Kejadian 48:1-22

48  Setelah semuanya itu, disampaikanlah kepada Yusuf, ”Lihat, bapakmu semakin lemah.” Maka dia membawa bersamanya kedua putranya, Manasye dan Efraim.+  Lalu dilaporkan kepada Yakub demikian, ”Lihat, putramu, Yusuf, datang menemuimu.” Maka Israel mengerahkan kekuatannya dan duduk di pembaringannya.  Kemudian Yakub mengatakan kepada Yusuf, ”Allah Yang Mahakuasa menampakkan diri kepadaku di Luz+ di tanah Kanaan untuk memberkati aku.+  Selanjutnya ia berfirman kepadaku, ’Aku akan membuatmu beranak cucu,+ dan aku akan membuatmu menjadi banyak dan aku akan mengubahmu menjadi sekumpulan bangsa+ dan aku akan memberikan tanah ini kepada benihmu setelah engkau, untuk menjadi miliknya sampai waktu yang tidak tertentu.’+  Dan sekarang, kedua putramu yang dilahirkan bagimu di tanah Mesir sebelum aku datang kepadamu kemari di Mesir, mereka itu kepunyaanku.+ Efraim dan Manasye akan menjadi kepunyaanku sama seperti Ruben dan Simeon.+  Tetapi keturunan yang akan kauperoleh setelah mereka akan menjadi kepunyaanmu. Sehubungan dengan warisan, mereka akan disebutkan bersama nama saudara-saudara mereka.+  Mengenai aku, pada waktu aku datang dari Padan,+ Rakhel mati+ di sisiku di tanah Kanaan dalam perjalanan, ketika jaraknya masih cukup jauh untuk sampai ke Efrat,+ sehingga aku menguburkan dia di sana dalam perjalanan menuju Efrat, yakni Betlehem.”+  Lalu Israel melihat putra-putra Yusuf dan berkata, ”Siapakah mereka ini?”+  Maka Yusuf mengatakan kepada bapaknya, ”Merekalah putra-putra yang Allah berikan kepadaku di tempat ini.”+ Kemudian ia berkata, ”Tolong bawa mereka kepadaku agar aku memberkati mereka.”+ 10  Mata Israel telah menjadi kabur karena usia tua.+ Ia tidak dapat melihat. Maka Yusuf membawa mereka ke dekatnya, lalu ia mencium dan memeluk mereka.+ 11  Selanjutnya Israel mengatakan kepada Yusuf, ”Aku tidak menyangka akan melihat mukamu,+ tetapi lihat, Allah membuatku melihat keturunanmu juga.” 12  Setelah itu Yusuf menjauhkan mereka dari lututnya, dan dia membungkuk dengan mukanya ke tanah.+ 13  Lalu Yusuf memegang keduanya, Efraim dengan tangan kanannya ke sebelah kiri Israel,+ dan Manasye dengan tangan kirinya ke sebelah kanan Israel,+ dan mendekatkan mereka kepadanya. 14  Akan tetapi, Israel mengulurkan tangan kanannya dan menaruhnya di atas kepala Efraim,+ walaupun dia lebih muda,+ dan tangan kirinya di atas kepala Manasye.+ Ia meletakkan tangannya demikian dengan suatu maksud, sebab Manasye-lah anak sulung.+ 15  Kemudian ia memberkati Yusuf dan berkata,+ ”Allah yang benar yang di hadapannya bapak-bapakku, Abraham dan Ishak, berjalan,+Allah yang benar yang telah menggembalakan aku sepanjang keberadaanku sampai hari ini,+ 16  Malaikat yang telah menebus aku dari semua malapetaka,+ berkatilah anak-anak ini.+Dan biarlah namaku disebut atas mereka, dan nama bapak-bapakku, Abraham dan Ishak,+Dan biarlah mereka bertambah sehingga besar jumlahnya di tengah-tengah bumi.”+ 17  Pada waktu Yusuf melihat bahwa bapaknya tetap menaruh tangan kanannya di atas kepala Efraim, dia merasa tidak senang,+ dan dia mencoba memegang tangan bapaknya untuk memindahkannya dari kepala Efraim ke kepala Manasye.+ 18  Maka Yusuf mengatakan kepada bapaknya, ”Jangan begitu, bapakku, karena dia inilah anak sulung.+ Taruhlah tangan kananmu di atas kepalanya.” 19  Tetapi bapaknya tetap menolak dan berkata, ”Aku tahu, putraku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar.+ Meskipun demikian, adiknya akan menjadi lebih besar daripadanya,+ dan keturunannya akan menjadi sejumlah besar bangsa.”+ 20  Lalu ia memberkati mereka pada hari itu,+ dengan berkata, ”Melalui engkau, biarlah Israel berulang-ulang mengucapkan berkat, dengan berkata,’Kiranya Allah membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye.’”+ Demikianlah ia tetap menaruh Efraim di depan Manasye.+ 21  Setelah itu Israel mengatakan kepada Yusuf, ”Lihat, aku hampir mati,+ tetapi Allah pasti akan menyertai kamu sekalian dan akan mengembalikan kamu ke tanah bapak-bapak leluhurmu.+ 22  Mengenai aku, aku memberimu sebahu tanah lebih banyak daripada saudara-saudaramu,+ yang kuambil dari tangan orang Amori dengan pedangku dan busurku.”

Catatan Kaki