Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

Saksi-Saksi Jehovah

Pilih bansa jaku Iban

Giga Perintah Petara, Ukai Utai

Giga Perintah Petara, Ukai Utai

‘Giga dulu Perintah Petara, lalu semua utai nya deka mega diberi ngagai kita.’—LUK. 12:31.

LAGU: 40, 98

1. Nama bida entara utai ti diguna enggau utai ti dikedeka kitai?

SEMINA mimit aja utai ti diguna kitai kena idup. Ngambika chunto, kitai begunaka pemakai, gari, sereta endur diau. Tang utai ti dikedeka kitai enda nemu abis. Lalu mayuh orang enda nemu, sida enda entu amat begunaka semua utai ti dikedeka sida.

2. Nama sekeda utai ti dikedeka orang?

2 Orang ke diau ba menua ti seranta engka dekaka utai ti jauh bebida ari utai ti dikedeka orang ke diau ba menua ti kaya. Ba sekeda bagi di dunya, orang deka ngembuan telefon binching, motosikal, tauka sebidang tanah ke enda besai. Ba endur bukai, orang deka ngembuan mayuh gari ti mar, rumah ti besai agi tauka kerita ke mar agi. Tang enda ngira dini alai kitai diau tauka pemayuh duit ke dikemisi kitai, kitai engka berengkah dekaka mayuh agi utai taja pan utai nya enda diguna kitai tauka enda ulih dibeli kitai.

ANGKUNKA UTAI ULIH NGACHAU KITAI

3. Nama reti angkunka utai?

3 Nama reti angkunka utai? Tu ulah orang ke ibuh agi ke utai ari ke ibuhka kaul iya enggau Petara. Iya enda puas ati enggau  utai ti udah dikemisi iya, tang iya seruran dekaka mayuh agi utai. Indah orang ke nadai mayuh duit tauka orang ke enda meli utai ke mar mega ulih nyadi orang ke inginka mayuh utai. Sida engka ngetu ngenuluka Perintah Petara ba pengidup sida.—Heb. 13:5.

4. Baka ni Sitan ngena “utai ti dikinginka mata”?

4 Sitan deka kitai pechaya, kitai ulih idup lantang enti kitai ngembuan mayuh utai. Nya alai, iya nguji ngena dunya iya sereta “utai ti dikinginka mata” ngambika kitai seruran dekaka mayuh agi utai. (1 Jhn. 2:15-17; P-kal. 3:6; J-lam. 27:20) Kitai seruran meda sereta ninga iklan ke nguji ngasuh kitai meli barang ke baru. Kala nuan meli siti-siti utai ba kedai ketegal utai nya ngerinduka ati nuan tauka ketegal nuan meda utai nya ba iklan? Tang udah nya nuan nemu, nuan enda entu begunaka utai nya. Enti kitai majak meli utai ti enda diguna kitai, kitai ngenusahka pengidup diri. Utai tu ulih ngelimpangka kitai ari nyembah Jehovah. Ngambika chunto, kitai engka enda chukup jam dikena belajarka Bup Kudus, ngaga sedia sereta datai begempuru, tauka seruran enggau nginjil. Kingatka, rasul John nangkan: “Dunya enggau pengingin iya deka lenyau.”

5. Nama deka nyadi ngagai orang ke ngena mayuh ari pengering sida ngulihka mayuh agi utai?

5 Sitan deka kitai ngena pengering ngulihka mayuh agi duit sereta utai, ari ke ngena pengering kitai ke Jehovah. (Mat. 6:24) Tang enti kitai semina deka ngulihka mayuh agi utai ke diri empu, pengidup kitai deka nadai reti. Kitai deka asa ati tauka bulih penanggul ba penatai pemisi. Tauka ke balat agi, kitai deka lenyau pengarap ba Jehovah enggau Perintah Iya. (1 Tim. 6:9, 10; Pem. 3:17) Jesus madahka, “pengingin sida ke utai bukai” nya baka duri ke ulih nagang benih ari tumbuh sereta ngasilka buah.—Mrk. 4:14, 18, 19.

6. Nama dipelajarka kitai ari Baruk?

6 Pikirka pasal Baruk, kerani nabi Jeremiah. Lebuh Baruk berengkah minta diri “dikemesaika,” Jehovah ngingatka iya, enda lama da agi Jerusalem deka dirusak. Tang Iya besemaya deka ngidupka nyawa Baruk. (Jer. 45:1-5) Baruk enda patut ngarapka mayuh agi utai bukai. Jehovah enda nyelamatka utai ti dikemisi orang. (Jer. 20:5) Kemaya hari tu, kitai udah semak enggau pengujung dunya Sitan. Nya alai, diatu ukai maya ngulihka mayuh agi utai ke diri empu. Lalu kitai enda patut ngarapka pengudah penusah ti besai, kitai agi ulih ngembuan utai ti dikemisi kitai diatu, taja pan utai nya berega ba kitai.—J-lam. 11:4; Mat. 24:21, 22; Luk. 12:15.

7. Nama deka dikerandauka kitai diatu, lalu nama kebuah?

7 Nya alai, baka ni kitai ulih ngintu diri empu sereta diri sebilik, tang agi mengkang beratika utai ti pemadu beguna ba pengidup? Baka ni kitai ulih nyeliahka diri ari angkunka utai? Lalu nama ulih nulung kitai badu kelalu irau pasal ngulihka utai ti diguna kitai? Jesus meri kitai jaku ajar ti pemadu manah pasal utai tu lebuh iya meri Ajar ba atas Bukit. (Mat. 6:19-21) Aram kitai macha sereta berandauka Matthew 6:25-34. Ayat tu deka ngasuh kitai terus ngiga Perintah Petara, ukai utai.—Luk. 12:31.

JEHOVAH NYEDIAKA UTAI TI DIGUNA KITAI

8, 9. (a) Nama kebuah kitai enda patut kelalu irau pasal utai ti diguna kitai? (b) Nama ditemu Jesus pasal mensia enggau utai ti diguna sida?

8 Bacha Matthew 6:25. Jesus nemu, bala murid iya irau pasal utai ti diempa, diirup sereta gari sida. Nya alai, dalam Ajar ba atas Bukit, iya ngasuh sida: “Anang irauka  pasal pengidup kita.” Jesus deka nulung sida meretika kebuah sida enda patut irau pasal semua utai tu. Iya nemu, enti sida kelalu balat irau, indah senentang utai ti amat beguna, sida enda nemu utai ti beguna agi ba pengidup. Jesus balat ibuhka bala murid iya, nya alai iya empat kali nangkan sida pasal penusah nya dalam ajar iya.—Mat. 6:27, 28, 31, 34.

9 Tang nama kebuah Jesus enda ngasuh kitai irau pasal utai ti deka diempa, diirup, tauka gari? Kati kitai enda begunaka pemakai sereta gari? Kitai begunaka utai tu! Lalu enti kitai enda chukup duit dikena ngulihka utai tu, kitai endang sigi irau. Jesus nemu pasal utai tu. Iya nemu utai ti diguna orang. Lalu iya nemu, “ba hari ti penudi,” bala murid iya deka diau ba maya ti balat tusah. (2 Tim. 3:1) Iya ke amat, mayuh orang kemaya hari tu enda tegigaka kereja, lalu rega utai majak mar. Ba mayuh endur, orang balat seranta lalu semina bisi mimit tauka nadai utai ke diempa. Tang Jesus mega nemu, pengidup tiap iku orang beguna agi “ari pemakai, lalu tubuh beguna agi ari gari.”

10. Lebuh Jesus ngajar bala murid iya chara besampi, nama utai ti pemadu beguna ba pengidup sida nitihka ku iya?

10 Sebedau nya, Jesus udah ngajar bala murid iya, lebuh sida besampi, sida patut minta Apai sida ti di serega meri sida utai ti diguna sida. Sida tau minta: “Beri ngagai kami sehari tu pemakai.” (Mat. 6:11) Ba maya ti bukai, iya ngasuh sida minta: “Beri ngagai kami sehari tu pemakai umbas dipakai kami.” (Luk. 11:3) Tang tu ukai reti nya, kitai patut seruran berundingka pasal ngulihka utai ti diguna kitai. Iya ke amat, Jesus madah ngagai bala murid iya, besampi minta Perintah Petara datai nya beguna agi ari besampi ke utai ti diguna sida empu. (Mat. 6:10; Luk. 11:2) Ngambika bala murid badu irau, Jesus udah nya ngelantangka ati sida enggau madahka chara Jehovah ngintu semua utai ti ditempa Iya.

11, 12. Nama dipelajarka kitai ari chara Jehovah ngintu burung? (Peda gambar ba pun artikel.)

11 Bacha Matthew 6:26. “Peda kita burung.” Taja pan burung mit, sida makai mayuh. Iya ke amat, enti burung nya sama besai baka mensia, iya deka makai mayuh agi ari mensia. Burung makai buah, leka utai, indu utai, sereta ulat. Tang sida enda ibuh nanam benih tauka betanam. Jehovah nyediaka semua utai ti diguna sida. (Mas. 147:9) Endang amat, Iya enda nyapi pemakai nya ngagai sida! Pemakai nya endang udah bisi, tang sida patut ngiga pemakai nya.

12 Jesus nemu, enti Apai iya ulih ngintu semua burung, Iya mega ulih ngintu semua mensia. (Peda nota penutup.) (1 Pet. 5:6, 7) Endang amat, baka burung, kitai enda patut ngelusu. Kitai patut betanam tauka bekereja ngulihka duit kena meli pemakai. Jehovah deka merekatka pengawa kitai. Lalu lebuh kitai enda chukup duit tauka pemakai, Iya agi ulih nyediaka utai ti diguna kitai. Ngambika chunto, orang bukai engka bekunsika utai ti dikemisi sida enggau kitai. Jehovah mega nyediaka endur alai burung diau. Iya udah meri sida penau ngaga sarang, lalu Iya udah nempa utai ti dikena burung ngaga sarang. Jehovah mega ulih nulung kitai ngiga endur ti patut alai ruang bilik kitai diau.

13. Nama nunjukka kitai berega agi ari burung?

13 Pengudah Jesus madah ngagai bala murid iya pasal Jehovah ke nupi burung, iya nanya sida: “Kati kita enda berega agi ari burung?” (Banding Luke 12:6, 7.) Lebuh Jesus nyebut tu, iya engka berunding pasal chara iya deka nyerahka nyawa diri ke  semua mensia enda lama da agi. Amat, Jesus ukai mati ke burung tauka ke jelu bukai. Iya mati ke kitai, ngambika kitai ulih idup belama iya.—Mat. 20:28.

14. Nama utai ke enda tau digaga orang ke irau?

14 Bacha Matthew 6:27. Nama reti utai ku Jesus lebuh iya nyebut, kitai enda ulih nginsur umur diri panjai agi ngena pengirau kitai? Nitih ku iya, kitai enda ulih ngemanjaika umur diri enti irau pasal utai ti diguna kitai. Iya ke amat, enti kitai kelalu irau, kitai deka sakit tauka ngemandakka umur diri.

15, 16. (a) Nama dipelajarka kitai ari chara Jehovah ngintu bungai babas? (Peda gambar ba pun artikel.) (b) Nama tanya ke patut ditanya kitai, lalu nama kebuah?

15 Bacha Matthew 6:28-30. Kitai gaga ati lebuh kitai ngembuan gari ke manah, kelebih agi lebuh kitai enggau nginjil tauka datai begempuru sereta gempuru besai. Tang, kati kitai patut “irauka gari?” Sekali agi, Jesus madah ngagai bala murid iya pasal chara Jehovah ngintu utai ti ditempa Iya. Jesus ngena “bungai babas” nyadika chunto. “Bungai” engka ngambarka bungai gladiolus, hyacinth, iris, sereta tulip. Nadai siti ari bungai nya ngaga gari ke diri empu.  Tang sida manah amat dipeda, nya alai Jesus madahka, “indah Raja Solomon enggau semua pengaya iya, deh nadai gari ngemanah siti ari bungai nya”!

16 Pikirka utai ti disebut Jesus udah nya: ‘Enti Petara ngari rumput ti di babas . . . , enda ke Iya deka ngari kita? Naka meh pengemit pengarap kita.’ Endang amat, Iya deka ngari kitai. Tang bala murid Jesus begunaka mayuh agi pengarap. (Mat. 8:26; 14:31; 16:8; 17:20) Sida patut pechaya, Jehovah deka nyaga sida lalu Iya amat deka nyaga sida. Baka ni enggau kitai? Kati kitai pechaya Jehovah deka ngintu kitai?

17. Nama ulih ngerusak kaul kitai enggau Jehovah?

17 Bacha Matthew 6:31, 32. Mayuh orang ke enda ngelala Jehovah deka ngulihka mayuh agi duit sereta utai bukai ba pengidup sida. Tang enti kitai ngereja utai ti sama, kitai ulih ngerusak kaul kitai enggau Iya. Kitai nemu Jehovah nya Apai kitai, lalu Iya rinduka kitai. Lalu kitai pechaya, enti kitai ngereja utai ti diasuh Iya sereta ngenuluka Perintah Iya ba pengidup kitai, Iya deka meri kitai semua utai ti diguna kitai. Kitai mega nemu, kaul ti manah enggau Jehovah nya ke ngasuh kitai amat lantang ati,  lalu tu nulung kitai puas ati enggau “pemakai enggau gari,” ke diguna kitai.—1 Tim. 6:6-8.

KATI NUAN NGENULUKA PERINTAH PETARA BA PENGIDUP?

18. Nama ditemu Jehovah pasal seiku-seiku kitai, lalu nama deka digaga Iya ke kitai?

18 Bacha Matthew 6:33. Enti kitai ngenuluka Perintah Petara ba pengidup kitai, nya baru Jehovah deka nyediaka semua utai ti diguna kitai. Jesus nerangka kebuah kitai ulih arapka semaya nya. Ku iya: “Apai kita ti di serega nemu kita begunaka semua utai nya.” Jehovah nemu utai ti diguna nuan, indah sebedau nuan nemu diri begunaka utai nya. (Plp. 4:19) Iya nemu, gari ke deka diguna kitai. Iya mega nemu ni bagi pemakai ke diguna nuan. Lalu Iya nemu, nuan enggau diri sebilik begunaka endur alai diau. Jehovah deka nentuka nuan bulih utai ke amat diguna nuan.

19. Nama kebuah kitai enda patut irau pasal utai ke deka nyadi dudi hari?

19 Bacha Matthew 6:34. Sekali agi Jesus madah ngagai bala murid iya: ‘Anang irau.’ Jehovah deka nyediaka utai ti diguna kitai besehari-hari. Nya alai, kitai enda tau kelalu irau pasal utai ke deka nyadi dudi hari. Enti kitai kelalu irau, kitai deka berengkah bepanggai ba diri empu, lalu tu deka ngerusak kaul kitai enggau Jehovah. Tang, kitai enda tau enda arap ke Iya.—J-lam. 3:5, 6; Plp. 4:6, 7.

GIGA DULU PERINTAH PETARA, LALU JEHOVAH DEKA NYAGA NUAN

Ulih nuan idup enggau pengumbas iya ngambika beberat agi ke Perintah Petara? (Peda genteran 20)

20. (a) Nama juluk ati ke ulih ditetapka nuan ba pengawa ke Jehovah? (b) Nama digaga nuan ngambika ulih idup enggau pengumbas iya?

20 Naka meh pengerugi enti kitai enda chukup pengering dikena nyembah Jehovah enggau bebendar ketegal kitai nguji deka ngulihka mayuh utai! Tang, kitai patut nyembah Jehovah enggau naka ulih. Ngambika chunto, ulih nuan pindah ngagai gempuru bukai ke begunaka mayuh agi penginjil? Ulih nuan nyadi pengerintis? Tauka enti nuan udah nyadi pengerintis, kala nuan berunding pasal deka masuk Sekula Penginjil Perintah Petara? Ulih nuan nulung ba Betel tauka ba opis penyalin beberapa hari dalam seminggu? Tauka nuan ulih gawa sukarela ba Opis Ngaga Pelan/Nirika Bengunan Ba Menua Diri sereta ngena sekeda jam nuan nulung nirika Palan Gempuru. Pikirka pasal utai ke engka deka digaga nuan awakka ulih idup enggau pengumbas iya, ngambika nuan bisi mayuh agi jam sereta pengering dikena ngereja pengawa ke Perintah Petara. Kutak “ Chara Nuan Ulih Idup enggau Pengumbas Iya” madahka sekeda chara. Besampi ngagai Jehovah kena nulung nuan nentuka utai ti patut digaga nuan. Udah nya, berengkah ngaga ubah ke patut.

21. Nama deka nulung nuan semak agi ngagai Jehovah?

21 Jesus ngasuh kitai ngiga dulu Perintah Petara. Lebuh kitai ngereja tu, kitai nyeliahka diri ari kelalu irau pasal utai ti diguna kitai. Kitai semak agi ngagai Jehovah laban kitai pechaya Iya deka nyaga kitai. Kitai belajar nagang diri empu, lalu enda meli semua utai ti dikingin kitai tauka semua utai ke bisi ba dunya tu, taja pan kitai ulih meli utai nya. Enti kitai idup enggau pengumbas iya diatu, tu deka nulung kitai mengkang tetap ati ngagai Jehovah, lalu “tau bulih pengidup, iya nya pengidup ti bendar” baka ke udah disemaya Iya ke kitai.—1 Tim. 6:19.

[1] (genteran 12) Kekadang sekeda nembiak Jehovah enda chukup pemakai ke diempa. Kena nemu kebuah Jehovah ngemendarka utai tu nyadi, peda “Pertanyaan Pembaca”-ML kena 15 September 2014, Menara Pengawal, lambar 22.