ dan seluruh sisa Yehuda, yang pergi ke tanah Mesir untuk berdiam di sana sebagai orang asing, pasti akan mengetahui perkataan siapa yang menjadi kenyataan, apakah perkataanku atau perkataan mereka.”’”+ 29  ”’Inilah tanda bagimu,’+ demikian ucapan Yehuwa, ’bahwa aku memalingkan perhatianku kepadamu di tempat ini, agar kamu tahu bahwa firmanku pasti akan menjadi kenyataan atas kamu, untuk mendatangkan malapetaka:+ 30  Inilah firman Yehuwa, ”Lihat, aku akan menyerahkan Firaun Hofra, raja Mesir,+ ke tangan musuh-musuhnya dan ke tangan orang-orang yang mencari jiwanya,+ sebagaimana aku telah menyerahkan Zedekia, raja Yehuda, ke tangan Nebukhadrezar, raja Babilon, yaitu musuhnya dan orang yang mencari jiwanya.”’”+

Catatan Kaki