Asen e nay-iyan

Saksi nen Jehova

Manpidi ni esel Ibaloi

Itnengem si Apo Shiyos jet Manbiyag ken Ayshi to Engintegan

PANPIDI-AN NI I-DOWNLOAD