Daniel 1:1-21

1  Pada tahun ketiga pemerintahan Yehoyakim,+ raja Yehuda, datanglah Nebukhadnezar, raja Babilon, ke Yerusalem dan mengepungnya.+  Dan Yehuwa menyerahkan Yehoyakim, raja Yehuda,+ dan sebagian perkakas+ rumah Allah yang benar ke tangan Nebukhadnezar, sehingga ia membawa semuanya itu ke tanah Syinar+ ke rumah allahnya; dan perkakas-perkakas itu ia bawa ke rumah perbendaharaan allahnya.+  Lalu raja menyuruh Aspenaz, kepala pejabat istananya,+ untuk mendatangkan beberapa dari antara putra-putra Israel dan dari antara keturunan raja dan dari antara para bangsawan,+  yaitu anak-anak yang sama sekali tidak bercacat,+ tetapi yang tampan parasnya dan memiliki pemahaman tentang segala hikmat+ dan berpengetahuan, serta memiliki daya pengamatan tentang apa yang diketahui,+ yang juga memiliki kesanggupan untuk melayani di istana raja;+ agar mereka diajar tentang tulisan dan bahasa orang Khaldea.  Selanjutnya, raja menetapkan bagi mereka jatah harian dari makanan raja yang enak-enak+ dan anggur yang menjadi minumannya, bahkan mendidik mereka selama tiga tahun, agar setelah itu, mereka dapat melayani di hadapan raja.  Di antara mereka, ada beberapa putra Yehuda, yakni Daniel,+ Hanania, Misyael, dan Azaria.+  Dan kepala pejabat istana memberikan nama-nama untuk mereka.+ Maka Daniel dinamainya Beltesyazar;+ Hanania dinamainya Syadrakh; Misyael dinamainya Mesyakh; dan Azaria dinamainya Abednego.+  Tetapi Daniel bertekad dalam hatinya untuk tidak mencemari+ dirinya dengan makanan raja yang enak-enak dan dengan anggur yang menjadi minumannya. Dan ia terus memohon kepada kepala pejabat istana agar ia tidak mencemari dirinya.+  Maka Allah yang benar membuat Daniel mendapat kebaikan hati yang penuh kasih dan belas kasihan di hadapan kepala pejabat istana.+ 10  Dan kepala pejabat istana itu mengatakan kepada Daniel, ”Aku takut kepada tuanku raja, yang telah menetapkan makanan dan minumanmu.+ Jadi, mengapa ia harus melihat muka kalian kelihatan murung dibandingkan dengan anak-anak yang seumur kalian, dan mengapa kamu harus menimpakan kesalahan ke atas kepalaku di hadapan raja?” 11  Tetapi Daniel mengatakan kepada penjaga yang ditetapkan oleh kepala pejabat istana+ untuk mengawasi Daniel, Hanania, Misyael, dan Azaria, 12  ”Silakan uji hamba-hambamu selama sepuluh hari, biarlah diberikan kepada kami sayur-sayuran+ untuk dimakan dan air untuk diminum; 13  dan biarlah kaulihat rupa kami dan rupa anak-anak yang makan makanan raja yang enak-enak, kemudian lakukanlah kepada hamba-hambamu sesuai dengan apa yang kaulihat.” 14  Akhirnya ia mendengarkan mereka sehubungan dengan perkara ini dan menguji mereka selama sepuluh hari. 15  Setelah sepuluh hari, rupa mereka tampak lebih baik dan lebih gemuk daripada semua anak yang makan makanan raja yang enak-enak.+ 16  Maka penjaga itu selalu mengambil makanan yang enak-enak dan anggur yang menjadi minuman mereka lalu memberi mereka sayur-sayuran.+ 17  Dan kepada anak-anak ini, mereka berempat, Allah yang benar memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang segala tulisan dan hikmat;+ dan Daniel memiliki pengertian tentang segala macam penglihatan dan mimpi.+ 18  Pada akhir hari-hari itu, raja menyuruh agar mereka dibawa menghadap,+ dan kepala pejabat istana pun membawa mereka menghadap Nebukhadnezar. 19  Raja mulai berbicara kepada mereka, dan dari antara mereka semua, tidak ada yang didapati seperti Daniel, Hanania, Misyael, dan Azaria;+ dan mereka selanjutnya melayani di hadapan raja.+ 20  Mengenai setiap persoalan yang memerlukan hikmat dan pengertian+ yang ditanyakan raja kepada mereka, ia mendapati mereka sepuluh kali lebih baik daripada semua imam yang mempraktekkan ilmu gaib+ dan dukun+ yang ada di seluruh wilayah kerajaannya. 21  Dan Daniel tetap berada di sana hingga tahun pertama pemerintahan Raja Kores.+

Catatan Kaki