Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

Saksi-Saksi Jehovah

Pilih bansa jaku Iban

Neladan Jehovah—Petara ti Meri Jaku Peransang

Neladan Jehovah—Petara ti Meri Jaku Peransang

‘Pujika Petara . . . ke merindang kami lebuh kami dituntung semua macham penusah.’—2 KOR. 1:3, 4.

LAGU: 7, 3

1. Pengudah Adam seduai Hawa angkat ngelaban Petara, baka ni Iya meri jaku peransang sereta utai ti manah ngagai mensia?

JEHOVAH nya Petara ke meri jaku peransang. Iya udah ngereja tu kenyau ari mensia berengkah bedosa. Indah enda lama pengudah Adam seduai Hawa angkat ngelaban Petara, Petara madah pasal siti semaya ke deka meri pemerani sereta utai ti manah ngagai mensia ke dudi hari. Semaya tu ulih ditemu ba Pemungkal 3:15, lalu semaya nya mega madahka Antu Sitan enggau semua pengawa jai iya deka dirusak.—1 Jhn. 3:8; Pem. 12:9.

JEHOVAH MERANSANG BALA NEMBIAK IYA SUBA

2. Baka ni Jehovah meransang Noah?

2 Uji perundingka baka ni Jehovah meransang tauka ngeringka ati nembiak Iya, Noah. Orang ke idup maya jeman Noah mangah sereta ngereja ulah ti kamah, lalu semina Noah enggau sida sebilik aja ke nyembah Jehovah. Tu engka  ngasuh Noah berasai tusah ati. (P-kal. 6:4, 5, 11; Jud. 6) Tang Jehovah meri Noah pemerani ngambika Noah ulih terus nyembah Iya sereta ngereja utai ti ngena. (P-kal. 6:9) Jehovah madahka Iya deka ngerusak dunya ti jai, lalu Iya nerangka utai ke patut digaga Noah ngambika sida sebilik ulih selamat. (P-kal. 6:13-18) Jehovah nya endang Petara ke meri jaku peransang ngagai Noah.

3. Baka ni Jehovah ngeringka ati Josua? (Peda gambar ba pun artikel.)

3 Udah nya, Jehovah ngeringka ati nembiak Iya, Josua, ke bisi tanggung pengawa besai ti deka dipejalaika. Josua deka nguluka nembiak Petara tama ngagai Menua ti Udah Disemaya lalu ngalahka bala soldadu ari bansa bukai ti kering ke diau di menua nya. Jehovah nemu tentu bisi utai ke ulih ngasuh Josua takut. Nya alai Iya madah ngagai Moses: “Beri atur ngagai Josua, lalu keringka ati iya, laban iya deka nguluka orang mayuh meraka lalu ngalahka menua ti dipeda nuan.” (U-dat. 3:28) Udah nya Jehovah Empu ngeringka ati Josua. Ku Jehovah: ‘Kingatka jaku Aku ti ngasuh nuan kering sereta berani: anang takut tauka lemi semengat, laban Aku, Jehovah Petara nuan bisi enggau nuan di sebarang endur nuan bejalai.’ (Jos. 1:1, 9) Ba runding nuan, baka ni asai ati Josua lebuh ninga jaku Jehovah nya?

4, 5. (a) Baka ni Jehovah ngeringka ati nembiak Iya suba? (b) Baka ni Jehovah ngeringka ati Anak Iya?

4 Jehovah mega ngeringka ati semua nembiak Iya. Ambika chunto, Jehovah nemu orang Judah begunaka jaku peransang lebuh sida nyadi orang tangkap di menua Babilon. Nya alai Iya meri siti semaya ti ngeringka ati sida. Ku Jehovah: ‘Anang takut, Aku bisi enggau kita! Aku tu Petara kita. Anang nejuka utai ngenakutka kita! Aku deka ngasuh kita kering lalu nulung kita. Aku deka nyaga kita lalu ngelepaska kita.’ (Isa. 41:10) Udah nya, Jehovah ngeringka ati orang Kristian ba abad keterubah, lalu Iya mega ngeringka ati kitai kemayaharitu.—Bacha 2 Korint 1:3, 4.

5 Jehovah mega ngeringka ati Anak Iya. Pengudah dibaptisa, Jesus ninga bunyi nyawa bejaku ari serega: ‘Tu Anak ke dikesayauka Aku. Aku rinduka iya.’ (Mat. 3:17) Ulih nuan ngambarka baka ni jaku tu udah ngeringka Jesus maya iya bejalaika pengawa nginjil ba dunya?

JESUS MERANSANG ORANG BUKAI

6. Baka ni sempama Jesus pasal talenta ulih meransang kitai?

6 Jesus neladan Apai iya lebuh iya meransang orang bukai tetap ati. Jesus nunjukka nya dalam sempama pasal talenta, ke alai iya nyebut pasal seiku tuan ke muji tiap iku orang gaji iya ti tetap ati. Ku tuan nya: “Manah pengawa nuan! Nuan tu orang gaji ke manah sereta tetap ati! Nuan udah tau dikarapka ngemataka utai ti mimit, nya alai aku deka ngasuh nuan ngemataka mayuh utai. Tama ke dalam lalu sama gaga ati enggau aku!” (Mat. 25:21, 23) Jaku tu meransang bala murid Jesus mengkang nyembah Jehovah enggau tetap ati!

Jesus meransang lalu meri Peter tanggung pengawa ngeringka orang bukai

7. Baka ni Jesus meransang bala rasul iya, kelebih agi Peter?

7 Taja pan bala rasul suah bekelikuh pasal sapa ke pemadu besai, Jesus seruran liat ati enggau sida. Iya nyungkak sida baruh  ati sereta ngintu orang bukai, ari ke nganti orang bukai ngintu sida. (Luk. 22:24-26) Peter udah beberapa kali ngereja utai ti salah lalu ngelebuka ati Jesus. (Mat. 16:21-23; 26:31-35, 75) Tang Jesus enda kala nulak Peter. Iya meransang lalu meri Peter tanggung pengawa ngeringka orang bukai.—Jhn. 21:16.

JAKU PERANSANG MAYA JEMAN KELIA

8. Baka ni Hesekiah ngeringka ati bala pemesai soldadu enggau orang Judah?

8 Indah sebedau Jesus netapka teladan ti tau dititihka, nembiak Jehovah nemu sida patut meransang orang bukai. Pikirka pasal Hesekiah. Lebuh orang Asiria deka nyerang Jerusalem, Hesekiah ngempuruka bala pemesai soldadu sereta bala rayat iya ngambika ulih ngeringka ati sida, lalu sida “berasai diperansang ninga jaku raja sida.”—Bacha 2 Bansa Israel 32:6-8.

9. Nama ulih dipelajarka kitai ari Jop pasal meri jaku peransang?

9 Kitai mega ulih belajar pasal meri jaku peransang ari Jop. Taja pan iya empu begunaka jaku peransang, iya ngajar baka ni deka meransang orang bukai. Jop madah ngagai tiga iku lelaki ke datai merindang iya, enti sema iya ke datai meransang sida, tentu iya deka nyebut utai ti ulih ngeringka sida sereta ngasuh sida berasai nyamai ati, ukai nyebut utai ke ngasuh sida tusah ati agi. (Jop 16:1-5) Tang pengujung iya, Jop bulih jaku peransang ari Elihu sereta ari Jehovah Empu.—Jop 33:24, 25; 36:1, 11; 42:7, 10.

10, 11. (a) Nama kebuah anak indu Jeptah begunaka jaku peransang? (b) Sapa ke begunaka jaku peransang kitai kemayaharitu?

10 Anak indu Jeptah mega begunaka jaku peransang. Apai iya, Pengulu Jeptah, deka beperang ngelaban orang Amon. Lalu Jeptah besemaya, enti Jehovah nulung iya menang ba perang, iya deka nyerahka orang ke terubah-rubah ngambat iya pulai beperang gawa ke Jehovah ba langkau sembiang. Orang Israel menang beperang, lalu orang ke terubah-rubah ngambat Jeptah nya anak indu tunggal iya. Jeptah balat tusah ati. Tang iya ngamatka semaya diri lalu nyerahka anak indu iya ngambika gawa seumur idup ba langkau sembiang.—P-ulu. 11:30-35.

11 Taja pan utai tu tusah ba Jeptah, tang utai tu balat agi tusah ba anak indu iya. Taja pia, anak indu Jeptah sanggup ngereja utai ke udah disemaya apai iya. (P-ulu. 11:36, 37) Reti nya anak indu iya enda ulih belaki sereta ngembuan anak. Nama peturun Jeptah deka nadai agi. Anak indu iya begunaka mayuh jaku peransang sereta jaku ti merindang ati. Bup Kudus madahka: “Tu meh pun adat asal di menua Israel alai sida ke indu deka bejalai empat hari dalam setaun, ngelawa anak dara Jeptah ari Giliat, sereta muji iya.” (P-ulu. 11:39, 40, NW) Anak indu Jeptah ngingatka kitai pasal orang Kristian kemayaharitu ke mengkang bedau  belaki bebini ngambika sida ulih gawa mayuh agi ke Jehovah. Ulih kitai muji sereta meransang sida?—1 Kor. 7:32-35.

BALA RASUL MERANSANG BALA MENYADI KRISTIAN SIDA

12, 13. Baka ni Peter ‘ngeringka bala menyadi iya’?

12 Ba malam sebedau Jesus mati, iya ngasuh rasul Peter: ‘Simon, Simon! Dinga nuan! Sitan udah minta aku ngemendarka iya ngayak semua kita baka ke ngayak gandum, tang aku udah besampika nuan Peter, ngambika pengarap nuan kering, lalu lebuh nuan udah pulai baru ngagai aku, keringka sida menyadi nuan.’—Luk. 22:31, 32.

Surat ari bala rasul meransang orang Kristian ba abad keterubah, lalu surat nya agi meransang kitai kemayaharitu (Peda genteran 12-17)

13 Peter nya seiku ari orang ke ngulu ba eklisia Kristian maya abad keterubah. (Gal. 2:9) Iya ngena pemerani meransang bala menyadi Kristian ba hari Pentikos sereta pengudah nya. Pengudah iya bepuluh taun gawa ke Jehovah, iya nulis surat nuju bala menyadi Kristian: ‘Aku nulis surat ti pandak tu ngagai kita kena aku meransang kita sereta madahka ngagai kita pengasih Petara ti bendar. Bediri tegap dalam pengasih nya.’ (1 Pet. 5:12) Surat ari Peter udah meransang orang Kristian maya nya. Lalu surat nya agi meransang kitai kemayaharitu seraya kitai nganti semaya Jehovah dikeamatka magang.—2 Pet. 3:13.

14, 15. Baka ni bup mit dalam Bup Kudus ke ditulis rasul John meransang kitai?

14 Rasul John mega seiku ari orang ke  ngulu ba eklisia Kristian maya abad keterubah. Iya nulis Injil ti ngerinduka ati pasal pengawa nginjil Jesus. Bup Injil tu udah beratus taun meransang orang Kristian lalu bup nya terus meransang kitai kemayaharitu. Ambika chunto, semina dalam bup Injil John aja kitai ulih macha pasal jaku Jesus ke madahka pengerindu nya kualiti ke ulih nulung ngelala bala murid iya ti bendar.—Bacha John 13:34, 35.

15 Tiga iti surat ke ditulis John mega ngundan pemendar ti berega ari Bup Kudus. Lebuh kitai berasai tusah ati ketegal penyalah ke udah dikereja, ati kitai berasai nyamai maya macha pasal genselan tebus Jesus ti “nuchi kitai ari semua dosa.” (1 Jhn. 1:7) Lalu enti kitai majak berasai besalah, kitai deka berasai diperindang lebuh macha pasal ‘Petara besai agi ari ati kitai.’ (1 Jhn. 3:20) Semina John aja penulis Bup Kudus ke nulis pasal ‘Petara endang pengerindu.’ (1 Jhn. 4:8, 16) Surat iya ti kedua enggau ti ketiga muji orang Kristian ke terus “diau nitihka pemendar.”—2 Jhn. 4; 3 Jhn. 3, 4.

16, 17. Baka ni rasul Paul meransang orang Kristian ba abad keterubah?

16 Rasul Paul nyadi teladan ti badas bekaul enggau meri jaku peransang ngagai bala menyadi Kristian iya. Enda lama pengudah Jesus mati, mayuh ari bala rasul diau di Jerusalem, ke nyadi palan alai raban ti ngiring. (SKR. 8:14; 15:2) Orang Kristian di Judea nginjil pasal Kristus ngagai orang ke udah arapka Petara nya  seiku aja. Tang roh kudus ngasuh Paul nginjil ngagai orang Gerika, orang Rome, sereta orang bukai ke nyembah mayuh petara.—Gal. 2:7-9; 1 Tim. 2:7.

17 Paul bejalai ba serata menua ke dikumbai menua Turki kemayaharitu. Iya mega bejalai ba menua Gerika enggau Itali. Iya nginjil ngagai orang bansa bukai ke diau di menua nya, lalu iya numbuhka beberapa buah eklisia Kristian. Pengidup enda senang ba orang Kristian ke baru nya. Orang ke sama bansa enggau sida empu merinsaka sida, nya alai sida begunaka jaku peransang. (1 Tes. 2:14) Ba urung taun 50, Paul nulis surat ti meransang ati nuju bala menyadi Kristian ti baru di Tesalonika. Ku Paul: ‘Kami seruran meri terima kasih ngagai Petara ke semua kita, lalu seruran nyebut nama kita dalam sampi kami, ngingatka di mua Petara ti Apai, pengawa ti dikereja kita ke pengarap, pengawa ti dikereja kita ketegal pengerindu.’ (1 Tes. 1:2, 3) Iya mega ngasuh sida ngeringka pangan diri, lalu nulis: “Peransang sereta tulung sukung pangan diri.”—1 Tes. 5:11.

RABAN TI NGIRING MERI JAKU PERANSANG

18. Baka ni raban ti ngiring ba abad keterubah meransang Philip?

18 Ba abad keterubah, Jehovah ngena raban ti ngiring meransang semua orang Kristian, nyengkaum sida ke ngulu ba eklisia. Lebuh Philip nusui pasal Kristus ngagai orang Samaria, bala raban ti ngiring nyukung iya. Sida nganjung dua iku ari raban sida, Peter seduai John, besampika bala menyadi Kristian ti baru nya ngambika sida bulih roh kudus. (SKR. 8:5, 14-17) Philip enggau bala menyadi Kristian ti baru nya berasai balat diperansang enggau sukung ke diulih sida ari raban ti ngiring!

19. Baka ni asai ati orang Kristian ba abad keterubah lebuh sida macha surat ari raban ti ngiring?

19 Enda lama udah nya, raban ti ngiring nya patut ngaga siti pemutus ti besai. Kati orang bansa bukai ke masuk pengarap Kristian patut ditutus baka orang Judah, nitihka Adat Moses? (SKR. 15:1, 2) Pengudah raban ti ngiring besampi minta roh kudus sereta beratika ayat Bup Kudus, sida mutuska pengawa nya tau enda ibuh agi dipejalaika. Udah nya sida nulis surat kena nerangka pemutus ke digaga sida lalu ngasuh menyadi Kristian mai surat nya ngagai eklisia. Lebuh bala menyadi Kristian macha surat nya, “sida gaga amat ati ninga jaku peransang nya.”—SKR. 15:27-32.

20. (a) Baka ni Raban ti Ngiring kemayaharitu meransang semua kitai? (b) Nama tanya ke deka dikerandauka kitai ba artikel pengudah tu?

20 Kemayaharitu, Raban ti Ngiring Saksi-Saksi Jehovah meri jaku peransang ngagai bala menyadi di Betel, ngagai pekereja spesial penuh jam ke nginjil, lalu ngagai semua bala kitai. Baka bala menyadi Kristian ba abad keterubah, kitai gaga ati ninga jaku peransang! Pia mega, ngambika ulih meransang orang ke udah ninggalka pemendar pulai baru, ba taun 2015 Raban ti Ngiring ngeluarka brosur Kembalilah kepada Yehuwa dalam jaku Melayu. Tang kati semina bala menyadi Kristian lelaki ke ngulu ba eklisia aja ke patut meransang orang bukai? Kitai deka berandauka tanya tu ba artikel pengudah tu.