Wahyu 7:1-17

7  Setelah ini aku melihat empat malaikat+ berdiri di keempat penjuru bumi, memegang erat keempat angin+ bumi, agar tidak ada angin yang bertiup ke bumi atau ke laut atau ke pohon+ apa pun.  Dan aku melihat malaikat lain naik dari arah terbitnya matahari,+ sambil membawa meterai Allah yang hidup;+ dan ia berseru dengan suara keras kepada keempat malaikat yang diperkenankan merusak bumi dan laut,  demikian, ”Jangan merusak bumi atau laut atau pohon-pohon, sampai kami telah memeteraikan+ budak-budak Allah kami pada dahi+ mereka.”  Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan, seratus empat puluh empat ribu,+ yang dimeteraikan dari setiap suku+ putra-putra Israel:+  Dari suku Yehuda+ dua belas ribu yang dimeteraikan;dari suku Ruben+ dua belas ribu;dari suku Gad+ dua belas ribu;  dari suku Asyer+ dua belas ribu;dari suku Naftali+ dua belas ribu;dari suku Manasye+ dua belas ribu;  dari suku Simeon+ dua belas ribu;dari suku Lewi+ dua belas ribu;dari suku Isakhar+ dua belas ribu;  dari suku Zebulon+ dua belas ribu;dari suku Yusuf+ dua belas ribu;dari suku Benyamin+ dua belas ribu yang dimeteraikan.+  Setelah hal-hal ini aku memandang, dan, lihat! suatu kumpulan besar+ dari orang-orang yang jumlahnya tidak seorang pun dapat menghitungnya, dari semua bangsa+ dan suku dan umat+ dan bahasa,+ berdiri di hadapan takhta+ dan di hadapan Anak Domba, mengenakan jubah putih;+ dan ada pelepah-pelepah palem+ di tangan mereka. 10  Dan mereka terus berseru dengan suara keras, demikian, ”Kami berutang keselamatan kepada Allah kami,+ yang duduk di atas takhta,+ dan kepada Anak Domba.”+ 11  Dan semua malaikat+ berdiri di sekeliling takhta itu, juga penatua-penatua+ dan keempat makhluk hidup itu,+ dan mereka sujud di hadapan takhta itu dan menyembah Allah,+ 12  dengan mengatakan, ”Amin! Keagungan dan kemuliaan dan hikmat dan ucapan syukur dan kehormatan dan kuasa+ dan kekuatan bagi Allah kita kekal selama-lamanya. Amin.”+ 13  Lalu sebagai tanggapan, salah seorang penatua+ mengatakan kepadaku, ”Siapakah orang-orang yang mengenakan jubah putih itu,+ dan dari manakah mereka datang?” 14  Maka aku langsung mengatakan kepadanya, ”Tuanku, engkaulah yang mengetahuinya.” Dan ia mengatakan kepadaku, ”Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesengsaraan besar,+ dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih+ dalam darah+ Anak Domba. 15  Itulah sebabnya mereka berada di hadapan+ takhta Allah; dan mereka memberikan dinas suci+ kepadanya siang dan malam dalam baitnya; dan Pribadi yang duduk di atas takhta+ itu akan membentangkan kemahnya+ ke atas mereka. 16  Mereka tidak akan lapar lagi ataupun haus lagi, dan matahari ataupun panas yang menghanguskan tidak akan menimpa mereka,+ 17  karena Anak Domba,+ yang ada di tengah-tengah takhta itu, akan menggembalakan+ mereka, dan akan menuntun mereka ke sumber air+ kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka.”+

Catatan Kaki