Yehezkiel 18:1-32

18  Selanjutnya firman Yehuwa datang kepadaku, demikian,  ”Apa maksudnya kamu sekalian menyatakan kata-kata peribahasa ini di tanah Israel, ’Bapak-bapak memakan buah anggur yang belum matang, tetapi gigi anak-anaknya yang menjadi ngilu’?+  ”’Demi aku yang hidup,’ demikian ucapan Tuan Yang Berdaulat Yehuwa, ’kamu tidak akan lagi menyatakan kata-kata peribahasa ini di Israel.  Lihat! Semua jiwa—milikkulah mereka.+ Baik jiwa+ bapak maupun jiwa anak—milikkulah mereka.+ Jiwa yang berbuat dosa+—jiwa itulah yang akan mati.+  ”’Apabila ada orang yang adil-benar dan ia melaksanakan keadilan dan keadilbenaran;+  ia tidak makan+ di atas gunung-gunung+ dan ia tidak melayangkan pandangannya kepada berhala-berhala tahi keturunan Israel,+ dan ia tidak mencemari+ istri temannya, dan ia tidak menghampiri wanita yang dalam keadaan cemar;+  dan ia tidak memperlakukan orang dengan kasar;+ ia mengembalikan jaminan yang ia ambil dari orang yang berutang kepadanya;+ ia tidak merampok;+ ia memberikan rotinya kepada orang yang lapar+ dan ia memberikan pakaian kepada orang yang telanjang;+  ia tidak memberi pinjaman dengan bunga+ dan ia tidak menarik riba;+ ia menarik tangannya dari ketidakadilan;+ ia melaksanakan keadilan yang benar antara manusia dan manusia;+  ia terus berjalan+ menurut ketetapanku dan ia berpegang pada keputusan hukumku untuk melaksanakan kebenaran,+ ia adil-benar.+ Ia pasti akan tetap hidup,’+ demikian ucapan Tuan Yang Berdaulat Yehuwa. 10  ”’Apabila seseorang memperanakkan seorang putra yang menjadi perampok,+ penumpah darah,+ yang melakukan salah satu dari antara perkara-perkara seperti itu 11  (tetapi dia sendiri tidak melakukan perkara-perkara itu); apabila ia juga makan di atas gunung-gunung,+ dan ia mencemari istri temannya;+ 12  ia memperlakukan orang yang menderita dan orang miskin dengan kasar;+ ia merampok,+ ia tidak mengembalikan barang jaminan;+ dan ia melayangkan pandangannya pada berhala-berhala tahi,+ perkara memuakkanlah yang ia lakukan.+ 13  Ia memberi pinjaman dengan riba,+ dan ia menarik bunga,+ ia pun pasti tidak akan hidup. Semua perkara memuakkan ini telah ia lakukan.+ Ia harus dibunuh. Darahnya sendiri akan tertanggung atas dirinya.+ 14  ”’Dan, lihat! seseorang memperanakkan seorang putra yang melihat semua dosa yang dilakukan oleh bapaknya, ia melihat tetapi tidak melakukan perkara-perkara seperti itu.+ 15  Ia tidak makan di atas gunung-gunung, dan ia tidak melayangkan pandangannya kepada berhala-berhala tahi keturunan Israel;+ ia tidak mencemari istri temannya;+ 16  dan ia tidak memperlakukan orang dengan kasar,+ ia tidak merampas jaminan,+ dan ia tidak merampok;+ ia memberikan rotinya kepada orang yang lapar,+ dan ia memberikan pakaian kepada orang yang telanjang;+ 17  ia menarik tangannya dari orang yang menderita; ia tidak menarik riba+ dan bunga;+ ia melaksanakan keputusan hukumku;+ ia berjalan menurut ketetapanku;+ ia sendiri tidak akan mati karena kesalahan bapaknya.+ Ia pasti akan tetap hidup.+ 18  Mengenai bapaknya, karena dia melakukan kecurangan semata-mata,+ merampok saudaranya,+ dan dia melakukan segala hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya,+ lihat! dia pun akan mati karena kesalahannya.+ 19  ”’Dan kamu sekalian pasti akan berkata, ”Mengapa anak tidak perlu menanggung apa-apa karena kesalahan bapaknya?”+ Sehubungan dengan anak itu, ia melaksanakan keadilan dan keadilbenaran,+ ia berpegang pada semua ketetapanku dan ia terus melaksanakannya.+ Ia pasti akan tetap hidup.+ 20  Jiwa yang berbuat dosa—jiwa itulah yang akan mati.+ Anak tidak akan menanggung apa-apa karena kesalahan bapaknya, dan bapak tidak akan menanggung apa-apa karena kesalahan anaknya.+ Keadilbenaran orang yang adil-benar akan ada atas dirinya,+ dan kefasikan orang yang fasik akan ada atas dirinya.+ 21  ”’Sehubungan dengan seseorang yang fasik, apabila ia berbalik dari semua dosa yang dilakukannya+ dan ia sesungguhnya berpegang pada semua ketetapanku dan melaksanakan keadilan dan keadilbenaran,+ ia pasti akan tetap hidup. Ia tidak akan mati.+ 22  Semua pelanggaran yang dilakukannya—semua itu tidak akan diingat lagi terhadapnya.+ Karena keadilbenaran yang dilakukannya, ia akan tetap hidup.’+ 23  ”’Apakah aku senang akan kematian seseorang yang fasik,’+ demikian ucapan Tuan Yang Berdaulat Yehuwa, ’dan bukankah agar ia berbalik dari jalan-jalannya dan tetap hidup?’+ 24  ”’Apabila seseorang yang adil-benar berbalik dari keadilbenarannya dan sesungguhnya melakukan ketidakadilan;+ ia terus berbuat+ sesuai dengan semua perkara memuakkan yang dilakukan orang fasik, dan ia hidup, semua tindakan adil-benar yang dilakukannya tidak akan diingat.+ Karena ketidaksetiaan yang ia lakukan dan karena dosa yang ia buat, karena semuanya itu ia akan mati.+ 25  ”’Dan kamu sekalian pasti akan berkata, ”Jalan Yehuwa tidak tepat.”+ Dengarlah, hai, keturunan Israel. Bukankah jalanku tepat?+ Bukankah jalan kamu sekalian yang tidak tepat?+ 26  ”’Apabila seseorang yang adil-benar berbalik dari keadilbenarannya dan ia sesungguhnya melakukan ketidakadilan+ dan mati karena hal itu, ia akan mati karena ketidakadilan yang dilakukannya.+ 27  ”’Apabila seseorang yang fasik berbalik dari kefasikan yang dilakukannya lalu melaksanakan keadilan dan keadilbenaran,+ jiwanya akan tetap terpelihara hidup.+ 28  Apabila ia melihat+ dan ia berbalik dari semua pelanggaran yang dilakukannya,+ ia pasti akan tetap hidup. Ia tidak akan mati.+ 29  ”’Dan keturunan Israel pasti akan berkata, ”Jalan Yehuwa tidak tepat.”+ Mengenai jalanku, bukankah itu tepat, hai, keturunan Israel?+ Bukankah jalan kamu sekalian yang tidak tepat?’+ 30  Oleh karena itu, aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut jalannya,+ hai, keturunan Israel,’ demikian ucapan Tuan Yang Berdaulat Yehuwa.+ ’Berbaliklah, ya, berupayalah untuk berbalik dari semua pelanggaranmu,+ dan jangan biarkan apa pun menjadi balok sandungan yang menyebabkan kamu bersalah.+ 31  Buanglah darimu semua pelanggaran yang kamu lakukan+ dan hasilkanlah suatu hati yang baru+ dan roh yang baru,+ karena mengapa kamu harus mati,+ hai, keturunan Israel?’ 32  ”’Karena aku tidak senang akan kematian seseorang yang akan mati itu,’+ demikian ucapan Tuan Yang Berdaulat Yehuwa. ’Maka berupayalah untuk berbalik dan tetap hidup,+ hai, kamu sekalian.’”

Catatan Kaki