Yeremia 11:1-23

11  Beginilah firman yang datang dari Yehuwa kepada Yeremia,  ”Dengarlah perkataan perjanjian ini, hai, kamu sekalian! ”Sampaikanlah+ itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem,  dan katakan kepada mereka, ’Inilah firman Yehuwa, Allah Israel, ”Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan perjanjian ini,+  yang kuperintahkan kepada bapak-bapak leluhurmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir,+ dari tanur besi,+ yaitu, ’Taatilah perkataanku, dan lakukan segala hal sesuai dengan yang telah kuperintahkan kepadamu;+ maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu,+  agar aku melaksanakan sumpah yang telah kuucapkan kepada bapak-bapak leluhurmu,+ untuk memberi mereka negeri yang berlimpah dengan susu dan madu,+ seperti pada hari ini.’”’” Lalu aku menjawab, ”Amin, oh, Yehuwa.”  Selanjutnya Yehuwa berfirman kepadaku, ”Umumkan semua perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem,+ ’Hai, kamu sekalian, dengarlah perkataan perjanjian ini, dan laksanakanlah.+  Sebab dengan sungguh-sungguh aku memperingatkan bapak-bapak leluhurmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir+ dan terus sampai hari ini; aku bangun pagi-pagi sekali dan memberi peringatan, demikian, ”Taatilah perkataanku.”+  Tetapi mereka tidak mendengarkan atau mencondongkan telinga mereka,+ melainkan terus berjalan, masing-masing dengan kedegilan hati mereka yang jahat;+ dengan demikian aku menimpakan ke atas mereka semua perkataan perjanjian ini, yang kuperintahkan kepada mereka untuk dilakukan, tetapi yang tidak mereka laksanakan.’”  Selanjutnya, Yehuwa berfirman kepadaku, ”Ada persekongkolan di antara orang Yehuda dan di antara penduduk Yerusalem.+ 10  Mereka kembali kepada kesalahan bapak-bapak leluhur mereka+ yang mula-mula, yang tidak mau menaati firmanku, tetapi yang berjalan mengikuti allah-allah lain untuk melayani mereka.+ Keturunan Israel dan keturunan Yehuda telah melanggar perjanjianku yang kuadakan dengan bapak-bapak leluhur mereka.+ 11  Karena itu, inilah firman Yehuwa, ’Lihat, aku akan mendatangkan malapetaka ke atas mereka,+ yang tidak akan sanggup mereka hindari;+ dan mereka pasti akan berseru kepadaku meminta bantuan, tetapi aku tidak akan mendengarkan mereka.+ 12  Kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem akan pergi dan berseru meminta bantuan kepada allah-allah yang untuknya mereka membuat asap korban,+ tetapi yang pasti tidak akan memberikan keselamatan kepada mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka.+ 13  Sebab allah-allahmu sudah sama banyaknya seperti kota-kotamu, hai, Yehuda;+ dan sebanyak jalan-jalan Yerusalem, demikianlah banyaknya mezbah yang telah kamu dirikan untuk hal yang memalukan itu,+ mezbah-mezbah untuk membuat asap korban bagi Baal.’+ 14  ”Mengenai engkau, janganlah berdoa demi kepentingan bangsa ini, dan jangan memanjatkan seruan permohonan atau doa demi kepentingan mereka,+ sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku sehubungan dengan malapetaka mereka.+ 15  ”Apa urusan orang yang kukasihi di rumahku,+ bahwa banyak di antara mereka melakukan hal ini,+ yaitu siasat jahat?+ Apakah mereka akan membuat malapetakamu lewat darimu dengan daging kudus,+ apabila itu tiba? Pada waktu itu apakah engkau akan bersukaria?+ 16  ’Pohon zaitun yang subur, penuh dengan buah, dan indah bentuknya,’ demikian Yehuwa menamaimu.+ Dengan bunyi gemuruh yang hebat, ia mengobarkan api untuk membakarnya, dan mereka mematahkan cabang-cabangnya.+ 17  ”Yehuwa yang berbala tentara, Dia Yang Menanam engkau,+ telah menyatakan malapetaka terhadapmu, oleh karena kejahatan keturunan Israel+ dan keturunan Yehuda, yang mereka lakukan untuk menyakiti hatiku, dengan membuat asap korban bagi Baal.”+ 18  Yehuwa memberi tahu aku agar aku tahu. Pada waktu itu engkau memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku.+ 19  Aku seperti seekor anak domba jantan yang jinak, yang dibawa ke pembantaian,+ dan aku tidak tahu bahwa terhadap akulah mereka memikirkan siasat,+ ”Mari kita membinasakan pohon dengan makanannya, dan mari kita memusnahkan dia dari negeri orang yang hidup,+ agar namanya tidak diingat lagi.” 20  Namun Yehuwa yang berbala tentara menghakimi dengan keadilbenaran;+ ia memeriksa ginjal dan hati.+ Oh, kiranya aku melihat pembalasanmu atas mereka, sebab kepadamulah aku menyingkapkan kasus peradilanku.+ 21  Karena itu, inilah firman Yehuwa kepada orang-orang Anatot+ yang mencari jiwamu, ”Jangan bernubuat dengan nama Yehuwa,+ agar engkau tidak mati di tangan kami”; 22  maka inilah firman Yehuwa yang berbala tentara, ”Lihat, aku akan memalingkan perhatianku kepada mereka. Pemuda-pemuda akan mati oleh pedang.+ Putra-putri mereka akan mati oleh bala kelaparan.+ 23  Bahkan suatu sisa pun tidak akan ada bagi mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka ke atas orang-orang Anatot,+ pada waktu perhatian diarahkan kepada mereka.”+

Catatan Kaki