Mazmur 60:1-12

Kepada pemimpin atas Bunga Lili Pengingat. Miktam. Dari Daud. Untuk mengajar.+ Pada waktu ia berjuang melawan Aram-naharaim serta Aram-Zoba, kemudian Yoab pulang dan memukul kalah Edom di Lembah Garam, ya, dua belas ribu orang.+ 60  Oh, Allah, engkau telah menolak kami, engkau telah menerobos kami,+Engkau telah menjadi berang. Pulihkanlah kami.+   Engkau telah menyebabkan bumi bergoyang keras, engkau telah membelahnya hingga terbuka.+Sembuhkanlah celah-celahnya, karena ia telah goyah.+   Engkau telah menyebabkan umatmu melihat kesukaran.+Engkau telah membuat kami minum anggur sehingga kami sempoyongan.+   Engkau telah memberikan kepada mereka yang takut akan engkau suatu tanda+Untuk berlari zig-zag oleh karena busur. Sela.   Agar orang-orangmu yang dikasihi dapat diselamatkan,+Oh, selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah kami.+   Allah sendiri telah berbicara dalam kekudusannya,+”Aku akan bersukaria, aku akan memberikan Syikhem sebagai suatu bagian;+Dan Lembah Sukot akan aku ukur.+   Gilead milikku dan Manasye milikku,+Dan Efraim adalah benteng bagi orangku yang menjadi kepala;Yehuda adalah tongkat kepemimpinanku.+   Moab adalah belanga pembasuhanku.+Ke atas Edom aku akan melemparkan kasutku.+Atas Filistia aku akan bersorak dalam kemenangan.”+   Siapa yang akan membawa aku ke kota yang terkepung?+Siapa yang pasti akan menuntun aku sampai ke Edom?+ 10  Bukankah engkau, oh, Allah, yang telah menolak kami+Dan yang tidak maju bersama bala tentara kami sebagai Allah?+ 11  Berikanlah kepada kami pertolongan dari kesesakan,+Sebab penyelamatan oleh manusia tidaklah berguna.+ 12  Dengan Allah, kita akan memperoleh energi hidup,+Dan ia sendiri akan menginjak-injak lawan-lawan kita.+

Catatan Kaki