MENARA JAGA—EDISYEN DIKENA BELAJAR Januari 2016 | Nama Kebuah Patut Lurus?

Artikel ngembuan utai ti dipelajar kena 29 Februari ngagai 3 April 2016.

TOPIK RANDAU

Kati Pengawa ke Lurus Enda Ulih Diguna Agi?

Utai ke nyadi ba Hitoshi nunjukka orang bula

TOPIK RANDAU

Baka Ni Pengawa ke Enda Lurus Ngenusahka Nuan

Ngulihka pemendar pasal bula.

TOPIK RANDAU

Nama Penguntung Enti Kitai Lurus

Cherita orang keterubah nunjukka pengawa ke lurus nya beguna.

Aram Meh Kitai “Majak Rinduka Diri Menyadi Dalam Kristus”!

Ayat taun 2016 ulih nulung kitai nyediaka diri ke utai ti deka nyadi dudi hari ila.

Beterima Kasih ke ‘Pemeri Petara ti Enda Ulih Ditelah’

Baka ni pengerindu Petara meransang kitai nitihka singkang Jesus, ngayanka pengerindu ngagai bala menyadi Kristian kitai sereta ngampunka orang bukai?

Roh Kudus Ke Besaksi Ngagai Roh Kitai

Nama reti nyadi orang ke dipilih ke serega? Baka ni chara orang dipilih ke serega?

“Kami Ingin Deka Enggau Kita”

Nama patut dikingatka kitai pasal 144,000 iku orang ke serega?

Sama Bekereja Enggau Petara—Ulih Ngagaka Ati

Baka ni sama bekereja enggau Petara ulih ngagaka ati kitai sereta nyaga kitai ba pengarap?