Langsung ke konten

Langsung ke daftar isi

Saksi-Saksi Yehuwa

Pilih bahasa Indonesia

1 Raja-Raja 1:1-53

1  Raja Daud sudah tua,+ sudah lanjut usia; dan mereka menyelimutinya dengan pakaian-pakaian, tetapi ia tidak merasa hangat.  Maka hamba-hambanya mengatakan kepadanya, ”Biarlah mereka mencari seorang gadis, seorang perawan,+ bagi tuanku raja, dan ia akan melayani+ raja, untuk menjadi perawatnya;+ dan ia harus berbaring pada dada tuanku,+ dan tuanku raja pasti akan merasa hangat.”+  Maka mereka mencari seorang gadis yang cantik di seluruh daerah Israel, dan akhirnya menemukan Abisyag,+ gadis Syunem,+ lalu membawanya kepada raja.  Gadis itu luar biasa cantik;+ dan ia menjadi perawat raja dan terus melayaninya, tetapi raja tidak melakukan hubungan dengannya.  Sementara itu Adoniya+ putra Hagit+ meninggikan diri,+ dengan berkata, ”Aku akan berkuasa sebagai raja!”+ Kemudian dia menyuruh untuk dibuatkan sebuah kereta baginya, dengan para penunggang kuda serta lima puluh orang yang berlari di depan dia.+  Bapaknya tidak pernah melukai perasaannya satu kali pun dengan mengatakan, ”Mengapa engkau berbuat begini?”+ Dia pun sangat elok perawakannya,+ dan ibunya melahirkan dia setelah Absalom.  Maka dia menjalin hubungan dengan Yoab putra Zeruya dan dengan imam Abiatar,+ dan mereka mulai menawarkan bantuan sebagai pengikut Adoniya.+  Mengenai imam Zadok+ dan Benaya+ putra Yehoyada dan nabi Natan+ dan Syimei+ dan Rei dan orang-orang perkasa+ Daud, mereka tidak bergabung+ dengan Adoniya.  Akhirnya Adoniya mengadakan korban+ berupa domba dan lembu dan binatang muda yang digemukkan di dekat batu Zohelet, yang ada di sebelah En-rogel,+ dan ia mengundang semua saudaranya, yakni putra-putra raja,+ dan semua pria Yehuda, hamba-hamba raja; 10  tetapi nabi Natan dan Benaya dan orang-orang perkasa dan Salomo, saudaranya, tidak diundangnya. 11  Lalu Natan+ mengatakan kepada Bat-syeba,+ ibu Salomo,+ ”Tidakkah engkau mendengar bahwa Adoniya putra Hagit+ telah menjadi raja, sedangkan tuan kita Daud sama sekali tidak tahu tentang hal itu? 12  Jadi sekarang, biarlah kiranya kuberi nasihat kepadamu dengan sungguh-sungguh.+ Dan luputkanlah jiwamu sendiri dan jiwa Salomo,+ putramu. 13  Pergilah dan masuklah menghadap Raja Daud, dan katakanlah kepadanya, ’Bukankah engkau, tuanku raja, yang bersumpah kepada budakmu ini, demikian, ”Salomo, putramu, yang akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas takhtaku”?+ Jadi mengapa Adoniya yang menjadi raja?’ 14  Lihat! Sementara engkau masih berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk sesudah engkau, dan aku pasti akan meneguhkan perkataanmu.”+ 15  Maka masuklah Bat-syeba menghadap raja di kamar sebelah dalam,+ dan raja sudah sangat tua,+ dan Abisyag,+ gadis Syunem itu, sedang melayani raja. 16  Lalu Bat-syeba berlutut dan sujud+ kepada raja, yang ditanggapi raja dengan mengatakan, ”Apa yang ingin engkau minta?”+ 17  Maka ia mengatakan kepadanya, ”Tuanku,+ engkaulah yang bersumpah demi Yehuwa, Allahmu, kepada budakmu ini, ’Salomo, putramu, yang akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas takhtaku.’+ 18  Tetapi sekarang, lihat! Adoniya+ yang menjadi raja, sedangkan tuanku raja sama sekali tidak tahu tentang hal itu.+ 19  Maka ia mengorbankan lembu jantan dan binatang muda yang digemukkan dan domba dalam jumlah besar serta mengundang semua putra raja+ dan imam Abiatar+ dan Yoab,+ panglima tentara itu; tetapi Salomo, hambamu, tidak diundangnya.+ 20  Dan engkau tuanku raja—mata+ segenap orang Israel tertuju kepadamu, supaya engkau memberi tahu mereka siapa yang akan duduk di atas takhta tuanku raja sesudah tuanku.+ 21  Pastilah terjadi bahwa segera sesudah tuanku raja berbaring bersama bapak-bapak leluhur tuanku,+ aku dan juga putraku, Salomo, pasti akan dianggap pelanggar hukum.” 22  Dan, lihat! sementara Bat-syeba masih berbicara dengan raja, nabi Natan pun masuk.+ 23  Segera mereka memberi tahu raja, dengan mengatakan, ”Di sini ada nabi Natan!” Setelah itu ia masuk ke hadapan raja dan sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah.+ 24  Lalu Natan mengatakan, ”Tuanku raja, apakah tuanku sendiri yang mengatakan, ’Adoniya yang akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas takhtaku’?+ 25  Karena pada hari ini dia telah pergi untuk mengorbankan+ lembu jantan dan binatang muda yang digemukkan dan domba dalam jumlah besar dan mengundang semua putra raja dan para panglima tentara dan imam Abiatar;+ dan di sana mereka makan dan minum di hadapannya dan mereka terus mengatakan, ’Hidup Raja Adoniya!’+ 26  Tetapi mengenai hambamu ini, aku dan imam Zadok+ dan Benaya+ putra Yehoyada dan Salomo, hambamu, tidak diundangnya.+ 27  Kalaupun hal ini terjadi oleh karena tuanku raja, tuanku belum memberi tahu hambamu ini+ siapa yang akan duduk di atas takhta tuanku raja sesudah tuanku.” 28  Raja Daud menjawab dan mengatakan, ”Kamu sekalian, panggilkan Bat-syeba+ untukku.” Lalu datanglah ia ke hadapan raja dan berdiri di hadapan raja. 29  Kemudian raja bersumpah+ dan mengatakan, ”Demi Yehuwa yang hidup+ yang telah menebus+ jiwaku+ dari segala kesesakan,+ 30  sebagaimana aku telah bersumpah kepadamu demi Yehuwa, Allah Israel, dengan mengatakan, ’Salomo, putramu, yang akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas takhtaku menggantikan aku!’ begitulah yang hendak kulakukan hari ini.”+ 31  Lalu Bat-syeba berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud+ kepada raja dan mengatakan, ”Hidup tuanku Raja Daud, sampai waktu yang tidak tertentu!”+ 32  Segera Raja Daud mengatakan, ”Kamu sekalian, panggilkan untukku imam Zadok+ dan nabi Natan dan Benaya+ putra Yehoyada.” Maka datanglah mereka ke hadapan raja. 33  Raja selanjutnya berkata kepada mereka, ”Bawalah besertamu hamba-hamba+ tuanmu, dan aturlah agar Salomo, putraku, menunggangi bagal betina milikku+ dan bawalah dia ke Gihon.+ 34  Dan imam Zadok dan nabi Natan harus mengurapinya+ di sana sebagai raja atas Israel; dan kamu harus meniup tanduk+ dan mengatakan, ’Hidup Raja Salomo!’+ 35  Dan kamu harus mengiringi dia pulang, lalu dia harus masuk dan duduk di atas takhtaku; dan dia sendiri akan menjadi raja menggantikan aku, dan dialah yang aku tugaskan menjadi pemimpin atas Israel dan atas Yehuda.” 36  Segera Benaya putra Yehoyada menjawab raja dengan mengatakan, ”Amin!+ Demikianlah kiranya firman Yehuwa, Allah tuanku raja.+ 37  Sebagaimana Yehuwa menyertai tuanku raja,+ demikianlah kiranya ia menyertai Salomo,+ dan semoga ia membuat takhtanya lebih besar+ daripada takhta tuanku Raja Daud.” 38  Kemudian imam Zadok+ dan nabi Natan+ dan Benaya+ putra Yehoyada dan orang Khereti+ dan orang Peleti+ pergi serta mengatur agar Salomo menunggangi bagal betina milik Raja Daud,+ lalu membawa dia ke Gihon.+ 39  Dan imam Zadok mengambil dari kemah+ tanduk berisi minyak+ serta mengurapi+ Salomo; dan mereka mulai meniup tanduk, dan seluruh rakyat berseru, ”Hidup Raja Salomo!”+ 40  Setelah itu seluruh rakyat datang mengiringi dia, dan orang-orang memainkan seruling+ dan bersukacita dengan kegembiraan besar,+ sehingga bumi+ seperti terbelah oleh bunyi gaduh yang mereka timbulkan. 41  Dan Adoniya dan semua orang yang diundang yang ada bersamanya mendengar hal itu, ketika mereka selesai makan.+ Pada waktu Yoab mendengar bunyi tiupan tanduk, ia segera mengatakan, ”Apa artinya bunyi gaduh dari kota yang hiruk pikuk+ itu?” 42  Sementara ia masih berbicara, datanglah Yonatan+ putra imam Abiatar. Lalu Adoniya mengatakan, ”Masuklah, sebab engkau seorang yang gagah berani, dan engkau membawa kabar baik.”+ 43  Tetapi Yonatan menjawab dan mengatakan kepada Adoniya, ”Tidak! Tuan kita Raja Daud sendiri telah mengangkat Salomo menjadi raja.+ 44  Maka raja mengutus imam Zadok dan nabi Natan dan Benaya putra Yehoyada dan orang Khereti dan orang Peleti untuk menyertai Salomo, dan mereka mengatur agar dia menunggangi bagal betina milik raja.+ 45  Lalu imam Zadok dan nabi Natan mengurapi dia sebagai raja+ di Gihon; setelah itu mereka pergi dari sana dengan sukacita, dan kota itu dalam keadaan hiruk pikuk. Itulah bunyi gaduh yang kamu sekalian dengar.+ 46  Selain itu, Salomo telah duduk di atas takhta kerajaan.+ 47  Dan hal lain lagi, hamba-hamba raja telah masuk untuk menyampaikan salam sejahtera kepada tuan kita Raja Daud, dengan mengatakan, ’Semoga Allahmu membuat nama Salomo lebih semarak daripada nama tuanku, dan semoga ia membuat takhtanya lebih besar daripada takhta tuanku!’+ Lalu raja membungkuk di atas tempat tidur.+ 48  Lagi pula, inilah yang dikatakan raja, ’Diagungkanlah+ Yehuwa, Allah Israel, yang pada hari ini telah memberikan seseorang untuk duduk di atas takhtaku, dengan disaksikan oleh mataku sendiri!’”+ 49  Semua orang yang diundang yang berada bersama Adoniya gemetar dan bangkit serta pergi menurut jalannya masing-masing.+ 50  Dan Adoniya sendiri merasa takut oleh karena Salomo. Maka dia bangkit serta pergi dan segera memegang tanduk-tanduk mezbah.+ 51  Setelah beberapa waktu, kepada Salomo dilaporkan demikian, ”Lihat, Adoniya menjadi takut kepada Raja Salomo; dan lihat, dia telah memegang tanduk-tanduk mezbah, dengan mengatakan, ’Biarlah Raja Salomo bersumpah dahulu kepadaku bahwa ia tidak akan membunuh hambanya ini dengan pedang.’” 52  Lalu Salomo mengatakan, ”Jika dia berlaku sebagai seorang yang gagah berani, sehelai rambutnya pun+ tidak akan jatuh ke bumi; tetapi jika apa yang buruk didapati pada dirinya,+ dia pun harus mati.”+ 53  Maka Raja Salomo mengutus orang dan mereka membawanya dari mezbah itu. Lalu dia datang serta membungkuk kepada Raja Salomo; setelah itu Salomo mengatakan kepadanya, ”Pulanglah ke rumahmu.”+

Catatan Kaki