2 Tawarikh 33:1-25

33  Manasye+ berumur dua belas tahun ketika ia mulai memerintah, dan selama lima puluh lima tahun ia memerintah di Yerusalem.+  Ia melakukan apa yang buruk di mata Yehuwa,+ sesuai dengan perkara-perkara memuakkan+ dari bangsa-bangsa yang telah Yehuwa halau dari hadapan putra-putra Israel.+  Ia mendirikan kembali tempat-tempat tinggi+ yang telah dirobohkan+ oleh Hizkia, bapaknya, ia mendirikan mezbah-mezbah+ untuk para Baal,+ membuat tonggak-tonggak suci,+ dan mulai membungkuk+ kepada seluruh bala tentara langit+ serta melayaninya.+  Ia mendirikan mezbah-mezbah+ di rumah Yehuwa, yang tentangnya Yehuwa telah berfirman, ”Di Yerusalem, namaku akan ada sampai waktu yang tidak tertentu.”+  Selanjutnya ia mendirikan mezbah-mezbah untuk seluruh bala tentara langit+ di dua halaman+ rumah Yehuwa.+  Ia melewatkan putra-putranya sendiri melalui api+ di lembah putra Hinom,+ dan mempraktekkan ilmu gaib,+ menggunakan tenung,+ mempraktekkan sihir,+ serta mengangkat cenayang-cenayang+ serta para juru ramal+ peristiwa. Ia melakukan banyak sekali hal yang buruk di mata Yehuwa, untuk menyakiti hatinya.+  Selanjutnya, ia menaruh patung pahatan+ yang telah dibuatnya itu di rumah Allah yang benar,+ yang tentangnya Allah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo, putranya, ”Di rumah ini dan di Yerusalem, yang telah kupilih+ dari antara semua suku Israel, aku akan menaruh namaku+ sampai waktu yang tidak tertentu.+  Dan aku tidak akan lagi menyingkirkan kaki Israel dari tanah yang kutentukan+ bagi bapak-bapak leluhur mereka,+ asalkan saja mereka tidak lalai melakukan semua yang kuperintahkan kepada mereka+ sehubungan dengan semua hukum+ dan peraturan+ dan keputusan hukum+ yang diberikan melalui tangan Musa.”+  Dan Manasye+ terus membujuk Yehuda+ dan penduduk Yerusalem untuk berbuat lebih buruk+ daripada bangsa-bangsa yang telah Yehuwa musnahkan dari hadapan putra-putra Israel.+ 10  Yehuwa terus berfirman kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak memperhatikannya.+ 11  Akhirnya Yehuwa mendatangkan para panglima tentara raja Asiria+ untuk melawan mereka,+ dan orang-orang itu pun menangkap Manasye di keluk gunung+ dan mengikat+ kakinya dengan dua belenggu tembaga lalu membawanya ke Babilon. 12  Segera setelah hal itu mendatangkan kesesakan baginya,+ ia melembutkan muka Yehuwa, Allahnya,+ dan sangat merendahkan+ diri karena Allah bapak-bapak leluhurnya. 13  Ia terus berdoa kepada-Nya, sehingga Ia membuka diri bagi permohonannya+ dan Ia mendengar permohonannya untuk belas kasihan dan memulihkan kekuasaannya sebagai raja di Yerusalem;+ dan Manasye pun mengetahui bahwa Yehuwa adalah Allah yang benar.+ 14  Setelah itu, ia membangun tembok luar+ untuk Kota Daud,+ ke arah barat Gihon+ di wadi sampai Gerbang Ikan,+ dan ia membuat tembok itu berputar ke Ofel+ dan membuatnya sangat tinggi. Selanjutnya, ia menempatkan panglima-panglima pasukan militer di semua kota berbenteng di Yehuda.+ 15  Kemudian ia menyingkirkan allah-allah asing+ dan patung berhala+ dari rumah Yehuwa, juga semua mezbah+ yang didirikannya di gunung rumah Yehuwa dan di Yerusalem lalu membuangnya ke luar kota. 16  Selain itu, ia mempersiapkan mezbah Yehuwa+ dan mulai mempersembahkan korban persekutuan+ dan korban ucapan syukur+ di atasnya serta memerintahkan Yehuda untuk melayani Yehuwa, Allah Israel.+ 17  Meskipun demikian, orang-orang masih mempersembahkan korban di tempat-tempat tinggi;+ tetapi bagi Yehuwa, Allah mereka. 18  Mengenai peristiwa-peristiwa lainnya berkenaan dengan Manasye dan doanya+ kepada Allahnya dan perkataan para pelihat+ yang terus berbicara kepadanya atas nama Yehuwa, Allah Israel, semuanya itu terdapat di antara peristiwa-peristiwa berkenaan dengan raja-raja Israel.+ 19  Mengenai doanya+ dan bagaimana permohonannya+ dikabulkan dan segala dosa+ serta ketidaksetiaannya,+ juga lokasi-lokasi tempat ia membangun tempat-tempat tinggi+ dan mendirikan tonggak-tonggak suci+ serta patung-patung ukiran+ sebelum ia merendahkan+ diri, semuanya itu tercatat dalam tulisan para pelihatnya. 20  Akhirnya Manasye berbaring bersama bapak-bapak leluhurnya,+ dan dia dikuburkan+ di rumahnya; dan Amon,+ putranya, mulai memerintah menggantikan dia. 21  Amon+ berumur dua puluh dua tahun ketika ia mulai memerintah, dan selama dua tahun ia memerintah di Yerusalem.+ 22  Ia melakukan apa yang buruk di mata Yehuwa,+ sama seperti yang dilakukan Manasye, bapaknya;+ Amon mempersembahkan korban+ kepada semua patung ukiran+ yang dibuat oleh Manasye,+ bapaknya, dan ia terus melayaninya.+ 23  Ia tidak merendahkan+ diri karena Yehuwa sebagaimana Manasye, bapaknya, merendahkan diri,+ sebab Amon-lah yang menambah keadaan bersalah.+ 24  Akhirnya hamba-hambanya berkomplot+ melawan dia dan membunuh dia di istananya sendiri.+ 25  Tetapi rakyat negeri itu membunuh+ semua orang yang berkomplot+ melawan Raja Amon,+ lalu rakyat+ negeri itu mengangkat Yosia,+ putranya, menjadi raja menggantikan dia.

Catatan Kaki