2 Samuel 20:1-26

20  Di sana ada seorang pria yang tidak berguna,+ yang bernama Syeba+ putra Bikhri, seorang Benyamin; dan ia meniup tanduk+ lalu mengatakan, ”Kita tidak mempunyai bagian sehubungan dengan Daud, dan kita tidak mempunyai milik pusaka sehubungan dengan putra Isai itu.+ Masing-masing kembalilah kepada allah-allahnya,+ hai, Israel!”  Mendengar itu semua orang Israel tidak lagi mengikuti Daud melainkan mengikuti Syeba putra Bikhri;+ tetapi mengenai orang-orang Yehuda, mereka terus mengikuti raja mereka dari Sungai Yordan ke Yerusalem.+  Akhirnya Daud tiba di istananya di Yerusalem.+ Kemudian raja mengambil kesepuluh wanita,+ yaitu gundik-gundik yang ditinggalkannya untuk mengurus istana, dan menempatkan mereka di sebuah rumah di bawah penjagaan, namun ia terus mengirim makanan kepada mereka. Ia tidak melakukan hubungan dengan mereka,+ tetapi sampai waktu mereka mati, mereka terus dikurung rapat, sebagai janda dari suami yang masih hidup.  Lalu raja mengatakan kepada Amasa,+ ”Panggillah orang-orang Yehuda agar datang kepadaku dalam waktu tiga hari, kemudian engkau, berdirilah lagi di sini.”  Maka Amasa pergi memanggil orang Yehuda untuk berkumpul; tetapi ia datang lebih lambat daripada waktu yang ditentukan oleh raja bagi dia.  Kemudian Daud mengatakan kepada Abisyai,+ ”Bagi kita sekarang, Syeba+ putra Bikhri lebih buruk daripada Absalom.+ Maka engkau, bawalah hamba-hamba+ tuanmu dan kejarlah dia, agar dia tidak menemukan kota-kota berbenteng dan melarikan diri di hadapan mata kita.”  Maka orang-orang Yoab+ dan orang Khereti+ dan orang Peleti+ dan semua pria yang perkasa maju mengikuti dia; dan mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Syeba putra Bikhri.  Mereka berada di dekat batu besar yang ada di Gibeon,+ dan Amasa+ datang menemui mereka. Yoab mengenakan pakaian perang dan berikat pinggang; dan padanya ada pedang bersarung yang dipasang pada pinggangnya. Ketika ia berjalan maju, terjatuhlah pedang itu.  Lalu Yoab mengatakan kepada Amasa, ”Apakah engkau baik-baik saja, saudaraku?”+ Kemudian tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia.+ 10  Mengenai Amasa, ia tidak memperhatikan pedang yang ada di tangan Yoab; maka Yoab menikam dia+ pada perutnya, dan ususnya tertumpah ke tanah, dan Yoab tidak usah melakukan hal itu kepadanya untuk kedua kali. Demikianlah ia mati. Lalu Yoab dan Abisyai, saudaranya, mereka mengejar Syeba putra Bikhri. 11  Seseorang dari antara orang-orang muda yang menyertai Yoab berdiri di dekat mayat itu dan terus mengatakan, ”Barang siapa yang senang kepada Yoab dan barang siapa yang memihak kepada Daud,+ biarlah ia mengikuti Yoab!” 12  Sementara itu Amasa tergolek dalam darahnya+ di tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa semua orang berdiri saja, ia kemudian memindahkan Amasa dari jalan raya ke padang. Akhirnya ia menghamparkan pakaian ke atasnya, karena ia melihat bahwa setiap orang yang datang kepadanya berdiri saja.+ 13  Segera setelah ia memindahkan dia dari jalan raya, semua orang berjalan mengikuti Yoab untuk mengejar Syeba+ putra Bikhri. 14  Syeba melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel-bet-maaka.+ Mengenai semua keturunan Bikhri, mereka berkumpul dan juga mengikuti dia. 15  Lalu mereka datang dan mengepung dia di Abel-bet-maaka dan mendirikan kubu untuk mengepung kota itu,+ karena kota itu dikelilingi kubu pertahanan. Semua orang yang menyertai Yoab menggangsir tembok, untuk merobohkannya. 16  Lalu seorang wanita yang bijaksana+ berseru dari kota, ”Dengarkan, dengarkanlah! Katakanlah kepada Yoab, ’Mendekatlah ke sini, dan biarlah aku berbicara kepadamu.’” 17  Maka mendekatlah Yoab kepadanya, dan wanita itu kemudian mengatakan, ”Apakah engkau Yoab?” yang dijawabnya, ”Benar.” Lalu wanita itu mengatakan kepadanya, ”Dengarkanlah perkataan budakmu ini.”+ Jawabnya, ”Baiklah.” 18  Selanjutnya ia mengatakan, ”Dahulu mereka selalu mengatakan, demikian, ’Biarlah mereka meminta petunjuk di Abel, dengan demikian mereka pasti akan mengakhiri perkara.’ 19  Aku mewakili orang yang suka damai+ dan yang setia+ dari Israel. Engkau berupaya membinasakan sebuah kota,+ bahkan sebuah kota induk di Israel. Mengapa engkau harus menelan+ habis milik pusaka+ Yehuwa?” 20  Mendengar ini Yoab menjawab, ”Benar-benar mustahil bagiku untuk menelan dan membinasakannya. 21  Perkaranya bukan begitu, tetapi seorang pria dari wilayah pegunungan Efraim,+ yang bernama Syeba+ putra Bikhri, telah mengangkat tangannya melawan Raja Daud.+ Serahkanlah dia sendiri saja,+ maka aku akan undur dari kota ini.”+ Kemudian wanita itu mengatakan kepada Yoab, ”Lihat! Kepalanya+ akan dilemparkan kepadamu melewati tembok ini!” 22  Wanita itu segera pergi dan dengan bijaksana+ berbicara kepada seluruh rakyat, lalu mereka memenggal kepala Syeba putra Bikhri dan melemparkannya kepada Yoab. Setelah itu Yoab meniup tanduk,+ maka mereka berpencaran meninggalkan kota itu, masing-masing ke rumahnya; sedangkan Yoab kembali ke Yerusalem kepada raja. 23  Yoab adalah kepala atas seluruh tentara+ Israel; dan Benaya+ putra Yehoyada+ adalah kepala atas orang Khereti+ dan orang Peleti.+ 24  Adoram+ adalah kepala atas orang-orang yang diwajibkan melakukan kerja paksa; Yehosyafat+ putra Ahilud adalah panitera. 25  Syewa+ adalah sekretaris,+ dan Zadok+ dan Abiatar+ adalah imam. 26  Ira, keturunan Yair, juga adalah imam+ Daud.

Catatan Kaki