Yeremia 36:1-32

36  Pada tahun keempat pemerintahan Yehoyakim+ putra Yosia, raja Yehuda, firman ini datang dari Yehuwa kepada Yeremia, demikian,  ”Ambillah sebuah gulungan kitab,+ dan tulislah di dalamnya semua firman+ yang telah kusampaikan kepadamu tentang Israel, tentang Yehuda+ dan semua bangsa,+ sejak hari aku berbicara kepadamu, sejak zaman Yosia, terus sampai hari ini.+  Mungkin orang-orang keturunan Yehuda mau mendengarkan tentang semua malapetaka yang telah kurancang untuk ditimpakan ke atas mereka,+ dengan maksud agar mereka berbalik, masing-masing dari jalannya yang jahat,+ dan agar aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka.”+  Kemudian Yeremia memanggil Barukh+ putra Neria agar Barukh menuliskan di atas gulungan kitab itu, langsung dari mulut Yeremia, semua firman Yehuwa yang Ia sampaikan kepadanya.+  Lalu Yeremia memberi perintah kepada Barukh, demikian, ”Aku terkurung. Aku tidak dapat pergi ke rumah Yehuwa.+  Engkaulah yang harus pergi dan dengan suara keras membacakan dari gulungan yang di atasnya engkau telah menuliskan langsung dari mulutku, firman Yehuwa,+ ke telinga bangsa ini di rumah Yehuwa pada hari puasa;+ dan juga ke telinga seluruh Yehuda yang datang dari kota-kota mereka, engkau harus membacakannya dengan suara keras.+  Mungkin permohonan mereka untuk belas kasihan akan sampai ke hadapan Yehuwa+ dan mereka berbalik, masing-masing dari jalannya yang jahat,+ sebab besar kemarahan dan kemurkaan yang Yehuwa nyatakan kepada bangsa ini.”+  Kemudian Barukh+ putra Neria berbuat sesuai dengan semua yang nabi Yeremia perintahkan kepadanya, untuk membacakan firman Yehuwa dengan suara keras dari buku itu+ di rumah Yehuwa.+  Pada tahun kelima pemerintahan Yehoyakim+ putra Yosia, raja Yehuda, pada bulan kesembilan,+ orang memaklumkan puasa di hadapan Yehuwa bagi seluruh rakyat di Yerusalem dan semua orang yang datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem.+ 10  Lalu Barukh dengan suara keras membacakan perkataan Yeremia dari buku itu ke telinga seluruh rakyat di rumah Yehuwa, di ruang makan+ Gemaria+ putra Syafan,+ penyalin itu,+ di halaman atas, di depan gerbang baru rumah Yehuwa.+ 11  Mikaya putra Gemaria putra Syafan+ mendengar semua firman Yehuwa dari buku itu. 12  Setelah itu ia pergi ke istana raja, ke ruang makan sekretaris, dan lihat! di sana para pembesar sedang duduk, Elisyama,+ sekretaris itu, Delaya+ putra Syemaya, Elnatan+ putra Akhbor,+ Gemaria+ putra Syafan+ dan Zedekia putra Hanania serta semua pembesar lain. 13  Lalu Mikaya+ memberi tahu mereka semua firman yang telah ia dengar ketika Barukh dengan suara keras membacakan dari buku itu ke telinga rakyat.+ 14  Kemudian semua pembesar itu mengutus Yehudi+ putra Netania putra Syelemia putra Kusyi kepada Barukh,+ untuk mengatakan, ”Gulungan yang kaubacakan dengan suara keras ke telinga rakyat—ambillah itu di tanganmu dan datanglah.” Maka Barukh putra Neria mengambil gulungan itu di tangannya dan pergi kepada mereka.+ 15  Kemudian mereka mengatakan kepadanya, ”Silakan duduk, dan bacakanlah itu dengan suara keras ke telinga kami.” Maka Barukh+ membaca dengan suara keras ke telinga mereka. 16  Segera setelah mereka mendengar semua perkataan itu, mereka memandang satu sama lain dengan gentar; lalu mengatakan kepada Barukh, ”Kami akan memberitahukan semua perkataan ini kepada raja.”+ 17  Mereka bertanya kepada Barukh, ”Beri tahukanlah kiranya kami: Bagaimana engkau menuliskan semua perkataan ini langsung dari mulutnya?”+ 18  Lalu Barukh mengatakan kepada mereka, ”Ia menyatakan kepadaku semua perkataan ini langsung dari mulutnya, dan aku menuliskannya dalam buku ini dengan tinta.”+ 19  Akhirnya, para pembesar itu mengatakan kepada Barukh, ”Pergilah, bersembunyilah, baik engkau maupun Yeremia, agar tidak seorang pun mengetahui di mana kamu sekalian berada.”+ 20  Kemudian mereka datang menghadap raja di halaman,+ sedangkan gulungan itu mereka simpan di ruang makan+ Elisyama,+ sekretaris itu; lalu mereka menyampaikan semua perkataan itu ke telinga raja. 21  Lalu raja mengutus Yehudi+ untuk mengambil gulungan itu. Maka dia mengambilnya dari ruang makan Elisyama,+ sekretaris itu.+ Kemudian Yehudi membacakannya dengan suara keras ke telinga raja dan ke telinga semua pembesar yang berdiri di dekat raja. 22  Raja sedang duduk di rumah musim dingin,+ pada bulan kesembilan,+ sementara sebuah pendiangan+ menyala di depannya. 23  Segera setelah Yehudi membacakan tiga atau empat kolom halaman, raja mengoyaknya dengan pisau sekretaris itu, lalu melemparkannya ke api di pendiangan sampai seluruh gulungan itu habis dalam api di pendiangan.+ 24  Mereka tidak merasa gentar;+ raja dan semua hambanya yang mendengarkan semua perkataan ini juga tidak mengoyak pakaian mereka.+ 25  Sekalipun Elnatan,+ Delaya+ dan Gemaria+ memohon kepada raja untuk tidak membakar gulungan itu, dia tidak mendengarkan mereka.+ 26  Selanjutnya, raja memberi perintah kepada Yerahmeel, putra raja, dan Seraya putra Azriel dan Syelemia putra Abdeel untuk mengambil Barukh, sekretaris itu dan nabi Yeremia.+ Tetapi Yehuwa menyembunyikan mereka.+ 27  Selanjutnya firman Yehuwa datang kepada Yeremia setelah raja membakar gulungan yang berisi perkataan yang telah ditulis oleh Barukh+ langsung dari mulut Yeremia,+ demikian, 28  ”Ambillah sebuah gulungan lain, dan tulislah di atasnya semua perkataan yang semula ada pada gulungan yang pertama, yang telah dibakar oleh Yehoyakim, raja Yehuda.+ 29  Lalu kepada Yehoyakim, raja Yehuda, engkau harus mengatakan, ’Inilah firman Yehuwa, ”Engkau telah membakar gulungan ini,+ dengan mengatakan, ’Mengapakah engkau menuliskan di atasnya,+ demikian, ”Raja Babilon pasti akan datang dan akan membinasakan negeri ini dan melenyapkan manusia dan binatang dari sana”?’+ 30  Maka inilah firman Yehuwa kepada Yehoyakim, raja Yehuda, ’Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas takhta Daud,+ dan mayatnya sendiri akan dicampakkan+ sehingga kena panas pada siang hari dan embun beku pada malam hari. 31  Aku akan meminta pertanggungjawaban darinya+ serta keturunannya dan hamba-hambanya atas kesalahan mereka,+ dan aku akan mendatangkan ke atas mereka dan penduduk Yerusalem serta pria-pria Yehuda semua malapetaka yang telah kunyatakan terhadap mereka,+ yang tidak mereka dengarkan.’”’”+ 32  Yeremia mengambil gulungan lain, lalu memberikannya kepada Barukh putra Neria, sekretaris itu,+ yang kemudian menuliskan di atasnya langsung dari mulut+ Yeremia, semua perkataan yang ada dalam buku yang telah dibakar dalam api+ oleh Yehoyakim, raja Yehuda; dan padanya ditambahkan banyak perkataan lagi yang seperti itu.

Catatan Kaki