Kejadian 5:1-32

5  Inilah buku tentang sejarah Adam. Pada hari Allah menciptakan Adam, ia membuatnya dalam rupa Allah.+  Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.+ Setelah itu ia memberkati mereka dan menamai mereka Manusia+ pada hari mereka diciptakan.+  Dan Adam terus hidup selama seratus tiga puluh tahun. Lalu ia memperanakkan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, dan menamai dia Set.+  Setelah ia memperanakkan Set, umur Adam berlanjut delapan ratus tahun. Sementara itu ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.+  Jadi umur yang seluruhnya Adam jalani mencapai sembilan ratus tiga puluh tahun dan ia mati.+  Dan Set terus hidup selama seratus lima tahun. Lalu ia memperanakkan Enos.+  Setelah ia memperanakkan Enos, Set hidup delapan ratus tujuh tahun lagi. Sementara itu ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.  Jadi umur Set seluruhnya mencapai sembilan ratus dua belas tahun dan ia mati.  Dan Enos terus hidup selama sembilan puluh tahun. Lalu ia memperanakkan Kenan.+ 10  Setelah ia memperanakkan Kenan, Enos hidup delapan ratus lima belas tahun lagi. Sementara itu ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11  Jadi umur Enos seluruhnya mencapai sembilan ratus lima tahun dan ia mati. 12  Dan Kenan terus hidup selama tujuh puluh tahun. Lalu ia memperanakkan Mahalalel.+ 13  Setelah ia memperanakkan Mahalalel, Kenan hidup delapan ratus empat puluh tahun lagi. Sementara itu ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 14  Jadi umur Kenan seluruhnya mencapai sembilan ratus sepuluh tahun dan ia mati. 15  Dan Mahalalel terus hidup selama enam puluh lima tahun. Lalu ia memperanakkan Yared.+ 16  Setelah ia memperanakkan Yared, Mahalalel hidup delapan ratus tiga puluh tahun lagi. Sementara itu ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 17  Jadi umur Mahalalel seluruhnya mencapai delapan ratus sembilan puluh lima tahun dan ia mati. 18  Dan Yared terus hidup selama seratus enam puluh dua tahun. Lalu ia memperanakkan Henokh.+ 19  Setelah ia memperanakkan Henokh, Yared hidup delapan ratus tahun lagi. Sementara itu ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 20  Jadi umur Yared seluruhnya mencapai sembilan ratus enam puluh dua tahun dan ia mati. 21  Dan Henokh terus hidup selama enam puluh lima tahun. Lalu ia memperanakkan Metuselah.+ 22  Setelah ia memperanakkan Metuselah, Henokh terus berjalan dengan Allah yang benar selama tiga ratus tahun. Sementara itu ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 23  Jadi umur Henokh seluruhnya mencapai tiga ratus enam puluh lima tahun. 24  Henokh tetap berjalan+ dengan Allah yang benar.+ Lalu dia tidak ada lagi, sebab Allah mengambil dia.+ 25  Dan Metuselah terus hidup selama seratus delapan puluh tujuh tahun. Lalu ia memperanakkan Lamekh.+ 26  Setelah ia memperanakkan Lamekh, Metuselah hidup tujuh ratus delapan puluh dua tahun lagi. Sementara itu ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 27  Jadi umur Metuselah seluruhnya mencapai sembilan ratus enam puluh sembilan tahun dan ia mati. 28  Dan Lamekh terus hidup selama seratus delapan puluh dua tahun. Lalu ia memperanakkan seorang anak laki-laki. 29  Kemudian ia menamai dia Nuh,+ dengan mengatakan, ”Anak ini akan mendatangkan penghiburan bagi kita dalam pekerjaan kita dan dalam rasa sakit tangan kita karena tanah yang telah Yehuwa kutuk.”+ 30  Setelah ia memperanakkan Nuh, Lamekh hidup lima ratus sembilan puluh lima tahun lagi. Sementara itu ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 31  Jadi umur Lamekh seluruhnya mencapai tujuh ratus tujuh puluh tujuh tahun dan ia mati. 32  Dan Nuh berumur lima ratus tahun. Setelah itu Nuh memperanakkan Sem,+ Ham,+ dan Yafet.+

Catatan Kaki