2 Raja-Raja 9:1-37

9  Nabi Elisa memanggil salah seorang dari kelompok+ para nabi, lalu berkata kepadanya, ”Ikatlah pinggangmu+ dan bawalah buli-buli+ minyak ini di tanganmu dan pergilah ke Ramot-gilead.+  Apabila engkau tiba di sana, carilah Yehu+ putra Yehosyafat putra Nimsyi di sana; masuklah dan ajak dia bangkit dari antara saudara-saudaranya dan bawa dia ke ruangan yang paling dalam.+  Dan ambillah buli-buli minyak itu dan tuangkan isinya ke atas kepalanya+ dan katakan, ’Inilah firman Yehuwa, ”Aku mengurapi+ engkau sebagai raja+ atas Israel.”’ Lalu bukalah pintu, larilah dan jangan menunda-nunda.”  Lalu pelayan itu, yakni pelayan nabi itu, pergi ke Ramot-gilead.  Pada waktu ia tiba, tampaklah para panglima pasukan militer duduk. Kemudian ia berkata, ”Ada berita yang kubawa bagimu,+ ya, panglima.” Maka Yehu bertanya, ”Untuk siapa dari antara kami semua?” Lalu ia berkata, ”Untukmu, ya, panglima.”  Maka bangkitlah Yehu dan masuk ke rumah; lalu pelayan nabi itu menuangkan minyak tersebut ke atas kepala Yehu dan mengatakan kepadanya, ”Inilah firman Yehuwa, Allah Israel, ’Aku mengurapi engkau sebagai raja+ atas umat Yehuwa,+ yaitu atas Israel.  Dan engkau harus membunuh keluarga Ahab, tuanmu, dan aku akan membalaskan+ darah hamba-hambaku para nabi dan darah semua hamba Yehuwa dengan menuntutnya dari tangan Izebel.+  Dan seluruh keluarga Ahab harus binasa, dan aku akan memusnahkan dari Ahab+ siapa pun yang biasa kencing di tembok+ dan orang yang tanpa pertolongan dan yang tidak berguna+ di Israel.  Dan aku akan membuat keluarga Ahab seperti keluarga Yeroboam+ putra Nebat dan seperti keluarga Baasya+ putra Ahiya. 10  Dan anjing akan memakan Izebel+ di tanah di Yizreel, dan tidak ada yang akan menguburkannya.’” Lalu pelayan nabi itu membuka pintu dan lari.+ 11  Mengenai Yehu, ia keluar mendapatkan hamba-hamba tuannya, dan mereka mengatakan kepadanya, ”Apakah segalanya baik-baik saja?+ Mengapa orang gila+ itu datang kepadamu?” Tetapi ia mengatakan kepada mereka, ”Kamu sendiri mengenal baik orang itu dan macam apa perkataannya.” 12  Tetapi mereka berkata, ”Perkataanmu itu tidak benar! Ceritakanlah kiranya kepada kami.” Lalu ia berkata, ”Beginilah dan begitulah yang ia katakan kepadaku, ’Inilah firman Yehuwa, ”Aku mengurapi engkau sebagai raja atas Israel.”’”+ 13  Mendengar itu, mereka masing-masing segera mengambil pakaian mereka+ dan menaruhnya di bawah Yehu pada anak tangga yang tidak diberi alas, dan mereka meniup tanduk+ dan berseru, ”Yehu telah menjadi raja!”+ 14  Kemudian Yehu+ putra Yehosyafat putra Nimsyi+ bersekongkol+ melawan Yehoram. Dan Yehoram sendiri sedang berjaga-jaga di Ramot-gilead,+ ia beserta segenap Israel, oleh karena Hazael,+ raja Siria. 15  Belakangan Raja Yehoram+ pulang ke Yizreel+ agar ia sembuh dari luka-luka yang ditimbulkan oleh orang-orang Siria atas dirinya sewaktu ia berperang melawan Hazael, raja Siria.+ Lalu Yehu berkata, ”Jika jiwamu setuju,+ janganlah biarkan siapa pun meluputkan diri dari kota untuk pergi melaporkan hal ini ke Yizreel.” 16  Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yizreel; karena Yehoram terbaring di sana, dan Ahazia,+ raja Yehuda, datang menjenguk Yehoram. 17  Dan penjaga+ yang sedang berdiri di atas menara+ di Yizreel,+ melihat pasukan Yehu datang bagaikan gelombang naik turun, dan ia segera berkata, ”Aku melihat suatu pasukan datang bagaikan gelombang naik turun.” Lalu Yehoram berkata, ”Panggilkan seorang prajurit kavaleri dan suruhlah dia mendapatkan mereka serta mengatakan, ’Apakah engkau datang dengan damai?’”+ 18  Maka seorang penunggang kuda pergi mendapatkan dia dan berkata, ”Inilah yang ditanyakan raja, ’Apakah engkau datang dengan damai?’” Tetapi Yehu berkata, ”Apa urusanmu dengan ’damai’?+ Berputarlah, ikutlah di belakangku!” Lalu penjaga itu+ melaporkan, ”Utusan itu sudah sampai kepada mereka, tetapi dia tidak kembali.” 19  Maka ia mengutus penunggang kuda yang kedua, yang setelah sampai kepada mereka berkata, ”Inilah yang ditanyakan raja, ’Apakah engkau datang dengan damai?’” Tetapi Yehu mengatakan, ”Apa urusanmu dengan ’damai’?+ Berputarlah ke belakangku!” 20  Lalu penjaga itu melaporkan, ”Dia sudah sampai kepada mereka, tetapi dia tidak kembali; dan cara orang itu mengendarai kereta seperti cara Yehu+ cucu Nimsyi,+ sebab ia biasa berkendara seperti orang gila.”+ 21  Lalu Yehoram berkata, ”Pasangkanlah kereta!”+ Maka kereta perangnya dipasang dan Yehoram, raja Israel, dan Ahazia,+ raja Yehuda, pun keluar, masing-masing di kereta perangnya sendiri. Mereka keluar mendapatkan Yehu, dan bertemu dengannya di tanah Nabot+ orang Yizreel. 22  Segera setelah Yehoram melihat Yehu, dia berkata, ”Apakah engkau datang dengan damai, Yehu?” Tetapi ia menjawab, ”Bagaimana ada damai+ selama masih ada percabulan Izebel,+ ibumu, dan banyak sihir yang dipraktekkannya?”+ 23  Segera Yehoram memutar haluan dengan tangannya, supaya dia dapat melarikan diri, dan mengatakan kepada Ahazia, ”Ini muslihat,+ Ahazia!” 24  Dan Yehu menarik busurnya+ lalu memanah Yehoram di antara kedua lengannya, sehingga anak panah itu menembus jantungnya, dan rebahlah dia di dalam kereta perangnya.+ 25  Kemudian Yehu mengatakan kepada Bidkar, ajudannya,+ ”Angkat dan lemparkan dia ke ladang Nabot, orang Yizreel itu;+ sebab ingatlah: Ketika aku dan engkau naik kereta-kereta yang masing-masing ditarik oleh sekelompok kuda di belakang Ahab, bapaknya, Yehuwa sendiri menyatakan maklumat ini+ terhadap dia, 26  ’”Pastilah darah+ Nabot dan darah putra-putranya+ yang aku lihat kemarin”, demikian ucapan Yehuwa, ”dan aku pasti akan membalas+ engkau di tanah ini”, demikian ucapan Yehuwa.’ Maka sekarang angkat dan lemparkan dia ke tanah itu sesuai dengan firman Yehuwa.”+ 27  Dan Ahazia,+ raja Yehuda, melihat hal itu dan melarikan diri melalui jalan di rumah taman itu.+ (Belakangan Yehu mengejarnya dan berkata, ”Dia juga! Bunuh dia!” [Maka mereka menyerang dia] sementara dia berada dalam kereta di jalan yang mendaki menuju Gur, yang terletak dekat Ibleam.+ Dan dia terus melarikan diri ke Megido+ dan akhirnya mati di sana.+ 28  Lalu hamba-hambanya membawa dia dengan kereta ke Yerusalem, dan dia dikuburkan dalam kuburannya dengan bapak-bapak leluhurnya di Kota Daud.+ 29  Ahazia+ menjadi raja atas Yehuda pada tahun kesebelas pemerintahan Yehoram+ putra Ahab.) 30  Akhirnya Yehu tiba di Yizreel,+ dan Izebel+ mendengar tentang hal itu. Kemudian dia memulas+ matanya dengan celak hitam serta menghiasi kepalanya dengan indah+ dan memandang ke bawah melalui jendela.+ 31  Dan masuklah Yehu melalui gerbang. Lalu Izebel pun berseru, ”Apakah baik-baik saja keadaan Zimri,+ pembunuh tuannya itu?” 32  Lalu Yehu mengangkat mukanya ke arah jendela dan berkata, ”Siapa di pihakku? Siapa?”+ Segera dua atau tiga pejabat istana+ memandang ke bawah kepadanya. 33  Maka ia berseru, ”Jatuhkanlah dia!”+ Lalu mereka menjatuhkan dia, dan darahnya ada yang terciprat ke tembok dan ke kuda; dan dia pun diinjak-injak olehnya.+ 34  Setelah itu ia masuk dan makan serta minum lalu berkata, ”Kamu sekalian, uruslah orang yang terkutuk+ itu dan kuburkan dia, sebab dia putri raja.”+ 35  Pada waktu mereka pergi untuk menguburkannya, mereka tidak menemukan apa-apa dari mayatnya kecuali tengkorak dan kedua kakinya serta kedua telapak tangannya.+ 36  Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada Yehu, ia pun berkata, ”Begitulah firman Yehuwa yang ia ucapkan dengan perantaraan+ Elia, hambanya, orang Tisbe itu, ’Di tanah di Yizreel anjing akan memakan daging Izebel.+ 37  Dan mayat Izebel pasti akan menjadi seperti pupuk+ di permukaan ladang di tanah di Yizreel, sehingga mereka tidak dapat berkata, ”Inilah Izebel.”’”+

Catatan Kaki