Ulangan 34:1-12

34  Kemudian dari padang gurun Moab, Musa naik ke Gunung Nebo,+ yaitu ke puncak Pisga,+ yang menghadap ke arah Yerikho.+ Lalu Yehuwa memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, dari Gilead sampai Dan,+  seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, dan seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat,+  Tanah Negeb,+ daerah Distrik,+ dataran lembah Yerikho, kota pohon palem,+ sampai Zoar.+  Selanjutnya Yehuwa berfirman kepadanya, ”Inilah negeri yang aku janjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, demikian, ’Kepada benihmu aku akan memberikannya’.+ Aku telah membuat engkau melihatnya dengan matamu sendiri, karena engkau tidak akan menyeberang ke sana.”+  Setelah itu matilah Musa, hamba Yehuwa itu,+ di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Yehuwa.+  Lalu dikuburkannyalah dia di lembah di tanah Moab yang berhadapan dengan Bet-peor,+ dan tidak seorang pun mengetahui kuburannya sampai hari ini.+  Musa berumur seratus dua puluh tahun ketika ia mati.+ Matanya belum kabur,+ dan kekuatan hidupnya belum hilang.+  Lalu putra-putra Israel menangisi Musa di padang gurun Moab selama tiga puluh hari.+ Akhirnya hari-hari tangis masa berkabung untuk Musa selesai.  Yosua putra Nun penuh dengan roh hikmat,+ sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atas dia;+ dan putra-putra Israel mendengarkan dia dan mereka melakukan tepat seperti yang Yehuwa perintahkan kepada Musa.+ 10  Tetapi tidak pernah ada lagi nabi yang bangkit di Israel seperti Musa,+ yang dikenal Yehuwa muka dengan muka,+ 11  dalam hal semua tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Yehuwa di tanah Mesir terhadap Firaun dan semua hambanya dan seluruh negerinya,+ 12  dan dalam hal semua perbuatan dengan tangan yang kuat dan segala kedahsyatan besar yang dilakukan Musa di depan mata seluruh bangsa Israel.+

Catatan Kaki