Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

Saksi-Saksi Jehovah

Pilih bansa jaku Iban

Sama Bekereja Enggau Petara—Ulih Ngagaka Ati

Sama Bekereja Enggau Petara—Ulih Ngagaka Ati

‘Nya alai, laban kami sama bekereja enggau Petara, kami mega bebendar ngumbuk kita, anang masau pengasih Petara.’—2 KOR. 6:1.

LAGU: 75, 74

1. Taja pan Jehovah nya Petara ti Pemadu Tinggi, tang Iya mai orang bukai ngereja nama?

JEHOVAH nya Petara ti Pemadu Tinggi. Iya ngaga semua utai, lalu penemu-dalam enggau kuasa Iya nadai sekat. Pengudah Iya nulung Jop meretika pekara tu, ku Jop madah ngagai Iya: ‘Jehovah, aku nemu Nuan endang bekuasa ari atas semua, lalu Nuan ulih ngereja semua utai ti dikedekaka Nuan.’ (Jop 42:2) Jehovah ulih ngereja semua utai ti dikedekaka Iya taja pan nadai orang nulung Iya. Tang Iya ngayanka pengerindu enggau mai orang bukai sama bekereja enggau Iya kena ngamatka tuju Iya.

2. Nama pengawa beguna ke diasuh Jehovah gaga Jesus?

2 Petara ngaga Anak Iya, Jesus, sebedau Iya ngaga mensia sereta utai bukai. Udah nya, Jehovah ngawakka Anak Iya nulung Iya ngaga semua utai bukai. (Jhn. 1:1-3, 18) Rasul Paul nulis pasal Jesus: ‘Semua utai ti di serega enggau di dunya udah digaga ulih Kristus, utai ti ulih dipeda enggau ti enda ulih dipeda, nemuka utai nya kerusi diraja, tauka kuasa, tauka perintah, tauka pemerintah—semua utai nya udah digaga ulih  Kristus, ke Kristus.’ (Kol. 1:15-17) Nya alai, Jehovah ukai semina meri Anak Iya pengawa ti beguna, tang Iya madah ngagai orang bukai pasal pekara tu. Tu basa ti besai!

3. Nama pengawa ke diberi Jehovah ngagai Adam, lalu nama kebuah?

3 Jehovah mega mai mensia sama bekereja enggau Iya. Ngambika chunto, Iya ngasuh Adam meri nama ngagai bala jelu. (P-kal. 2:19, 20) Uji gambarka pengaga ati ti diasaika Adam ngereja pengawa tu! Iya belajarka gamal enggau ulah bala jelu nya, lalu udah nya iya milih nama ke tiap iku jelu nya. Jehovah udah ngaga semua jelu, nya alai Iya Empu ulih meri nama ngagai tiap iku jelu nya. Taja pia, kena nunjukka Iya balat rindu ke Adam, Iya ngasuh Adam meri nama ngagai bala jelu. Petara mega meri Adam pengawa ngaga serata dunya nyadi paradais. (P-kal. 1:27, 28) Tang udah nya, Adam enggai agi bekereja enggau Petara, lalu ketegal tu Adam enggau semua peturun iya balat merinsa.—P-kal. 3:17-19, 23.

4. Baka ni orang bukai bekereja enggau Petara kena ngamatka peneka Iya?

4 Udah nya, Petara mai orang bukai bekereja enggau Iya. Noah ngaga bandung ke ulih dikena nyelamatka iya enggau sida sebilik maya Bah Besai. Moses ngelepaska bansa Israel ari menua Ejip. Josua nguluka orang Israel tama ngagai Menua ti Udah Disemaya. Solomon ngaga Rumah Sembiang di nengeri Jerusalem. Maria nyadi indai Jesus. Semua sida ke tetap ati tu enggau mayuh agi orang ke bukai bekereja enggau Jehovah kena ngamatka peneka Iya.

5. Nama pengawa ke ulih digaga kitai enggau Jehovah, lalu kati Iya begunaka kitai ba pengawa tu? (Peda gambar ba pun artikel.)

5 Kemaya hari tu, Jehovah mai kitai nyukung Perintah Iya enggau naka ulih. Kitai bisi mayuh chara bekereja ke Petara. Taja pan ukai semua kitai ulih bekereja ke Iya enggau chara ti sama, tang kitai semua ulih nusui berita manah pasal Perintah Petara. Jehovah Empu ulih ngereja pengawa tu. Iya ulih terus bejaku ngagai mensia ba dunya ari serega. Jesus madahka Jehovah mega ulih ngasuh batu madah ngagai orang bukai pasal Raja ba Perintah Iya. (Luk. 19:37-40) Tang Jehovah ngasuh kitai “sama bekereja” enggau Iya. (1 Kor. 3:9) Rasul Paul nulis: ‘Nya alai, laban kami sama bekereja enggau Petara, kami mega bebendar ngumbuk kita, anang masau pengasih Petara.’ (2 Kor. 6:1) Endang basa ti besai dibai Petara bekereja enggau Iya. Aram meh kitai meda sekeda kebuah bekereja ke Petara nya ngagaka ati kitai.

BEKEREJA ENGGAU PETARA NGASUH KITAI GAGA ATI

6. Baka ni Jesus nerangka asai ati iya pasal bekereja enggau Apai iya?

6 Bekereja enggau Jehovah seruran ngagaka ati nembiak Iya. Sebedau datai ke dunya, Anak Tuai Petara, Jesus, madahka: ‘Aku tu ti pengabis dulu digaga Jehovah . . . Aku bisi ngimbai Iya baka orang ke landik ngaga pelan rumah, aku tu ke ngasuh ati Iya gaga tiap hari, lalu aku seruran lantang ati begulai enggau Iya.’ (J-lam. 8:22, 30) Lebuh Jesus bekereja enggau Apai iya, iya gaga ati laban iya mujur ngereja mayuh utai, lalu iya nemu Jehovah rinduka iya. Tang baka ni enggau kitai?

Nama ulih ngemuaska ati kitai kelimpah ari ngajar orang bukai pasal pemendar? (Peda genteran 7)

7. Nama kebuah pengawa nginjil ulih ngagaka ati kitai?

7 Jesus madahka kitai gaga ati lebuh kitai meri tauka nerima. (SKR. 20:35) Kitai gaga ati lebuh kitai nerima pemendar, tang nama kebuah madahka pemendar ngagai orang bukai mega ngagaka ati kitai? Laban kitai meda sida gaga ati lebuh sida meretika ajar ari Bup Kudus, lalu berengkah bisi kaul enggau Petara. Kitai gagit ati meda sida ngubah chara sida berunding enggau chara sida ngatur pengidup. Pengawa nginjil nya pengawa ti pemadu beguna sereta pemadu ngemuaska  ati ke ulih digaga kitai. Pengawa tu nulung orang ke nyadi kawan Petara bulih pengidup meruan belama iya.—2 Kor. 5:20.

8. Nama dipadah sekeda orang pasal pengaga ati bekereja enggau Jehovah?

8 Lebuh kitai nulung orang bukai belajar pasal Jehovah, kitai nemu kitai ngerinduka ati Iya, lalu Iya beterima kasih ke pemagas kitai bekereja ke Iya. Tu mega ngagaka ati kitai. (Bacha 1 Korint 15:58.) Marco ke diau ba menua Itali, madahka: “Aku balat gaga ati laban nemu diri ngereja utai ti pengabis badas ke Jehovah, ukai ke orang ti jampat enda ingatka utai ti udah digaga aku.” Pia mega enggau Franco, ke nginjil ba menua Itali, madahka: “Ninting hari Jehovah ngingatka kitai pasal pengerindu Iya ke kitai ngena Bup Kudus enggau utai bukai ke udah disediaka Iya. Iya mega ngumbai semua utai ke digaga kitai ke Iya nya beguna, taja pan baka ke enda beguna ba kitai. Tu meh kebuah bekereja enggau Petara ngagaka ati aku sereta ngasuh pengidup aku bisi reti.”

BEKEREJA ENGGAU PETARA NGASUH KITAI SEMAK AGI NGAGAI IYA ENGGAU ORANG BUKAI

9. Nama kaul ke bisi entara Jehovah enggau Jesus, lalu nama kebuah?

9 Lebuh kitai sama bekereja enggau orang ke dikerinduka kitai, kitai semak ngagai sida. Kitai deka ngelala sida enggau mayuh agi. Kitai nemu juluk ati sida sereta chara sida deka ngulihka juluk ati nya. Jesus engka udah bekereja enggau Jehovah bebiliun taun. Seduai iya balat rinduka pangan diri nyentukka nadai utai ke ulih ngerusak kaul seduai iya. Ku Jesus nerangka kaul rapat entara seduai iya: ‘Kami duai Apai endang siku.’ (Jhn. 10:30) Seduai iya amat beserakup sereta bekerejasama lebuh bejalaika pengawa.

10. Nama kebuah nginjil ngasuh kitai semak agi ngagai Petara enggau orang bukai?

10 Jesus minta Jehovah nyaga bala murid iya. Nama kebuah? Iya besampi: ‘Ngambika sida nyadi siku, baka tua ke endang siku.’ (Jhn. 17:11) Lebuh kitai idup nitihka standard Petara, lalu enggau pengawa nginjil, kitai nemu kualiti manah Iya enggau mayuh agi. Kitai nemu kebuah kitai patut arapka Iya sereta nitihka iring ari Iya. Lalu lebuh kitai semak ngagai Petara, Iya deka semak ngagai kitai. (Bacha James 4:8.) Kitai mega semak ngagai bala menyadi Kristian, laban kitai ngasaika penusah enggau pengaga ati ti sama sereta bisi juluk ati ti sama. Kitai sama bekereja, sama gaga ati sereta sama betan. Octavia, seiku menyadi Kristian indu ke diau ba menua Britain, madahka: “Bekereja enggau Jehovah nulung aku semak agi ngagai orang bukai.” Iya madahka kaul iya enggau orang bukai diatu bepelasarka “juluk ati enggau iring ti sama.” Endang amat, kitai ngasaika utai ti sama. Lebuh kitai meda pemagas bala menyadi kitai ke deka ngerinduka ati Jehovah, tu ngasuh kitai semak agi ngagai sida.

11. Nama kebuah kitai deka semak agi ngagai Jehovah sereta ngagai bala menyadi Kristian ba dunya baru?

11 Diatu pengerindu kitai ngagai Petara enggau bala menyadi Kristian dalam agi,  tang iya deka dalam agi ba dunya baru. Pikirka semua pengawa ti ngerinduka ati ke deka digaga kitai jemah ila! Kitai deka ngelaluka orang ke diangkatka idup baru, lalu ngajar sida pasal Jehovah. Kitai mega deka bekereja ngaga dunya nyadi paradais. Endang amat ngagaka ati ulih sama bekereja enggau pangan diri sereta belubah-lubah nyadi sempurna di baruh perintah Kristus. Semua mensia deka semak agi ngagai pangan diri sereta ngagai Jehovah, ke deka “semua utai ti idup nadai suntuk utai.”—Mas. 145:16.

BEKEREJA ENGGAU PETARA ULIH NYAGA KITAI

12. Baka ni pengawa nginjil nyaga kitai?

12 Kitai patut nyaga kaul kitai enggau Jehovah. Kitai diau ba dunya Sitan sereta enda sempurna. Nya alai, kitai jampat deka berunding sereta bisi perangai baka dunya. Tu baka ke nyemerai nanjak umbak ba sungai ke narit kitai ngagai endur ke enggai digagai kitai. Nya alai, kitai enda tau enda ngena semua pengering kitai lebuh kitai nyemerai nanjak umbak nya. Pia mega, kitai patut bebendar nyeliahka diri ngambika enda dilimpangka dunya Sitan. Nya alai, baka ni pengawa nginjil nyaga kitai? Lebuh kitai berandau pasal Jehovah enggau Bup Kudus, kitai beratika utai ti beguna sereta manah, ukai beratika utai ti ulih ngelemika pengarap kitai. (Plp. 4:8) Pengawa nginjil ngeringka pengarap kitai laban iya ngingatka kitai pasal semaya Petara enggau standard Iya ti bepengerindu. Pengawa nginjil mega nulung kitai ngetanka kualiti ke diguna kitai kena nyaga diri empu ari Sitan enggau dunya iya.—Bacha Epesus 6:14-17.

13. Nama runding seiku Saksi ba menua Australia pasal pengawa nginjil?

13 Enti kitai mengkang kisuk nginjil, ngajar sereta ngereja pengawa ke orang bukai ba gempuru, kitai dijaga laban kitai nadai hari kelalu irau pasal penusah diri empu. Joel, ke diau ba menua Australia, madahka: “Pengawa nginjil nulung aku mengkang beratika utai ti amat nyadi. Pengawa nya ngingatka aku pasal penanggul ke ditapi orang sereta penguntung ke udah diasaika aku lebuh nitihka prinsip Bup Kudus ba pengidup aku. Pengawa nginjil nulung aku mengkang baruh ati. Baruh ati ngasuh aku bepanggai ba Jehovah sereta ba bala menyadi Kristian kitai.”

14. Nama kebuah pengeliat ati kitai ba pengawa nginjil nunjukka roh kudus Petara bisi enggau kitai?

14 Pengawa nginjil mega ngasuh kitai arap agi ke roh kudus Petara bisi enggau kitai. Ngambika chunto: Nuan diberi tanggungjawap meri pemakai ngagai orang ke bisi ba kandang endur nuan diau. Nuan enda dibayar gaji, tang nuan nyau ngena duit diri empu ngereja pengawa tu. Pia mega, mayuh orang enggai nerima pemakai nya, lalu sekeda orang indah begedika nuan ketegal mai pemakai nya ke sida. Berapa lama nuan ulih terus ngereja pengawa tu? Enda lama udah nya, nuan engka berasai lemi semengat, lalu engka deka ngetu. Taja pan pengawa nginjil begunaka awak enggau duit kitai, orang ngeleseka tauka nganu kitai, tang mayuh ari kitai terus enggau pengawa nginjil. Tu nunjukka roh kudus Petara nulung kitai.

BEKEREJA ENGGAU PETARA NUNJUKKA KITAI RINDU KE IYA ENGGAU ORANG BUKAI

15. Baka ni pengawa nginjil bekaul enggau tuju Petara ke mensia?

15 Baka ni pengawa nginjil bekaul enggau tuju Jehovah ke mensia? Tuju Petara iya nya dekaka mensia idup belama iya, lalu tuju Iya enda kala berubah kenyau ari Adam bedosa. (Isa. 55:11) Petara ngaga atur ngambika kitai dilepaska ari dosa enggau pemati. Baka ni? Jesus datai ke dunya, lalu nyerahka nyawa  diri nyadika genselan. Tang ngambika tau bulih berekat ari genselan iya, mensia patut ngasika Petara. Nya alai, Jesus ngajar orang utai ti dikedekaka Petara ari sida, lalu iya ngasuh bala murid iya ngereja utai ti sama. Lebuh kitai nginjil sereta nulung orang bukai nyadi kawan Petara kemaya hari tu, kitai sama bekereja enggau Petara nitihka atur Iya ti bepengerindu kena nyelamatka mensia ari dosa enggau pemati.

16. Baka ni pengawa nginjil kitai bekaul enggau pesan Petara ti pemadu besai?

16 Lebuh kitai nulung orang bukai ngiga jalai nuju ngagai pengidup ti meruan belama iya, kitai nunjukka diri rinduka sida sereta rinduka Jehovah. Iya “dekaka semua mensia diselamatka, lalu nemu penemu pasal pemendar.” (1 Tim. 2:4) Lebuh seiku orang Parisi nanya Jesus pasal pesan Petara ti pemadu besai, ku Jesus nyaut: “‘Rinduka Jehovah Petara nuan enggau pengabis ati nuan, enggau pengabis semengat nuan, enggau pengabis runding nuan.’ Tu pesan ti keterubah sereta pemadu besai. Lalu pesan ti kedua nya sebaka enggau nya: ‘Rinduka pangan nuan baka nuan ke rinduka diri empu.’” (Mat. 22:37-39) Enggau nusui berita manah, kitai ngasika pesan nya.—Bacha Kereja Rasul 10:42.

17. Baka ni asai ati nuan pasal peluang ulih nusui berita manah?

17 Endang berekat ti besai! Jehovah udah meri kitai kereja ke ngagaka ati kitai, ke mai kitai semak agi ngagai Iya enggau bala menyadi Kristian kitai, sereta nyaga kaul kitai enggau Iya. Kereja nya mega meri kitai peluang ngayanka pengerindu kitai ngagai Petara enggau orang bukai. Jehovah bisi bejuta iku nembiak di serata dunya, lalu semua sida bisi penanggul diri empu. Tang sekalika kitai tuai tauka biak, miskin tauka kaya, lemi tauka kering, kitai deka enggau naka ulih bekunsi pengarap kitai enggau orang bukai. Kitai ngasaika utai ti diasaika Chantel ari menua Perancis, ke madahka: “Iya ke pemadu bekuasa ba dunya raya, Penempa semua utai, Petara ti gaga ati, bejaku ngagai aku: ‘Alai mupuk! Bejaku ngarika aku! Bejaku ari ati nuan. Aku meri nuan pengering, Bup Kudus, sukung ari serega, bala kawan ba dunya, latih ke enda nemu abis sereta iring ke ngena ba maya ti patut.’ Endang peluang ti besai ulih ngereja utai ti diasuh Jehovah sereta sama bekereja enggau Iya!”