2 Tawarikh 31:1-21

31  Segera setelah semuanya selesai, seluruh orang Israel+ yang ada di sana pergi ke kota-kota Yehuda,+ dan mereka menghancurkan pilar-pilar suci+ dan menebang tonggak-tonggak suci+ dan merobohkan tempat-tempat tinggi+ serta mezbah-mezbah+ di seluruh Yehuda+ dan Benyamin dan di Efraim+ dan Manasye+ sampai habis; setelah itu, segenap putra Israel pulang ke kota-kota mereka, masing-masing ke tanah miliknya sendiri.  Lalu Hizkia menetapkan regu-regu+ imam dan orang Lewi+ menurut regu-regu mereka, setiap regu sesuai dengan tugasnya, bagi para imam+ dan bagi orang-orang Lewi+ sehubungan dengan persembahan bakaran+ dan korban persekutuan,+ untuk melayani+ dan mengucapkan syukur+ serta pujian+ di gerbang-gerbang perkemahan Yehuwa.  Dan ada bagian yang raja berikan dari harta bendanya+ sendiri untuk persembahan bakaran,+ untuk persembahan bakaran pada pagi+ dan senja hari, dan juga persembahan bakaran untuk hari sabat+ dan bulan baru+ dan musim perayaan,+ sesuai dengan apa yang tertulis dalam hukum Yehuwa.+  Selanjutnya, ia memerintahkan rakyat, yaitu penduduk Yerusalem, untuk memberikan bagian para imam+ dan orang-orang Lewi,+ agar mereka dapat berpegang+ erat pada hukum Yehuwa.+  Segera setelah perintah itu tersiar, putra-putra Israel+ menambah buah-buah sulung dari biji-bijian,+ anggur baru,+ minyak,+ madu+ dan segala hasil ladang,+ dan mereka membawa sepersepuluh dari segala sesuatu dengan limpah.+  Dan putra-putra Israel dan Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda,+ mereka pun membawa sepersepuluh dari lembu-lembu dan domba-domba serta sepersepuluh dari perkara-perkara kudus,+ perkara-perkara yang disucikan bagi Yehuwa, Allah mereka. Mereka membawanya dan menaruhnya bertimbun-timbun.  Pada bulan ketiga,+ mereka mulai membuat timbunan-timbunan itu dengan meletakkan lapisan terbawah, dan mereka selesai pada bulan ketujuh.+  Pada waktu Hizkia dan para pembesar+ datang dan melihat timbunan-timbunan itu, mereka pun mengagungkan+ Yehuwa dan memberkati umatnya, Israel.+  Kemudian Hizkia bertanya kepada para imam dan orang-orang Lewi mengenai timbunan-timbunan itu.+ 10  Lalu Azaria,+ imam kepala dari keluarga Zadok,+ mengatakan kepadanya, ya, ia mengatakan, ”Sejak mereka mulai membawa sumbangan+ ke rumah Yehuwa, kami makan sampai kenyang+ dan ada banyak kelebihan;+ sebab Yehuwa sendiri telah memberkati umatnya,+ dan inilah sisanya yang sangat banyak.” 11  Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersiapkan ruang-ruang makan+ di rumah Yehuwa. Dan mereka pun mempersiapkannya. 12  Dengan setia+ mereka terus membawa sumbangan+ dan sepersepuluhan+ dan perkara-perkara kudus itu; Konania, orang Lewi, bertanggung jawab atas semuanya itu sebagai pemimpin, dan Syimei, saudaranya, sebagai orang kedua. 13  Yehiel, Azazia, Nahat, Asahel, Yerimot, Yozabad, Eliel, Ismakhia, Mahat, dan Benaya adalah pengawas di bawah Konania dan Syimei, saudaranya, menurut titah Raja Hizkia, dan Azaria+ adalah pemimpin di rumah Allah yang benar. 14  Kore putra Imnah, orang Lewi, adalah penjaga gerbang+ di sebelah timur,+ yang bertanggung jawab atas persembahan sukarela+ bagi Allah yang benar, untuk membagikan sumbangan+ yang diberikan kepada Yehuwa dan juga perkara-perkara yang mahakudus.+ 15  Di bawah pengawasannya, di kota-kota para imam,+ ada Eden, Miniamin, Yesyua, dan Syemaya, Amaria, dan Syekania, yang memegang jabatan kepercayaan,+ untuk membagikan kepada saudara-saudara mereka menurut regu-regu,+ bagian yang sebanding bagi yang besar dan yang kecil;+ 16  selain mereka yang tercatat dalam daftar silsilah,+ yaitu laki-laki yang berumur tiga tahun ke atas,+ semua yang setiap hari datang ke rumah Yehuwa untuk dinas mereka sesuai dengan kewajiban menurut regu-regu mereka. 17  Inilah daftar silsilah para imam menurut keluarga bapak-bapak leluhur+ mereka dan juga orang-orang Lewi,+ yang berumur dua puluh+ tahun ke atas, sesuai dengan kewajiban menurut regu-regu mereka;+ 18  yakni daftar silsilah untuk anak-anak mereka, istri mereka dan putra-putri mereka, untuk seluruh jemaat, karena dalam jabatan kepercayaan+ mereka itulah mereka menyucikan+ diri untuk apa yang kudus; 19  maupun untuk putra-putra Harun,+ para imam, di tanah+ penggembalaan di kota-kota mereka. Di semua kota yang berbeda, terdapat pria-pria yang telah ditunjuk namanya untuk memberikan bagian kepada setiap laki-laki di antara para imam dan kepada semua orang Lewi yang tercatat dalam daftar silsilah. 20  Kemudian Hizkia melakukan hal seperti ini di seluruh Yehuda, dan ia terus melakukan apa yang baik+ dan benar+ dan setia+ di hadapan Yehuwa, Allahnya. 21  Dalam setiap pekerjaan yang dimulainya untuk dinas+ di rumah Allah yang benar dan menurut hukum+ dan menurut perintah untuk mencari+ Allahnya, ia melaksanakannya dengan segenap hati,+ dan ia pun berhasil.+

Catatan Kaki