Bilangan 7:1-89

7  Pada waktu Musa selesai mendirikan tabernakel,+ ia mengurapinya+ serta menyucikannya beserta semua barang perlengkapannya, juga mezbah beserta semua perkakasnya. Demikianlah ia mengurapi dan menyucikan semuanya.+  Kemudian para pemimpin Israel,+ para pemimpin dari keluarga bapak-bapak mereka, memberikan persembahan,+ karena mereka adalah pemimpin suku-suku dan mengawasi orang-orang yang didaftar,  dan mereka membawa persembahan mereka ke hadapan Yehuwa, enam pedati tertutup dan dua belas ekor lembu jantan, satu pedati untuk dua pemimpin dan seekor lembu jantan untuk masing-masing; dan mereka mempersembahkan semuanya di hadapan tabernakel.  Lalu Yehuwa berfirman kepada Musa,  ”Terimalah semuanya dari mereka, karena itu adalah untuk melaksanakan dinas di kemah pertemuan, dan engkau harus memberikan semuanya kepada orang-orang Lewi, masing-masing sesuai dengan pekerjaannya.”  Maka Musa menerima pedati-pedati dan lembu-lembu jantan itu dan memberikan semuanya kepada orang-orang Lewi.  Dua pedati dan empat ekor lembu jantan ia berikan kepada putra-putra Gersyon sesuai dengan pekerjaan mereka,+  empat pedati dan delapan ekor lembu jantan ia berikan kepada putra-putra Merari sesuai dengan pekerjaan mereka,+ di bawah pengawasan Itamar, putra imam Harun.+  Tetapi kepada putra-putra Kohat ia tidak memberikan apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah sehubungan dengan tempat kudus.+ Mereka harus mengusung semua itu di atas bahu mereka.+ 10  Para pemimpin memberikan persembahan mereka pada peresmian+ mezbah pada hari mezbah diurapi; para pemimpin itu mempersembahkan persembahan mereka di depan mezbah. 11  Yehuwa berfirman kepada Musa, ”Satu pemimpin pada satu hari dan pemimpin lainnya pada hari lain, begitulah cara mereka harus mempersembahkan persembahan mereka untuk peresmian mezbah.”+ 12  Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama adalah Nahsyon+ putra Aminadab dari suku Yehuda. 13  Persembahannya adalah satu piring perak, yang beratnya seratus tiga puluh syekel, satu mangkuk perak seberat tujuh puluh syekel menurut syekel tempat kudus,+ keduanya penuh dengan tepung halus yang dilembapkan dengan minyak, untuk persembahan biji-bijian;+ 14  satu cawan emas seberat sepuluh syekel, penuh dengan dupa;+ 15  seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur satu tahun ke bawah, untuk persembahan bakaran;+ 16  seekor anak kambing untuk persembahan dosa;+ 17  dan untuk korban persekutuan+ dua ekor lembu jantan, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, lima ekor anak domba jantan berumur satu tahun. Itulah persembahan Nahsyon putra Aminadab.+ 18  Pada hari kedua, Netanel+ putra Zuar, pemimpin Isakhar, memberikan persembahan. 19  Ia mempersembahkan sebagai persembahannya satu piring perak, yang beratnya seratus tiga puluh syekel, satu mangkuk perak seberat tujuh puluh syekel menurut syekel tempat kudus, keduanya penuh dengan tepung halus yang dilembapkan dengan minyak, untuk persembahan biji-bijian;+ 20  satu cawan emas seberat sepuluh syekel, penuh dengan dupa; 21  seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur satu tahun ke bawah, untuk persembahan bakaran;+ 22  seekor anak kambing untuk persembahan dosa;+ 23  dan untuk korban persekutuan+ dua ekor lembu jantan, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, lima ekor anak domba jantan berumur satu tahun. Itulah persembahan Netanel putra Zuar. 24  Pada hari ketiga: pemimpin bagi putra-putra Zebulon, Eliab+ putra Helon. 25  Persembahannya adalah satu piring perak, yang beratnya seratus tiga puluh syekel, satu mangkuk perak seberat tujuh puluh syekel menurut syekel tempat kudus, keduanya penuh dengan tepung halus yang dilembapkan dengan minyak, untuk persembahan biji-bijian; 26  satu cawan emas seberat sepuluh syekel, penuh dengan dupa; 27  seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur satu tahun ke bawah, untuk persembahan bakaran;+ 28  seekor anak kambing untuk persembahan dosa;+ 29  dan untuk korban persekutuan+ dua ekor lembu jantan, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, lima ekor anak domba jantan berumur satu tahun. Itulah persembahan Eliab putra Helon.+ 30  Pada hari keempat: pemimpin bagi putra-putra Ruben, Elizur+ putra Syedeur. 31  Persembahannya adalah satu piring perak, yang beratnya seratus tiga puluh syekel, satu mangkuk perak seberat tujuh puluh syekel menurut syekel tempat kudus, keduanya penuh dengan tepung halus yang dilembapkan dengan minyak, untuk persembahan biji-bijian;+ 32  satu cawan emas seberat sepuluh syekel, penuh dengan dupa; 33  seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur satu tahun ke bawah, untuk persembahan bakaran;+ 34  seekor anak kambing untuk persembahan dosa;+ 35  dan untuk korban persekutuan+ dua ekor lembu jantan, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, lima ekor anak domba jantan berumur satu tahun. Itulah persembahan Elizur putra Syedeur.+ 36  Pada hari kelima: pemimpin bagi putra-putra Simeon, Syelumiel+ putra Zurisyadai. 37  Persembahannya adalah satu piring perak, yang beratnya seratus tiga puluh syekel, satu mangkuk perak seberat tujuh puluh syekel menurut syekel tempat kudus, keduanya penuh dengan tepung halus yang dilembapkan dengan minyak, untuk persembahan biji-bijian;+ 38  satu cawan emas seberat sepuluh syekel, penuh dengan dupa; 39  seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur satu tahun ke bawah, untuk persembahan bakaran;+ 40  seekor anak kambing untuk persembahan dosa;+ 41  dan untuk korban persekutuan+ dua ekor lembu jantan, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, lima ekor anak domba jantan berumur satu tahun. Itulah persembahan Syelumiel putra Zurisyadai.+ 42  Pada hari keenam: pemimpin bagi putra-putra Gad, Eliasaf+ putra Deuel. 43  Persembahannya adalah satu piring perak, yang beratnya seratus tiga puluh syekel, satu mangkuk perak seberat tujuh puluh syekel menurut syekel tempat kudus, keduanya penuh dengan tepung halus yang dilembapkan dengan minyak, untuk persembahan biji-bijian;+ 44  satu cawan emas seberat sepuluh syekel, penuh dengan dupa;+ 45  seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur satu tahun ke bawah, untuk persembahan bakaran;+ 46  seekor anak kambing untuk persembahan dosa;+ 47  dan untuk korban persekutuan+ dua ekor lembu jantan, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, lima ekor anak domba jantan berumur satu tahun. Itulah persembahan Eliasaf putra Deuel.+ 48  Pada hari ketujuh: pemimpin bagi putra-putra Efraim, Elisyama+ putra Amihud. 49  Persembahannya adalah satu piring perak, yang beratnya seratus tiga puluh syekel, satu mangkuk perak seberat tujuh puluh syekel menurut syekel tempat kudus, keduanya penuh dengan tepung halus yang dilembapkan dengan minyak, untuk persembahan biji-bijian;+ 50  satu cawan emas seberat sepuluh syekel, penuh dengan dupa; 51  seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur satu tahun ke bawah, untuk persembahan bakaran;+ 52  seekor anak kambing untuk persembahan dosa;+ 53  dan untuk korban persekutuan+ dua ekor lembu jantan, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, lima ekor anak domba jantan berumur satu tahun. Itulah persembahan Elisyama putra Amihud.+ 54  Pada hari kedelapan: pemimpin bagi putra-putra Manasye, Gamaliel+ putra Pedahzur. 55  Persembahannya adalah satu piring perak, yang beratnya seratus tiga puluh syekel, satu mangkuk perak seberat tujuh puluh syekel menurut syekel tempat kudus, keduanya penuh dengan tepung halus yang dilembapkan dengan minyak, untuk persembahan biji-bijian;+ 56  satu cawan emas seberat sepuluh syekel, penuh dengan dupa;+ 57  seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur setahun ke bawah, untuk persembahan bakaran;+ 58  seekor anak kambing untuk persembahan dosa;+ 59  dan untuk korban persekutuan+ dua ekor lembu jantan, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, lima ekor anak domba jantan berumur satu tahun. Itulah persembahan Gamaliel putra Pedahzur.+ 60  Pada hari kesembilan: pemimpin+ bagi putra-putra Benyamin, Abidan+ putra Gideoni. 61  Persembahannya adalah satu piring perak, yang beratnya seratus tiga puluh syekel, satu mangkuk perak seberat tujuh puluh syekel menurut syekel tempat kudus, keduanya penuh dengan tepung halus yang dilembapkan dengan minyak, untuk persembahan biji-bijian;+ 62  satu cawan emas seberat sepuluh syekel, penuh dengan dupa; 63  seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur satu tahun ke bawah, untuk persembahan bakaran;+ 64  seekor anak kambing untuk persembahan dosa;+ 65  dan untuk korban persekutuan+ dua ekor lembu jantan, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, lima ekor anak domba jantan berumur satu tahun. Itulah persembahan Abidan putra Gideoni.+ 66  Pada hari kesepuluh: pemimpin bagi putra-putra Dan, Ahiezer+ putra Amisyadai. 67  Persembahannya adalah satu piring perak, yang beratnya seratus tiga puluh syekel, satu mangkuk perak seberat tujuh puluh syekel menurut syekel tempat kudus, keduanya penuh dengan tepung halus yang dilembapkan dengan minyak, untuk persembahan biji-bijian;+ 68  satu cawan emas seberat sepuluh syekel, penuh dengan dupa; 69  seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur satu tahun ke bawah, untuk persembahan bakaran;+ 70  seekor anak kambing untuk persembahan dosa;+ 71  dan untuk korban persekutuan+ dua ekor lembu jantan, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, lima ekor anak domba jantan berumur satu tahun. Itulah persembahan Ahiezer putra Amisyadai.+ 72  Pada hari kesebelas: pemimpin bagi putra-putra Asyer, Pagiel+ putra Okhran. 73  Persembahannya adalah satu piring perak, yang beratnya seratus tiga puluh syekel, satu mangkuk perak seberat tujuh puluh syekel menurut syekel tempat kudus, keduanya penuh dengan tepung halus yang dilembapkan dengan minyak, untuk persembahan biji-bijian;+ 74  satu cawan emas seberat sepuluh syekel, penuh dengan dupa;+ 75  seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur satu tahun ke bawah, untuk persembahan bakaran;+ 76  seekor anak kambing untuk persembahan dosa;+ 77  dan untuk korban persekutuan+ dua ekor lembu jantan, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, lima ekor anak domba jantan berumur satu tahun. Itulah persembahan Pagiel putra Okhran.+ 78  Pada hari kedua belas: pemimpin bagi putra-putra Naftali, Ahira+ putra Enan. 79  Persembahannya adalah satu piring perak, yang beratnya seratus tiga puluh syekel, satu mangkuk perak seberat tujuh puluh syekel menurut syekel tempat kudus, keduanya penuh dengan tepung halus yang dilembapkan dengan minyak, untuk persembahan biji-bijian;+ 80  satu cawan emas seberat sepuluh syekel, penuh dengan dupa;+ 81  seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor anak domba jantan berumur satu tahun ke bawah, untuk persembahan bakaran;+ 82  seekor anak kambing untuk persembahan dosa;+ 83  dan untuk korban persekutuan+ dua ekor lembu jantan, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan, lima ekor anak domba jantan berumur satu tahun. Itulah persembahan Ahira putra Enan.+ 84  Inilah persembahan peresmian+ mezbah pada hari mezbah itu diurapi, di pihak para pemimpin+ Israel: dua belas piring perak, dua belas mangkuk perak,+ dua belas cawan emas; 85  setiap piring perak beratnya seratus tiga puluh syekel, dan setiap mangkuk beratnya tujuh puluh syekel, semua perak dari bejana-bejana itu beratnya dua ribu empat ratus syekel menurut syekel tempat kudus;+ 86  kedua belas cawan emas+ yang penuh dengan dupa, masing-masing beratnya sepuluh syekel menurut syekel tempat kudus; semua emas dari cawan-cawan itu beratnya seratus dua puluh syekel; 87  jumlah semua ternak untuk persembahan bakaran+ ialah dua belas ekor lembu jantan, dua belas ekor domba jantan, dua belas ekor anak domba jantan berumur satu tahun dan bersama itu persembahan biji-bijian,+ dan dua belas ekor anak kambing untuk persembahan dosa;+ 88  jumlah semua ternak untuk korban persekutuan+ ialah dua puluh empat ekor lembu jantan, enam puluh ekor domba jantan, enam puluh ekor kambing jantan, enam puluh ekor anak domba jantan berumur satu tahun. Itulah persembahan peresmian+ mezbah setelah mezbah itu diurapi.+ 89  Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara kepadanya,+ ia akan mendengar suara yang bercakap-cakap dengannya dari atas tutup+ yang berada di atas tabut Kesaksian, dari antara kedua kerub;+ demikianlah ia akan berbicara kepadanya.

Catatan Kaki