2 Tawarikh 36:1-23

36  Lalu rakyat negeri itu mengambil Yehoahaz+ putra Yosia dan menjadikan dia raja menggantikan bapaknya di Yerusalem.+  Yehoahaz berumur dua puluh tiga tahun ketika dia mulai memerintah, dan selama tiga bulan dia memerintah di Yerusalem.+  Akan tetapi, raja Mesir menyingkirkan dia dari Yerusalem+ dan mendenda negeri itu seratus talenta perak+ dan satu talenta emas.  Selain itu, raja+ Mesir mengangkat Eliakim,+ saudaranya, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem dan mengganti namanya menjadi Yehoyakim; tetapi Yehoahaz, saudaranya, diambil dan dibawa oleh Nekho+ ke Mesir.+  Yehoyakim+ berumur dua puluh lima tahun ketika ia mulai memerintah, dan selama sebelas tahun ia memerintah di Yerusalem;+ dan ia terus melakukan apa yang buruk di mata Yehuwa, Allahnya.+  Nebukhadnezar,+ raja Babilon, maju+ menyerangnya dan mengikat kakinya dengan belenggu tembaga untuk dibawa ke Babilon.+  Nebukhadnezar+ membawa beberapa perkakas+ rumah Yehuwa ke Babilon dan menaruhnya di istananya di Babilon.+  Mengenai peristiwa-peristiwa lainnya+ berkenaan dengan Yehoyakim, perkara-perkara memuakkan+ yang dia lakukan, dan hal-hal buruk tentang dia, semuanya itu tertulis dalam Buku+ Raja-Raja Israel dan Yehuda; dan Yehoyakhin,+ putranya, mulai memerintah menggantikan dia.  Yehoyakhin+ berumur delapan belas tahun ketika ia mulai memerintah, dan selama tiga bulan+ sepuluh hari ia memerintah di Yerusalem; dan ia terus melakukan apa yang buruk di mata Yehuwa.+ 10  Pada pergantian+ tahun, Raja Nebukhadnezar mengirim+ utusan untuk membawanya ke Babilon+ beserta barang-barang indah dari rumah Yehuwa.+ Selanjutnya, ia mengangkat Zedekia,+ saudara bapaknya, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem.+ 11  Zedekia+ berumur dua puluh satu tahun ketika ia mulai memerintah, dan selama sebelas tahun ia memerintah di Yerusalem.+ 12  Ia terus melakukan apa yang buruk+ di mata Yehuwa, Allahnya. Ia tidak merendahkan+ diri di hadapan nabi+ Yeremia+ yang berbicara menurut perintah Yehuwa. 13  Ia bahkan memberontak+ terhadap Raja Nebukhadnezar, yang telah membuatnya bersumpah demi Allah;+ dan ia terus menegarkan+ tengkuknya serta mengeraskan+ hatinya untuk tidak kembali kepada Yehuwa, Allah Israel. 14  Bahkan semua kepala atas para imam+ serta bangsa itu sendiri melakukan banyak sekali ketidaksetiaan, sesuai dengan semua perkara memuakkan+ dari bangsa-bangsa, sehingga mereka mencemari rumah Yehuwa yang telah ia sucikan di Yerusalem.+ 15  Yehuwa, Allah bapak-bapak leluhur mereka, terus memperingatkan mereka berulang-ulang dengan perantaraan para utusannya,+ karena ia beriba hati terhadap umatnya+ dan terhadap tempat tinggalnya.+ 16  Tetapi mereka terus mempermainkan+ para utusan dari Allah yang benar itu dan memandang rendah firmannya+ serta mencemooh+ nabi-nabinya, sehingga kemurkaan+ Yehuwa bangkit terhadap umatnya, hingga tidak dapat disembuhkan lagi.+ 17  Maka ia mendatangkan raja orang Khaldea melawan mereka,+ dan raja itu membunuh para pemuda mereka dengan pedang+ di rumah tempat suci mereka,+ dan dia tidak beriba hati terhadap pemuda atau perawan, orang tua atau uzur.+ Segalanya ia serahkan ke tangan raja itu. 18  Dan segala perkakas+ rumah Allah yang benar, yang besar+ dan yang kecil, dan perbendaharaan+ rumah Yehuwa serta perbendaharaan milik raja+ dan para pembesarnya, segalanya dia bawa ke Babilon. 19  Kemudian dia membakar rumah Allah yang benar+ dan merobohkan tembok+ Yerusalem; semua menara tempat tinggalnya mereka bakar dengan api, demikian pula segala barangnya yang indah,+ sehingga binasa.+ 20  Selain itu, orang-orang yang luput dari pedang dibawanya sebagai tawanan ke Babilon,+ dan mereka menjadi hamba bagi dia+ dan putra-putranya sampai kekuasaan kerajaan Persia+ mulai memerintah; 21  untuk menggenapi firman Yehuwa melalui mulut Yeremia,+ sampai negeri itu membayar lunas sabat-sabatnya.+ Selama dibiarkan telantar, negeri itu menjalankan sabat, sampai genap tujuh puluh tahun.+ 22  Pada tahun pertama pemerintahan Kores,+ raja Persia,+ agar firman Yehuwa+ melalui mulut Yeremia+ dapat terlaksana, Yehuwa membangkitkan semangat+ Kores, raja Persia, sehingga ia menyuruh agar seruan disampaikan di seluruh kerajaannya, dan juga secara tertulis,+ yang bunyinya, 23  ”Inilah yang dikatakan Kores, raja Persia,+ ’Semua kerajaan di bumi telah diberikan kepadaku oleh Yehuwa, Allah yang berkuasa atas surga,+ dan ia sendiri telah menugasi aku untuk membangun baginya sebuah rumah di Yerusalem, yang ada di Yehuda.+ Siapa pun di antara kamu yang adalah umatnya,+ Yehuwa, Allahnya, menyertai dia.+ Maka biarlah dia pergi.’”+

Catatan Kaki