Yeremia 27:1-22

27  Pada awal pemerintahan Yehoyakim putra Yosia,+ raja Yehuda, datanglah firman ini dari Yehuwa kepada Yeremia, demikian,  ”Inilah firman Yehuwa kepadaku, ’Buatlah pengikat-pengikat dan kayu-kayu kuk,+ dan pasanglah itu pada lehermu.+  Lalu kirimkan itu kepada raja Edom,+ raja Moab,+ raja putra-putra Ammon,+ raja Tirus,+ dan raja Sidon,+ melalui para utusan yang datang ke Yerusalem kepada Zedekia, raja Yehuda.  Berilah mereka perintah untuk disampaikan kepada majikan-majikan mereka, demikian, ”’”Inilah firman Yehuwa yang berbala tentara, Allah Israel;+ inilah yang harus kamu katakan kepada majikanmu masing-masing,  ’Akulah yang menjadikan bumi,+ manusia+ dan binatang+ yang ada di permukaan bumi dengan kuasaku yang besar+ dan dengan lenganku yang terentang;+ dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku.+  Aku telah menyerahkan semua negeri itu ke tangan Nebukhadnezar, raja Babilon,+ hambaku;+ bahkan binatang-binatang liar di padang telah kuberikan kepadanya untuk melayani dia.+  Semua bangsa harus melayani dia,+ putranya dan cucunya sampai waktunya tiba bahkan bagi negerinya sendiri,+ dan banyak bangsa dan raja-raja besar akan memeras dia sebagai hamba.’+  ”’”’Pasti terjadi bahwa bangsa dan kerajaan yang tidak mau melayani dia, yaitu Nebukhadnezar, raja Babilon; dan ia yang tidak mau menaruh lehernya di bawah kuk raja Babilon, maka dengan pedang,+ bala kelaparan,+ dan sampar+ aku akan memalingkan perhatianku kepada bangsa itu,’ demikian ucapan Yehuwa, ’sampai aku menghabisi mereka melalui tangan dia.’+  ”’”’Mengenai kamu sekalian, jangan dengarkan para nabimu,+ para tukang tenung, para tukang mimpi,+ orang-orang yang mempraktekkan ilmu gaib, dan para tukang sihirmu,+ yang mengatakan kepadamu, ”Kamu tidak akan melayani raja Babilon.”+ 10  Sebab mereka menubuatkan kepalsuan kepadamu, dengan maksud agar kamu dibawa pergi jauh dari tanahmu; aku akan menceraiberaikan kamu, dan kamu pasti binasa.+ 11  ”’”’Mengenai bangsa yang mau menaruh lehernya di bawah kuk raja Babilon dan melayani dia, aku akan membiarkan dia tetap tinggal di tanahnya,’ demikian ucapan Yehuwa, ’dan dia akan menggarapnya dan tinggal di sana.’”’”+ 12  Bahkan kepada Zedekia,+ raja Yehuda, aku berbicara sesuai dengan semua firman ini,+ ”Taruhlah lehermu di bawah kuk raja Babilon dan layani dia dan rakyatnya dan tetaplah hidup.+ 13  Mengapa engkau dan rakyatmu harus mati oleh pedang,+ bala kelaparan,+ dan sampar+ seperti yang Yehuwa katakan kepada bangsa yang tidak melayani raja Babilon? 14  Jangan dengarkan perkataan para nabi yang mengatakan kepadamu, ’Kamu tidak akan melayani raja Babilon’,+ karena mereka menubuatkan kepalsuan kepadamu.+ 15  ”’Sebab aku tidak mengutus mereka,’ demikian ucapan Yehuwa, ’mereka menubuatkan kepalsuan dengan namaku, sehingga aku menceraiberaikan kamu,+ dan kamu pasti binasa,+ kamu sekalian bersama para nabi yang bernubuat kepadamu.’”+ 16  Kepada para imam dan seluruh rakyat aku berbicara, demikian, ”Inilah firman Yehuwa, ’Jangan dengarkan perkataan para nabimu yang bernubuat kepadamu, demikian, ”Lihat! Tidak lama lagi perkakas rumah Yehuwa akan dibawa kembali dari Babilon!”+ Sebab mereka menubuatkan kepalsuan kepadamu.+ 17  Jangan dengarkan mereka. Layani raja Babilon dan tetaplah hidup.+ Mengapa kota ini harus menjadi tempat yang hancur?+ 18  Jika mereka adalah nabi dan jika firman Yehuwa ada pada mereka, biarlah kiranya mereka memohon kepada Yehuwa yang berbala tentara+ agar perkakas yang masih tertinggal di rumah Yehuwa dan istana raja Yehuda serta di Yerusalem tidak dibawa ke Babilon.’ 19  ”Sebab inilah firman Yehuwa yang berbala tentara tentang pilar-pilar,+ laut,+ kereta-kereta+ dan perkakas lain yang masih tertinggal di kota ini,+ 20  yang tidak dibawa oleh Nebukhadnezar, raja Babilon, ketika ia membawa Yekonia+ putra Yehoyakim, raja Yehuda, ke pembuangan dari Yerusalem ke Babilon, bersama semua bangsawan Yehuda dan Yerusalem;+ 21  sebab inilah firman Yehuwa yang berbala tentara, Allah Israel, tentang perkakas yang masih tertinggal di rumah Yehuwa dan istana raja Yehuda dan Yerusalem,+ 22  ’”Ke Babilon itu semua akan dibawa+ dan itu akan tetap berada di sana sampai waktu aku memalingkan perhatianku kepadanya,”+ demikian ucapan Yehuwa. ”Maka aku akan membawanya dan mengembalikannya ke tempat ini.”’”+

Catatan Kaki