Peristiwa Bersejarah di Kirgistan: 19 NOVEMBER 2013