Kejadian 2:1-25

2  Maka selesailah langit dan bumi serta semua bala tentaranya.+  Menjelang hari ketujuh, Allah menyelesaikan pekerjaan yang telah ia buat, dan ia mulai beristirahat pada hari ketujuh dari semua pekerjaan yang telah ia buat.+  Kemudian Allah memberkati hari ketujuh itu dan menyucikannya, karena pada hari itu ia beristirahat dari seluruh pekerjaan yang telah Allah ciptakan untuk membuatnya.+  Inilah sejarah langit dan bumi pada waktu diciptakan, pada hari Allah Yehuwa membuat bumi dan langit.+  Hingga saat itu, di bumi belum ada semak di padang dan hingga saat itu, tumbuh-tumbuhan di padang belum bertunas, karena Allah Yehuwa belum menurunkan hujan+ ke atas bumi dan tidak ada manusia untuk menggarap tanah.  Tetapi kabut+ naik dari bumi dan mengairi seluruh permukaan tanah.+  Kemudian Allah Yehuwa membentuk manusia dari debu+ tanah+ dan mengembuskan ke dalam lubang hidungnya napas kehidupan,+ dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup.+  Selanjutnya, Allah Yehuwa membuat sebuah taman di Eden,+ ke arah timur, dan di sana ia menaruh manusia yang telah dibentuknya itu.+  Lalu Allah Yehuwa menumbuhkan dari tanah segala pohon yang menarik untuk dilihat dan baik untuk dimakan dan juga pohon kehidupan+ di tengah-tengah taman itu dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.+ 10  Ada sungai yang mengalir dari Eden untuk mengairi taman itu, dan dari sana sungai itu mulai terbagi dan dapat dikatakan menjadi empat hulu. 11  Yang pertama bernama Pisyon; itulah sungai yang mengelilingi seluruh tanah Hawila,+ tempat adanya emas. 12  Dan emas dari tanah itu baik.+ Ada juga damar bedolah+ dan batu oniks.+ 13  Nama sungai yang kedua ialah Gihon; itulah sungai yang mengelilingi seluruh tanah Kus. 14  Nama sungai yang ketiga ialah Hidekel;+ itulah sungai yang mengalir ke sebelah timur Asiria.+ Dan sungai yang keempat ialah Efrat.+ 15  Kemudian Allah Yehuwa membawa manusia itu dan menempatkan dia di taman Eden+ untuk menggarap dan mengurusnya.+ 16  Allah Yehuwa juga memberikan perintah ini kepada manusia itu, ”Setiap pohon di taman ini boleh kaumakan buahnya sampai puas.+ 17  Tetapi mengenai pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, engkau tidak boleh memakan buahnya, karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti akan mati.”+ 18  Selanjutnya Allah Yehuwa berfirman, ”Tidak baik apabila manusia terus seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya, sebagai pelengkap dirinya.”+ 19  Allah Yehuwa membentuk dari tanah, segala binatang liar di padang dan segala makhluk terbang di langit, dan ia mulai membawa mereka kepada manusia itu untuk melihat bagaimana dia menyebut mereka masing-masing; dan sebutan apa pun yang diberikan manusia itu kepadanya, yaitu setiap jiwa yang hidup,+ itulah yang menjadi namanya.+ 20  Maka manusia itu menyebutkan nama semua binatang peliharaan dan makhluk terbang di langit dan setiap binatang liar di padang, tetapi bagi manusia tidak ditemukan seorang penolong sebagai pelengkap dirinya. 21  Karena itu, Allah Yehuwa membuat manusia itu tidur pulas+ dan, sementara dia tidur, ia mengambil salah satu rusuknya lalu menutup tempat itu dengan daging. 22  Kemudian Allah Yehuwa membangun tulang rusuk yang telah diambilnya dari manusia itu menjadi seorang wanita dan membawanya kepada manusia+ itu. 23  Lalu manusia itu berkata,”Inilah akhirnya tulang dari tulangkuDan daging dari dagingku.+Dia akan disebut Wanita,Karena dari pria dia diambil.”+ 24  Itulah sebabnya seorang pria akan meninggalkan bapaknya dan ibunya+ dan ia harus berpaut pada istrinya dan mereka harus menjadi satu daging.+ 25  Mereka berdua tetap telanjang,+ manusia itu dan istrinya, namun mereka tidak merasa malu.+

Catatan Kaki