Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

Saksi-Saksi Jehovah

Pilih bansa jaku Iban

Randau ti diatur tumu sereta terus terang

Lebuh Orang ti Dikesayau Sakit Raya

Lebuh Orang ti Dikesayau Sakit Raya

DOREEN tekenyit lebuh laki iya, Wesley, ke semina beumur 54 taun, ditemu kena serang penyakit riman tauka kanser untak ti raya. * Bala lutur madahka iya semina ulih idup beberapa bulan aja. Ku Doreen ngenang, “Aku enda pechayaka utai ti didinga aku. Aku temati-kutu beberapa minggu. Utai nya baka ke nyadi ba orang bukai, ukai ba kami duai. Aku enda besedia.”

Tang, ukai semina Doreen aja ke ngasaika nya. Penyakit raya ulih nyerang sapa-sapa ba sebarang maya. Tang manah amat, mayuh orang sanggup ngintu orang ti dikesayau ke kena penyakit nya. Taja pia, pengawa ngintu orang ke sakit pan enda senang. Nama ulih digaga diri sebilik kena ngelantangka ati sereta ngintu orang ti dikesayau ke kena penyakit ti raya? Baka ni orang ke ngintu ulih mutarka penanggul ba emosi ke engka ditapi sida sepemanjai timpuh ngintu orang ke sakit? Lebuh orang ke sakit nyau deka mati, nama ulih disadang kitai? Tang keterubah, aram kitai beratika kebuah ngintu orang ke kena penyakit ti raya nya enda senang kemaya hari tu.

PILIH KE BISI KEMAYA HARI TU

Sains perubat udah nulung orang ulih idup lama agi. Seratus taun ti udah tauka dulu agi ari nya, indah ba menua ke mansang agi, timpuh pengidup orang rata-rata pandak agi. Orang jampat agi mati ketegal penyakit berampit tauka bebadi. Perengka ke dikena ke sepital enda mayuh, lalu mayuh orang diintu diri sebilik lalu mati ba rumah.

Kemaya hari tu, pemansang ba perubat udah nulung pakar perubat bebendar ngelaban penyakit ngambika ulih ngemanjaika umur. Penyakit ke jampat munuh orang menya diatu nyau lubah na banka nyawa. Taja pia, ulih idup lama mimit ukai reti orang nya gerai. Tebal agi, bala pesakit ngembuan penyakit raya bukai ke ngasuh sida enda ulih ngintu diri empu. Nyaga sida deka tusah agi sereta begunaka mayuh jam.

Nya alai, mayuh agi orang mati ba sepital enti dibandingka enggau mati ba rumah. Mayuh orang kemaya hari tu enda entu nemu baka ni gaya orang ke sakit lebuh sida nyau deka mati, lalu mimit orang ke kala meda utai nya. Enda entu nemu pasal utai nya ulih nekul tauka ngasuh orang nadai daya deka ngintu diri sebilik ke sakit. Nama ulih nulung?

BESEDIA TUMU

Baka ke ba cherita Doreen, mayuh orang berasai tusah ati lebuh orang ti dikesayau kena serang penyakit ke ulih nabanka nyawa. Lebuh balat irau, takut, sereta tusah ati, nama ulih nulung nuan besedia ke utai ti deka nyadi? Seiku nembiak Petara ke tetap ati besampi: “Ajar kami pasal pemandak umur kami, ngambika kami tau nyadi orang ke pintar.” (Masmur 90:12) Au, bebendar besampi minta Petara Jehovah nunjukka nuan chara ngena “pemandak umur” nuan enggau manah ambi ke ulih ngena laluh hari ke agi bisi nya begulai enggau orang ti dikesayau.

Tu patut diatur enggau manah. Enti orang dikesayauka nuan agi ulih bejaku sereta berandau pasal sekeda pekara, endang manah nanya iya bagi orang ke patut ngaga pemutus ke iya lebuh iya enda agi ulih ngereja nya. Beterus terang pasal sekalika iya deka ngena tangki oksigen, dipasuk ba sepital, tauka deka ngena sekeda chara berubat ke bukai. Randau pasal utai tu ulih ngurangka saru penemu sereta asai ati ti salah ba diri sebilik ke dipejal ngaga pemutus ke pesakit ke enda ulih ngaga pemutus agi. Randau ti diatur tumu sereta terus terang ulih nulung diri sebilik ngemeratka agi pengawa ngintu orang ke sakit. Bup Kudus madahka: “Enti nuan nadai bulih jaku lalau, pengawa nuan deka puntan.”​​​—⁠Jaku Dalam 15:⁠22.

CHARA NULUNG

Kesuah agi, batang pengawa orang ke nyaga iya nya meri pengelantang ba ati. Orang ke nyau deka mati patut nemu sida dikesayau sereta enda kediri. Baka ni tu ulih dikereja? Macha tauka belagu ke orang sakit, milih litaricha enggau lagu ke meransang sereta ngerinduka ati iya. Mayuh orang berasai lantang ati lebuh diri sebilik megai jari sereta bejaku enggau siru ngagai sida.

Endang manah enti ulih ngelala bagi orang ke datai ngabas pesakit. Siti riput madahka: “Entara  lima iti pengasai, ulih ninga nya pengasai ti penudi iya deka lenyau. Taja pan [pesakit] baka ke tinduk, tang pending iya agi lansik ninga. Nya alai, anang nyebut nama-nama utai ke enda tau disebut.”

Enti ulih, sama besampi enggau pesakit. Bup Kudus madahka, bisi sekali, rasul Paul enggau bala kaling iya balat ditekan lalu enda nemu nama deka nyadi enggau pengidup sida. Nama tulung ke digiga sida? Paul minta bala kaling iya: “Kita nyaup kami ngena sampi kita.” (2 Korint 1:​8-​11) Bebendar besampi lebuh balat tusut runding sereta napi penyakit ti raya endang beguna bendar.

NERIMA UTAI KE AMAT NYADI

Nemu orang ti dikesayau enda panjai umur ulih ngasuh tusut runding. Nya kebuah pemati agi tusah deka diterima. Kitai ukai ditempa ngambika deka nerima pemati ba pengidup. (Rome 5:​12) Nya kebuah Jaku Petara ngumbai pemati nya, “munsuh.” (1 Korint 15:26) Nya alai enti orang enggai berunding pasal pemati orang ti dikesayau, kitai ulih nemu, nya pekara biasa aja.

Taja pia, nemu utai ke deka nyadi ulih nulung diri sebilik ngurangka asai ati ti irau sereta enggau naka ulih ngereja utai ti ulih ngasuh pesakit berasai nyamai agi. Sekeda utai ke deka nyadi bisi dipadah ba kutak “ Beberapa Minggu Sebedau Mati.” Endang amat, ukai semua utai nya nyadi ba tiap iku pesakit, tauka utai nya nyadi nitihka tusun. Taja pia, mayuh pesakit bisi napi sekeda utai nya.

Pengudah orang ti dikesayau nadai agi, endang manah ngiga pangan rapat ke udah besemaya deka nulung. Orang ke ngintu sereta diri sebilik patut nemu penusah ke ditapi orang ti dikesayau sida udah nadai agi lalu iya enda agi merinsa. Penempa mensia ke bisi pengerindu madahka “orang ke mati nadai nemu utai.”​​​—⁠Pengajar 9:⁠5.

PENGIBUN TI PEMADU TINGGI

Kitai patut belajar enda nulak sebarang tulung ke diberi

Bepanggai ba Petara nya utai ti beguna bendar, ukai semina lebuh diri sebilik kena serang penyakit ti raya tang mega lebuh maya tusah ati pengudah orang ke sakit nadai agi. Petara ulih nulung nuan nengah jaku sereta pengawa ti meransang ari orang bukai. Ku Doreen madahka, “Aku belajar enda nulak sebarang tulung ke diberi. Indah, pemayuh tulung ke diterima kami duai ngelantangka ati. Aku enggau laki aku endang pechaya tu chara Jehovah deka madahka, ‘Aku deka nulung seduai napi tu.’ Aku seruran ingatka tu.”

Amat, Petara Jehovah nya Pengibun ti pemadu tinggi. Ketegal nyadi Penempa kitai, Iya nemu pemedis sereta penusah ati kitai. Iya ulih sereta keran deka meri tulung enggau jaku peransang ke patut ngambika kitai ulih napi nya. Iya mega udah besemaya deka muai pemati belama iya enda lama agi sereta ngangkatka bebiliun iku mensia ke dikingatka Iya idup baru. (John 5:​28, 29; Pemandang 21:​3, 4) Udah nya, semua orang ulih madahka jaku rasul Paul: “O pemati, dini alai pemenang nuan? O pemati, dini alai penyengat nuan?”​​​—⁠1 Korint 15:⁠55.

^ per. 2 Nama udah diubah.