2 Tawarikh 9:1-31

9  Ratu dari Syeba+ mendengar laporan mengenai Salomo, lalu dia datang untuk menguji Salomo dengan pertanyaan-pertanyaan yang rumit+ di Yerusalem, disertai rombongan yang sangat mengesankan dan unta-unta+ yang mengangkut minyak balsam,+ dan emas+ dalam jumlah besar, serta batu-batu berharga.+ Akhirnya dia datang menghadap Salomo dan berbicara kepadanya tentang segala sesuatu yang ada di hatinya.+  Kemudian Salomo menjelaskan kepadanya segala masalah sang ratu,+ dan bagi Salomo, tidak ada masalah yang tersembunyi yang tidak ia jelaskan kepadanya.+  Ketika ratu dari Syeba melihat hikmat Salomo+ dan rumah yang dibangunnya,+  makanan di mejanya,+ perihal duduk para hambanya, cara para pelayannya melayani di meja serta pakaian+ mereka, cara para pelayannya menyajikan minumannya+ serta pakaian mereka, dan korban-korban bakaran+ yang secara tetap ia persembahkan di rumah Yehuwa,+ maka tidak ada lagi semangat pada dirinya.  Dan dia mengatakan kepada raja, ”Benarlah perkataan yang kudengar di negeriku mengenai dirimu dan hikmatmu.+  Aku tidak percaya+ pada perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri;+ dan, lihat! setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku tentang limpahnya hikmatmu.+ Engkau melebihi laporan yang kudengar.+  Berbahagialah+ orang-orangmu, dan berbahagialah para hambamu ini yang senantiasa berdiri di hadapanmu dan mendengarkan hikmatmu.+  Semoga Yehuwa, Allahmu, diagungkan,+ yang senang+ kepadamu sehingga mendudukkan engkau di atas takhtanya+ sebagai raja bagi Yehuwa, Allahmu;+ karena Allahmu mengasihi+ Israel dan hendak membuatnya berdiri sampai waktu yang tidak tertentu, ia menetapkan engkau menjadi raja+ atas mereka untuk melaksanakan keputusan hukum+ dan keadilbenaran.”+  Lalu dia memberikan kepada raja seratus dua puluh talenta emas,+ dan banyak sekali minyak balsam,+ dan batu-batu berharga;+ belum pernah ada minyak balsam sebanyak itu, seperti yang diberikan ratu dari Syeba kepada Raja Salomo.+ 10  Di samping itu, hamba-hamba Hiram+ dan hamba-hamba Salomo, yang membawa emas+ dari Ofir, juga membawa kayu-kayu cendana+ dan batu-batu berharga.+ 11  Kemudian dari kayu-kayu cendana itu, raja membuat tangga+ untuk rumah Yehuwa dan untuk istana raja,+ juga harpa+ dan alat musik bersenar+ bagi para penyanyi,+ dan yang seperti itu tidak pernah terlihat sebelumnya di tanah Yehuda. 12  Dan Raja Salomo memberikan kepada ratu+ dari Syeba segala yang disukainya yang dia minta, yang nilainya melebihi apa yang dia bawa untuk raja. Kemudian dia berangkat dan pulang ke negerinya, dia bersama para hambanya.+ 13  Berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam satu tahun berjumlah enam ratus enam puluh enam talenta emas,+ 14  belum termasuk yang dibawa oleh para pedagang keliling, para saudagar,+ semua raja orang Arab,+ dan para gubernur di negeri itu yang membawa emas dan perak kepada Salomo. 15  Kemudian Raja Salomo membuat dua ratus perisai besar dari emas campuran+ (enam ratus syekel emas campuran ia gunakan untuk melapisi setiap perisai besar),+ 16  dan tiga ratus perisai kecil dari emas campuran (tiga mina emas ia gunakan untuk melapisi setiap perisai kecil).+ Lalu raja menaruh semuanya itu di Rumah Hutan Lebanon.+ 17  Selanjutnya, raja membuat sebuah takhta besar dari gading dan melapisinya dengan emas murni.+ 18  Ada enam anak tangga pada takhta itu, dan ada tumpuan kaki dari emas pada takhta itu (keduanya dipautkan menjadi satu), dan ada sandaran lengan di kedua sisi tempat duduknya, dan dua singa+ berdiri di samping sandaran lengan tersebut.+ 19  Ada dua belas singa+ berdiri di sana pada keenam anak tangga itu di kedua sisinya. Tidak ada kerajaan lain yang membuat takhta yang sama seperti itu.+ 20  Dan semua bejana minum+ Raja Salomo terbuat dari emas,+ dan semua bejana di Rumah Hutan Lebanon+ terbuat dari emas murni. Tidak ada yang dari perak; pada zaman Salomo perak sama sekali tidak dianggap berharga.+ 21  Sebab kapal-kapal milik raja pergi ke Tarsyis+ bersama hamba-hamba Hiram.+ Tiga tahun sekali kapal-kapal Tarsyis akan datang, mengangkut emas, perak,+ gading,+ kera, dan burung merak.+ 22  Maka Raja Salomo melebihi semua raja lain di bumi dalam hal kekayaan+ dan hikmat.+ 23  Dan semua raja di bumi berupaya+ bertatap muka dengan Salomo untuk mendengar hikmatnya,+ yang telah ditaruh oleh Allah yang benar dalam hatinya.+ 24  Mereka masing-masing membawa pemberiannya,+ yakni barang-barang perak serta barang-barang emas+ dan pakaian,+ persenjataan dan minyak balsam, kuda serta bagal, dan itulah yang mereka lakukan setiap tahun.+ 25  Salomo mempunyai empat ribu kandang untuk kuda+ dan kereta+ serta dua belas ribu kuda perang, dan ia menempatkan semuanya itu di kota-kota kereta,+ dekat dengan raja di Yerusalem. 26  Dan ia menjadi penguasa atas semua raja mulai dari Sungai sampai tanah orang Filistin dan sampai perbatasan Mesir.+ 27  Selain itu, raja menjadikan perak di Yerusalem sama banyaknya seperti batu; dan kayu aras ia jadikan sama banyaknya+ seperti pohon ara-hutan+ yang ada di Syefela.+ 28  Dan ada orang-orang yang membawa kepada Salomo kuda-kuda+ dari Mesir+ dan dari semua negeri lain. 29  Mengenai peristiwa-peristiwa lainnya berkenaan dengan Salomo,+ yang pertama dan yang terakhir, bukankah semuanya itu tercatat dalam tulisan nabi Natan+ dan dalam nubuat Ahiya,+ orang Syilo,+ dan dalam catatan tentang penglihatan-penglihatan Ido,+ si pelihat, mengenai Yeroboam+ putra Nebat?+ 30  Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel selama empat puluh tahun. 31  Akhirnya Salomo berbaring bersama bapak-bapak leluhurnya. Maka mereka menguburkan dia di Kota Daud, bapaknya;+ dan Rehoboam,+ putranya, mulai memerintah menggantikan dia.+

Catatan Kaki