Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

Saksi-Saksi Jehovah

Pilih bansa jaku Iban

1 Chara Kena Nyeliahka Penanggul

1 Chara Kena Nyeliahka Penanggul

Jaku lalau ti dikembuan Bup Kudus datai ari Petara lalu “beguna kena ngajar, kena ngerara, kena ngaduka utai ti salah.” (2 Timoti 3:16) Kati tu amat? Peratika baka ni penemu-dalam Bup Kudus udah nulung orang nyeliahka sekeda penanggul ti besai ba pengidup sida sebedau penanggul nya majak balat.

SALAH GUNA AI BISA

Delphine, ke disebut ba artikel sebedau tu, ngasaika diri deka balat agi ngirup ai bisa enti iya balat irau. Bup Kudus nadai nagang ngirup ai bisa enggau pengumbas iya, tang Bup Kudus nangkan: “Anang begulai enggau orang ke pengirup.” (Jaku Dalam 23:20) Salah guna ai bisa balat ngachau pengerai, ngerusak kaul sereta ngujungka pemati bejuta iku orang ninting taun. Mayuh ari penanggul tu ulih diseliahka enti orang nitihka jaku lalau ari Bup Kudus.

Delphine bisi nitihka jaku lalau ari Bup Kudus. Ku iya: “Aku nemu ai bisa enda ulih mutarka pengirau aku. Aku nitihka jaku lalau ba Pilipi 4:6, 7, ke madahka: ‘Anang irauka utai, tang . . . bantaika semua peminta kita ngagai Petara.’ Ninting malam, lebuh runding aku charut lalu majak irau, aku besampi ngagai Jehovah. Aku mantaika semua asai ati aku, nyengkaum asai ati ti ringat, ti pedis enggau ti tusah. Aku minta Iya nulung aku ngiga chara ngambika ulih ngembuan runding ti positif. Ba pagi hari siti, aku enggau naka ulih berundingka utai ti positif ngambika aku enda irau agi. Tu nulung aku nguingka runding aku ngagai utai ti dikemisi, ukai utai ti enda dikemisi aku. Aku enggai ngirup ai bisa agi. Ketegal pemaik ke ditemu aku amat berega, aku enggai ngelenyauka iya.”

 ULAH TI KAMAH

Ulah ti kamah nya siti ari utai ti ngasuh ati asa sereta mai pemerinsa. Tang prinsip Bup Kudus ulih nulung kitai nyeliahka penanggul tu enggau beratika kebuah ulah ti kamah tau nyadi—ambika chunto, ketegal betundi enggau chara ti enda patut sereta meda pornografi. “Aku rindu betundi enggau orang,” ku seiku nembiak lelaki ke benama Samuel. “Kekadang aku nadai minat ngagai indu nya tang aku nemu iya ka ke aku—lalu tu ngerinduka ati lebuh betundi.” Taja pan iya nadai ati ngereja nya, tang mayuh orang ngumbai iya suah betundi enggau chara ti enda patut nyentukka nyau kelama iya amat ngereja nya. Tang ulah tu ngachau iya. Ku iya agi, “Ulah tu enda manah laban ngasuh aku balat berundingka diri empu aja.”

Samuel macha siti artikel ke bala nembiak ba laman web jw.org. Lalu iya berunding pasal Jaku Dalam 20:11, ti madah: “Indah anak mit deh nemu ngayanka pendiau diri ari utai ti dikereja sida. Kita nemu enti sida nya betul ati sereta manah.” Baka ni ayat tu ulih nulung iya? Samuel sedar ulah tu enda tuchi sereta enda patut dikereja. Iya madah: “Aku mega belajar orang ke betundi enggau chara ti enda patut deka bisi ulah ti enda manah lebuh sida berumah-tangga. Aku berengkah berunding baka ni asai ati indu ke jadi enggau aku jemah ila, enti iya meda aku betundi enggau indu bukai. Lalu tu ngasuh aku nemu ulah tu ulih ngemediska ati orang. Ulah tu endang salah taja pan ngerinduka ati.” Samuel berubah. Nyeliahka ulah betundi enggau chara ti enda patut nulung iya nyeliahka diri ari ulah ti kamah.

Antonio gian meda pornografi lalu tu ulih ngasuh iya ngereja utai ti kamah. Taja pan iya jadi enggau indu ti dikesayauka iya, iya agi gian meda pornografi lalu majak ngereja nya. Iya madah, berundingka pasal 1 Peter 5:8 amat nulung iya. Ayat nya madah: “Disiplin diri empu sereta bejaga! Sitan ti munsuh kita bejalai segau-segau baka singa ti negung, begigaka orang ke deka diempa iya.” Ku Antonio: “Pornografi bisi ba semua endur lalu nya ulih lekat ba runding. Ayat tu nulung aku berundingka pasal sapa ngepunka semua tu. Aku patut seruran ngingatka diri empu, pornografi nya bepun ari Antu Sitan. Diatu baru aku nemu semina Jehovah aja ke ulih nulung aku “disiplin diri empu sereta bejaga” ngambika aku ulih ngelaban ulah ti kamah ari ngerusak runding, ati sereta rumah tangga aku.” Antonio nerima tulung ti patut lalu iya mujur muai ulah ti kamah tu. Tu mega nulung iya nyeliah ari penanggul ti besai agi.

Endang amat, Bup Kudus bisi nyediaka jaku lalau ke ulih nulung kitai nyeliahka penanggul ti besai. Tang baka ni enggau penanggul ke majak nyadi sereta ke enda nemu abis? Aram kitai meda baka ni Jaku Petara ulih nulung kitai mutarka penanggul nya.

Iring Bup Kudus ulih dikena nulung kitai nyeliahka sekeda penanggul