Imamat 22:1-33

22  Dan Yehuwa berbicara lebih lanjut kepada Musa, demikian,  ”Katakanlah kepada Harun dan putra-putranya, agar mereka menjaga diri tetap terpisah dari perkara-perkara kudus putra-putra Israel dan tidak menodai namaku yang kudus+ dalam perkara-perkara yang mereka sucikan bagiku.+ Akulah Yehuwa.  Katakanlah kepada mereka, ’Dari generasi ke generasi, siapa pun dari antara semua keturunanmu yang mendekati perkara-perkara kudus, yang akan disucikan putra-putra Israel bagi Yehuwa, padahal ia dalam keadaan najis,+ jiwa itu harus dimusnahkan dari hadapanku. Akulah Yehuwa.  Tidak seorang pun dari keturunan Harun, pada waktu menderita kusta+ atau mengeluarkan lelehan,+ boleh memakan perkara-perkara kudus sampai ia menjadi tahir,+ demikian juga ia yang menyentuh seseorang yang najis karena jiwa yang mati+ atau orang yang mengeluarkan mani,+  ataupun orang yang menyentuh sesuatu yang mengeriap yang najis baginya+ atau menyentuh orang yang najis baginya berkenaan dengan kenajisan apa pun yang ada pada orang itu.+  Jiwa yang menyentuh yang demikian itu akan najis sampai matahari terbenam dan tidak boleh memakan perkara-perkara kudus, tetapi ia harus membasuh tubuhnya dengan air.+  Setelah matahari terbenam, pastilah ia tahir, dan setelah itu ia boleh memakan perkara-perkara kudus, sebab itulah rotinya.+  Ia juga tidak boleh memakan bangkai atau apa pun yang dicabik oleh binatang buas sehingga menjadi najis karenanya.+ Akulah Yehuwa.  ”’Dan mereka harus menjalankan kewajiban mereka kepadaku, agar mereka tidak menanggung dosa disebabkan oleh hal itu dan harus mati+ karenanya mengingat mereka menodainya. Akulah Yehuwa yang menyucikan mereka. 10  ”’Dan tidak ada seorang luar pun yang boleh memakan perkara kudus.+ Pemukim yang tinggal bersama imam atau buruh upahan tidak boleh memakan perkara kudus. 11  Tetapi apabila seorang imam membeli suatu jiwa, sebagai pembelian dengan uangnya, jika demikian halnya ia boleh ikut memakannya. Mengenai budak-budak yang lahir di rumahnya, jika demikian halnya mereka boleh ikut memakan rotinya.+ 12  Dan apabila putri seorang imam menjadi milik seorang pria yang adalah orang luar, jika demikian halnya ia tidak boleh memakan sumbangan berupa perkara-perkara kudus. 13  Tetapi apabila putri seorang imam menjadi janda atau diceraikan dengan tidak mempunyai keturunan, dan ia harus kembali ke rumah bapaknya seperti pada masa mudanya,+ ia boleh memakan roti bapaknya;+ tetapi tidak ada seorang luar pun yang boleh memakannya. 14  ”’Apabila seseorang tidak sengaja+ memakan perkara kudus, maka ia harus menambahkan seperlimanya+ dan harus memberikan perkara kudus itu kepada imam. 15  Maka janganlah mereka menodai perkara-perkara kudus putra-putra Israel, yang mereka sumbangkan kepada Yehuwa,+ 16  dan sesungguhnya menyebabkan mereka menanggung hukuman perbuatan salah oleh karena mereka memakan perkara-perkara kudus; sebab akulah Yehuwa yang menyucikan mereka.’” 17  Selanjutnya Yehuwa berbicara kepada Musa, demikian, 18  ”Berbicaralah kepada Harun dan putra-putranya dan segenap putra Israel, dan engkau harus mengatakan kepada mereka, ’Mengenai siapa pun dari keturunan Israel atau penduduk asing di Israel yang mempersembahkan persembahannya,+ untuk segala ikrar mereka+ atau untuk segala persembahan sukarela mereka,+ yang mereka persembahkan kepada Yehuwa untuk persembahan bakaran, 19  agar kamu mendapatkan perkenan,+ persembahan itu haruslah tidak bercela,+ seekor jantan dari antara lembu-sapi, dari antara domba-domba jantan muda atau dari antara kambing-kambing. 20  Apa pun yang mempunyai cacat janganlah kamu persembahkan,+ karena dengan itu kamu tidak akan mendapatkan perkenan. 21  ”’Dan apabila seseorang mempersembahkan korban persekutuan+ kepada Yehuwa untuk membayar ikrar+ atau sebagai persembahan sukarela, persembahan itu haruslah yang tidak bercela dari antara lembu-sapi atau kambing-domba, agar mendapatkan perkenan. Sama sekali tidak boleh ada cacat padanya. 22  Yang buta atau yang patah tulang atau yang mempunyai luka gores atau kutil atau kerak atau kadas,+ satu pun dari antaranya jangan dipersembahkan kepada Yehuwa, dan yang demikian jangan ditaruh di atas mezbah sebagai persembahan yang dibuat dengan api+ bagi Yehuwa. 23  Mengenai seekor lembu atau domba yang anggota tubuhnya terlalu panjang atau terlalu pendek,+ engkau boleh menjadikannya sebagai persembahan sukarela; tetapi untuk ikrar, itu tidak akan diperkenan. 24  Tetapi yang buah pelirnya+ terjepit atau remuk atau dikeluarkan atau dipotong jangan dipersembahkan kepada Yehuwa, dan jangan mempersembahkannya di negerimu. 25  Dan dari tangan orang asing jangan mempersembahkan apa pun dari antara semuanya itu sebagai roti Allahmu, sebab semuanya itu telah rusak. Ada cacat+ padanya. Kamu tidak akan diperkenan+ oleh karena semuanya itu.’” 26  Dan Yehuwa berbicara lebih lanjut kepada Musa, demikian, 27  ”Apabila seekor lembu jantan atau domba jantan muda atau kambing dilahirkan, maka haruslah itu tetap berada dengan induknya selama tujuh hari,+ tetapi dari hari kedelapan dan seterusnya binatang itu akan diperkenan sebagai persembahan, persembahan yang dibuat dengan api bagi Yehuwa. 28  Mengenai lembu jantan dan domba, jangan menyembelihnya bersama anaknya pada hari yang sama.+ 29  ”Dan apabila kamu mempersembahkan korban ucapan syukur kepada Yehuwa,+ kamu harus mengorbankannya demikian rupa sehingga kamu mendapatkan perkenan. 30  Pada hari itu korban tersebut harus dimakan.+ Jangan menyisakan apa pun darinya sampai pagi.+ Akulah Yehuwa. 31  ”Dan kamu harus mematuhi perintah-perintahku dan melaksanakannya.+ Akulah Yehuwa. 32  Dan jangan menodai namaku yang kudus,+ dan aku harus disucikan di tengah-tengah putra-putra Israel.+ Akulah Yehuwa yang menyucikan kamu,+ 33  Pribadi yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir agar aku menjadi Allah bagi kamu.+ Akulah Yehuwa.”

Catatan Kaki