Kejadian 25:1-34

25  Selanjutnya, Abraham mengambil seorang istri lagi, namanya Ketura.+  Beberapa waktu kemudian, dia melahirkan baginya Zimran, Yoksyan, Medan, Midian,+ Isbak, dan Syuah.+  Dan Yoksyan memperanakkan Syeba+ dan Dedan.+ Dan keturunan Dedan menjadi Assyurim, Letusyim, dan Leumim.  Dan putra-putra Midian ialah Efa,+ Efer, Hanokh, Abida, dan Eldaa.+ Semuanya itu adalah keturunan Ketura.  Beberapa waktu kemudian, Abraham memberikan segala yang dimilikinya kepada Ishak,+  tetapi kepada putra-putra yang didapatnya dari para gundik, Abraham memberikan pemberian-pemberian.+ Lalu, sementara ia masih hidup, ia menyuruh mereka pergi ke arah timur, ke negeri Timur,+ meninggalkan Ishak, putranya.+  Abraham hidup sampai berumur seratus tujuh puluh lima tahun.  Lalu Abraham mengembuskan napas terakhir dan mati pada usia yang sangat tua, tua dan puas, dan dikumpulkan dengan nenek moyangnya.+  Maka putra-putranya, Ishak dan Ismael, menguburkannya dalam gua Makhpela di ladang Efron putra Zohar, orang Het, yang ada di depan Mamre,+ 10  ladang yang telah dibeli oleh Abraham dari putra-putra Het. Di sanalah Abraham dikuburkan, dan juga Sara, istrinya.+ 11  Setelah kematian Abraham, Allah terus memberkati Ishak, putranya,+ dan Ishak tinggal dekat Beer-lahai-roi.+ 12  Dan inilah sejarah Ismael+ putra Abraham, yang dilahirkan bagi Abraham oleh Hagar, orang Mesir, hamba perempuan Sara itu.+ 13  Inilah nama putra-putra Ismael, berdasarkan nama mereka, menurut asal-usul keluarga mereka: Nebayot,+ anak sulung Ismael, serta Kedar,+ Adbeel, Mibsam,+ 14  Misma, Duma, Masa, 15  Hadad,+ Tema,+ Yetur, Nafis, dan Kedema.+ 16  Itulah putra-putra Ismael, dan inilah nama mereka berdasarkan halaman mereka dan berdasarkan perkemahan mereka yang berdinding:+ dua belas pemimpin menurut kaum mereka.+ 17  Dan inilah tahun-tahun kehidupan Ismael, seratus tiga puluh tujuh tahun. Lalu ia mengembuskan napas terakhir dan mati dan dikumpulkan dengan nenek moyangnya.+ 18  Dan mereka berdiam di daerah dari Hawila+ dekat Syur,+ yang ada di depan Mesir, sampai Asiria. Ia bermukim di depan semua saudaranya.+ 19  Dan inilah sejarah Ishak putra Abraham.+ Abraham memperanakkan Ishak. 20  Dan Ishak berumur empat puluh tahun pada waktu ia memperistri Ribka putri Betuel,+ orang Siria+ di Padan-aram, saudara perempuan Laban, orang Siria. 21  Dan Ishak terus memohon kepada Yehuwa teristimewa untuk istrinya,+ karena dia mandul;+ maka Yehuwa membuka diri bagi permohonannya,+ dan Ribka, istrinya, menjadi hamil. 22  Tetapi anak-anak lelaki di dalam perutnya mulai berkelahi,+ sehingga dia berkata, ”Jika begini keadaannya, untuk apa sebenarnya aku hidup?” Maka dia pun meminta petunjuk dari Yehuwa.+ 23  Kemudian Yehuwa berfirman kepadanya, ”Dua bangsa ada di dalam perutmu,+ dan dua kelompok bangsa akan dipisahkan sejak dari bagian dalammu;+ kelompok bangsa yang satu akan lebih kuat daripada kelompok bangsa yang lain,+ dan yang lebih tua akan melayani yang lebih muda.”+ 24  Akhirnya genaplah hari-harinya untuk melahirkan, dan lihat! anak kembar ada di dalam perutnya.+ 25  Lalu keluarlah yang pertama, seluruh tubuhnya merah seperti pakaian kebesaran dari bulu;+ maka mereka menamai dia Esau.+ 26  Setelah itu keluarlah adiknya dan tangannya memegang tumit Esau;+ maka Ishak menamai dia Yakub.+ Ishak berumur enam puluh tahun pada waktu Ribka melahirkan mereka. 27  Dan anak-anak lelaki itu bertambah besar, Esau menjadi orang yang pandai berburu,+ orang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah orang yang tidak bercela,+ yang suka tinggal di dalam kemah.+ 28  Ishak mengasihi Esau, karena ia suka makan binatang buruan, sedangkan Ribka mengasihi Yakub.+ 29  Sekali waktu, Yakub sedang memasak bubur ketika Esau datang dari padang dan ia merasa lelah. 30  Maka Esau mengatakan kepada Yakub, ”Cepat, tolong beri aku sesuap dari yang merah-merah itu, sebab aku lelah!” Itulah sebabnya namanya disebut Edom.+ 31  Lalu Yakub berkata, ”Juallah dahulu kepadaku hakmu sebagai anak sulung!”+ 32  Dan Esau melanjutkan, ”Lihat, aku ini sudah hampir mati, apa gunanya hak kelahiran bagiku?” 33  Lalu Yakub menambahkan, ”Bersumpahlah dahulu kepadaku!”+ Dan ia pun bersumpah kepadanya dan menjual haknya sebagai anak sulung kepada Yakub.+ 34  Lalu Yakub memberi Esau roti dan bubur miju, dan ia pun makan dan minum.+ Kemudian ia bangkit dan pergi. Demikianlah Esau memandang rendah hak kelahirannya.+

Catatan Kaki