Mazmur 72:1-20

Mengenai Salomo. 72  Oh, Allah, berikanlah keputusan hukummu kepada raja,+Dan keadilbenaranmu kepada putra raja.+   Kiranya ia membela perkara umatmu dengan keadilbenaran+Dan perkara orang-orangmu yang menderita dengan keputusan hukum.+   Biarlah gunung-gunung membawa damai bagi bangsa itu,+Juga bukit-bukit, melalui keadilbenaran.   Biarlah ia menjadi hakim bagi orang-orang yang menderita dari bangsa itu,+Biarlah ia menyelamatkan putra-putra orang miskin,Dan biarlah ia meremukkan orang yang berbuat curang.   Mereka akan takut kepadamu selama ada matahari,+Dan selama ada bulan, dari generasi ke generasi.+   Ia akan turun seperti hujan ke atas rumput yang dipotong,+Seperti hujan lebat yang membasahi bumi.+   Pada zamannya, orang adil-benar akan bertunas,+Dan damai berlimpah sampai bulan tidak ada lagi.+   Ia akan mempunyai rakyat dari laut ke laut+Dan dari Sungai+ sampai ke ujung-ujung bumi.+   Penduduk di wilayah yang gersang akan membungkuk di hadapannya,+Dan musuh-musuhnya akan menjilat debu.+ 10  Raja-raja dari Tarsyis dan pulau-pulau+Mereka akan membayar upeti.+Raja-raja dari Syeba dan Seba—Mereka akan membawa pemberian.+ 11  Dan kepadanya semua raja akan sujud;+Semua bangsa akan melayaninya.+ 12  Karena ia akan membebaskan orang miskin yang berseru meminta tolong,+Juga orang yang menderita dan siapa pun yang tidak mempunyai penolong.+ 13  Ia akan merasa kasihan terhadap orang kecil dan orang miskin,+Dan jiwa orang-orang miskin akan ia selamatkan.+ 14  Ia akan menebus jiwa mereka dari penindasan dan tindak kekerasan,Dan darah mereka berharga di matanya.+ 15  Biarlah ia hidup,+ dan biarlah emas Syeba diberikan kepadanya.+Dan demi dirinya biarlah doa dipanjatkan senantiasa;Sepanjang hari biarlah ia diberkati.+ 16  Akan ada banyak biji-bijian di bumi;+Di puncak pegunungan akan ada kelimpahan.+Buahnya akan seperti di Lebanon,+Dan orang-orang yang berasal dari kota akan berbunga seperti tumbuh-tumbuhan di bumi.+ 17  Biarlah namanya ada sampai waktu yang tidak tertentu;+Selama ada matahari biarlah namanya bertambah-tambah,Dan dengan perantaraan dia biarlah mereka memperoleh berkat;+Biarlah semua bangsa menyatakan dia berbahagia.+ 18  Diagungkanlah Allah Yehuwa, Allah Israel,+Dia sajalah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menakjubkan.+ 19  Dan diagungkanlah kiranya namanya yang mulia sampai waktu yang tidak tertentu,+Dan biarlah kemuliaannya memenuhi seluruh bumi.+Amin dan Amin. 20  Selesailah doa-doa Daud, putra Isai.+

Catatan Kaki