Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

Saksi-Saksi Jehovah

Pilih bansa jaku Iban

‘Pemaik Petara, . . . Ngelui Peragam Mensia’

‘Pemaik Petara, . . . Ngelui Peragam Mensia’

‘Pemaik Petara, ti ngelui peragam mensia, deka nyaga ati.’—PLP. 4:7.

LAGU: 112, 58

1, 2. Nama nyadi ba Paul seduai Silas di Pilipi? (Peda gambar ba pun artikel.)

UJI gambarka utai ke nyadi. Maya nya urung tengah malam. Dua iku pengerintis seberai tasik, Paul seduai Silas, dikurung ba endur ke dalam amat sereta petang dalam rumah jil di menua Pilipi. Kaki seduai iya enda ulih engkebut laban udah dikanchin, lalu belakang seduai iya telih udah bekau balat dipalu. (SKR. 16:23, 24) Dulu agi ba hari nya, enda mukai-mukai orang ke jai ngirit Paul seduai Silas ngagai pasar, ngagai orang ke megai perintah. Dia, sida jejampat ngakim seduai iya. Sida nyarikka gari seduai iya, lalu malu seduai iya ngena kayu. (SKR. 16:16-22) Tu pengawa ke enda patut! Paul nya peranak Rome, lalu iya patut dipechara ngena jalai ti patut. *—Peda nota kaki.

2 Lebuh dalam rumah jil, Paul engka berunding pasal utai  ti udah nyadi ba hari nya sereta pasal orang ke diau di Pilipi. Sida indah nadai ngembuan rumah sembiang di menua sida, enda baka mayuh menua ti bukai ke udah dilawa Paul. Nya alai orang Judah nyembah Jehovah ba luar menua nya, semak sungai. (SKR. 16:13, 14) Nama kebuah nadai rumah sembiang? Kati tu ketegal penyampau orang Judah di menua nya kurang ari sepuluh iku, iya nya penyampau ke diguna ngambika tau ngembuan sebuah rumah sembiang? Orang ke diau di Pilipi temegah amat ati nyadi peranak Rome. (SKR. 16:21) Engka nya kebuah sida enda nyangka Paul seduai Silas, ke nyadi orang Judah, mega peranak Rome. Kitai enda nemu kebuah iya, tang kitai nemu Paul seduai Silas dijil ngena jalai ti enda patut.

3. Nama kebuah runding Paul charut lebuh iya dianjung ngagai rumah jil, tang nama ulah ti dikembuan iya?

3 Paul mega engka berunding pasal baka ni iya ulih datai di Pilipi. Beberapa bulan sebedau nya, Paul ba seberai Tasik Aegea, di Asia Mit. Lebuh iya din, roh kudus suah nagang iya nginjil ba sekeda endur. Baka roh kudus ti ngasuh iya ngagai endur bukai. (SKR. 16:6, 7) Tang kini? Lebuh Paul di Troas, iya nerima genera ke alai iya diasuh: “Datai ngagai menua Masedonia.” Peneka Jehovah endang terang! Nya alai Paul tekala nya mupuk ngagai Masedonia. (Bacha Kereja Rasul 16:8-10.) Tang nama nyadi udah nya? Sepengudah iya datai di Masedonia, iya dikurung dalam rumah jil! Nama kebuah Jehovah ngemendarka utai tu nyadi ba Paul? Berapa lama iya dijil? Taja pan Paul bisi berundingka utai nya, pengarap iya mengkang tegap lalu iya mengkang gaga ati. Paul seduai Silas berengkah ‘besampi sereta belagu muji Petara.’ (SKR. 16:25) Pemaik Petara ngelantangka ati sereta runding seduai iya.

4, 5. (a) Baka ni utai ke ditapi kitai sama baka ke ditapi Paul? (b) Baka ni utai ke ditapi Paul ngenyit berubah?

4 Kala nuan ngasaika utai ti sama baka Paul? Bisi maya iya, nuan engka minta Petara nulung nuan ngaga pemutus, lalu nuan ngasaika diri udah nitihka iring ari roh kudus. Tang udah nya, nuan napi mayuh pemar tauka nuan patut ngaga ubah ti besai dalam pengidup. (P-jar. 9:11) Diatu, lebuh nuan berundingka utai nya, nuan engka deka nemu kebuah Jehovah ngemendarka sekeda utai nyadi. Nama ulih nulung nuan terus tan, lalu andal bendar ngagai Jehovah? Kitai ulih nemu saut iya ari utai ke nyadi ba Paul seduai Silas udah nya.

5 Lebuh Paul seduai Silas benung belagu, mayuh utai ti enda disadang berengkah nyadi. Keterubah, tanah berenyang balat amat. Semua pintu rumah jil tebuka tekala nya. Lalu rantai tebelengka ari semua orang jil. Udah nya, Paul nagang jejaga rumah jil ke deka munuh diri. Jejaga nya enggau semua orang ke sebilik enggau iya dibaptisa. Tumu pagi hari siti, bala hakim di menua nya minta bala polis mai Paul seduai Silas pansut ari rumah jil lalu ngasuh seduai iya ninggalka menua nya enggau selamat. Lebuh bala hakim nya nemu Paul seduai Silas nya peranak Rome, sida nyau nemu diri udah ngereja penyalah ti besai, lalu sida  empu datai mai seduai iya pansut. Tang sebedau Paul seduai Silas ninggalka menua nya, seduai iya keran deka betemu enggau Lydia, seiku menyadi Kristian indu ke baru dibaptisa. Lalu seduai iya ngena peluang nya ngeringka bala menyadi Kristian bukai di Pilipi. (SKR. 16:26-40) Semua utai jampat amat berubah!

UTAI KE NYADI “NGELUI PERAGAM MENSIA”

6. Nama deka dikerandau sereta dipeda kitai baru diatu?

6 Nama dipelajarka kitai ari utai ke nyadi nya? Jehovah ulih ngereja utai ti enda disadang, nya alai kitai enda patut irau lebuh napi penanggul. Kitai nemu Paul mayuh belajar ari utai ke nyadi. Nya ulih dipeda ari utai ke ditulis iya ngagai bala menyadi Kristian di Pilipi pasal pengirau sereta pemaik Petara. Ba artikel tu kitai deka berandauka jaku Paul ba Pilipi 4:6, 7. (Bacha.) Udah nya, kitai deka beratika sekeda cherita bukai dalam Bup Kudus ke alai Jehovah ngereja utai ti enda disadang. Kitai mega deka berandau pasal baka ni ‘pemaik Petara’ ulih nulung kitai tan natka penanggul lalu andal bendar ngagai Jehovah.

Jehovah ulih ngereja utai ti enda disadang, nya alai kitai enda patut irau lebuh kitai napi penanggul

7. Nama diajar Paul lebuh iya nulis surat ngagai bala menyadi Kristian di Pilipi, lalu nama ulih dipelajarka kitai?

7 Lebuh bala menyadi Kristian di Pilipi macha surat Paul ke nuju sida, nama dipikirka sida? Mayuh ari sida engka ingatka utai ke udah nyadi ba Paul seduai Silas sereta chara ti enda disadang ke udah dikena Jehovah nulung seduai iya. Nama utai ti diajar Paul ngagai sida dalam surat nya? Iya nya: Anang irau. Besampi, lalu udah nya nuan deka nerima ‘pemaik Petara, ti ngelui peragam mensia.’ Nama reti rambai jaku nya? Sekeda Bup Kudus nyalin “ngelui ari utai ti dipikir kitai” tauka “ngelui ari utai ti diperambu mensia.” Nya alai nitih ku Paul, ‘pemaik Petara’ badas agi ari utai ti ulih digambarka kitai. Kekadang kitai enda nemu chara dikena mutarka penusah kitai, tang Jehovah nemu. Lalu Iya ulih ngereja utai ti enda disadang.—Bacha 2 Peter 2:9.

8, 9. (a) Taja pan Paul udah merinsa ketegal pengawa ke enda lurus di Pilipi, nama utai manah ke nyadi udah bekau pengawa nya? (b) Nama kebuah bala menyadi Kristian di Pilipi andal bendar ke jaku Paul?

8 Surat Paul tentu udah ngeringka bala menyadi Kristian di Pilipi seraya sida mikirka utai ti udah digaga Jehovah ke sida dalam timpuh sepuluh taun ti udah. Taja pan Jehovah udah nejuka Paul seduai Silas merinsa ketegal pengawa ti enda lurus, utai ke udah nyadi nya nulung ngetanka “sereta netapka pengamat Berita Manah.” (Plp. 1:7) Bala hakim di menua Pilipi enda berani merinsaka eklisia Kristian ti baru nya. Engka ketegal Paul udah madahka diri  peranak Rome, nya alai murid ke benama Luke ulih mengkang di Pilipi pengudah Paul seduai Silas mupuk. Luke udah nya ulih meri mayuh agi bantu ngagai orang Kristian ke baru di Pilipi.

9 Lebuh bala menyadi Kristian di Pilipi nya macha surat Paul, sida nemu jaku iya ukai semina datai ari runding diri empu. Paul udah napi penanggul ti besai. Indah lebuh iya nulis surat ngagai sida, iya nyadi orang tangkap ba rumah iya empu di Rome. Tang iya agi ngayanka diri ngembuan ‘pemaik Petara.’—Plp. 1:12-14; 4:7, 11, 22.

“ANANG IRAUKA UTAI”

10, 11. Nama patut dikereja kitai lebuh kitai irau pasal siti-siti penusah, lalu nama ulih disadang kitai?

10 Nama ulih nulung kitai enda “irauka utai” tang ngembuan ‘pemaik Petara’? Jaku Paul ngagai orang Pilipi nunjukka, lebuh kitai irau pasal siti-siti penusah, kitai patut besampi. Nya alai lebuh kitai berasai irau, kitai patut nyerahka pengirau kitai ngena sampi. (Bacha 1 Peter 5:6, 7.) Lebuh nuan besampi ngagai Jehovah, nuan patut enggau pengabis ati andalka Iya ibuhka nuan. Seruran beterima kasih ngagai Iya ke tiap iti berekat ti diterima nuan. Lalu anang enda ingat, Jehovah ulih “ngereja utai lebih ari ti dipinta tauka diperagam kitai.”—Eps. 3:20.

11 Baka Paul seduai Silas, kitai engka tekenyit ati enggau utai ti dikereja Jehovah kena nulung kitai. Nya engka ukai utai ti ngalitka ati, tang nya deka nyadi utai ti selalu diguna kitai. (1 Kor. 10:13) Nya ukai reti kitai patut diau jenuh, nadai ngereja nama-nama utai, lalu nganti Jehovah ngaduka tauka mutarka penusah kitai. Kitai patut ngereja utai sejalai enggau sampi kitai. (Rom. 12:11) Pengawa kitai nunjukka kitai ngereja nya ari ati lalu meri Jehovah peluang merekatka kitai. Kitai patut ingat, Jehovah ulih ngereja utai lebih agi ari ke dipinta tauka disadang kitai. Kekadang Iya ngereja utai ti enda disadang kitai. Nya alai aram kitai beratika sekeda chunto ke deka ngeringka pengandal kitai ba penau Jehovah ngereja utai ti enda disadang kitai.

SEKEDA CHUNTO PASAL JEHOVAH KE NGEREJA UTAI TI ENDA DISADANG

12. (a) Nama digaga Raja Hesekiah lebuh Raja Senakerip ngemba iya? (b) Nama dipelajarka kitai ari chara Jehovah mutarka penusah nya?

12 Dalam Bup Kudus, kitai bisi mayuh chunto pasal Jehovah ke ngereja utai ti enda disadang. Ngambika chunto, lebuh Hesekiah nyadi raja menua Judah, Senakerip, raja menua Asiria, nyerang menua Judah lalu ngalahka mayuh bengkah nengeri ke bisi dia. Tang semina Jerusalem aja bedau diserang. (2 Raj. 18:1-3, 13) Udah nya, Senakerip datai nyerang Jerusalem. Nama digaga Raja Hesekiah? Keterubah, iya besampi minta tulung ari Jehovah sereta minta jaku ajar ari nabi Isaiah. (2 Raj. 19:5, 15-20) Udah nya, Hesekiah mandangka diri nemu berunding lebuh iya mayar chukai ke dipinta Senakerip. (2 Raj. 18:14, 15) Ke penudi, Hesekiah nyikap nengeri nya ari lama dikelulung. (2 Ban. 32:2-4) Nama nyadi? Jehovah ngirumka  seiku melikat munaska 185,000 iku bala soldadu Senakerip dalam semalam aja. Indah Hesekiah enda nyangka utai nya deka nyadi!—2 Raj. 19:35.

Nama dipelajarka kitai ari utai ke nyadi ba Josep?—Pemungkal 41:42 (Peda genteran 13)

13. (a) Nama dipelajarka kitai ari utai ke nyadi ba Josep? (b) Nama utai ke enda disadang nyadi ba Sarah?

13 Peratika utai ke nyadi ngagai seiku lelaki biak ke benama Josep. Lebuh Josep duduk dalam rumah jil di menua Ejip, iya enda tepikirka diri ulih nyadi orang lumur dua ti pemadu bekuasa di Ejip tauka Jehovah deka ngena iya nyelamatka ruang bilik iya ari mati keberuran. (P-kal. 40:15; 41:39-43; 50:20) Endang amat, pengawa Jehovah ngelui ari utai ke disadang Josep. Pikirka mega pasal Sarah, ini ichit Josep. Kati Sarah ke udah tuai ngadang Jehovah deka ngemendarka iya ngadaka anak lelaki ke diri empu, ukai semina bulih anak ari ulun indu iya? Pengada Isak ngelui ari ke disadang Sarah.—P-kal. 21:1-3, 6, 7.

14. Nama ulih ngasuh kitai andalka Jehovah?

14 Kitai enda ngarapka Jehovah deka ngena kereja ajih muai semua penusah kitai sebedau dunya baru datai. Lalu  kitai enda minta Jehovah ngereja utai ti ngalitka ati ba pengidup kitai. Tang kitai nemu, Jehovah udah nulung nembiak Iya ke tetap ati menya enggau chara ti ngalitka ati. Lalu Iya enda berubah. (Bacha Isaiah 43:10-13.) Tu ngasuh kitai andalka Iya. Kitai ulih pechaya, Iya deka meri kitai kuasa ke diguna kitai kena ngereja peneka Iya. (2 Kor. 4:7-9) Nama dipelajarka kitai ari chunto Hesekiah, Josep, enggau Sarah? Jehovah ulih nulung kitai indah lebuh kitai napi penanggul ti balat amat enti kitai mengkang tetap ati ngagai Iya.

Jehovah ulih nulung kitai indah lebuh kitai napi penanggul ti balat amat enti kitai mengkang tetap ati ngagai Iya

15. Nama ulih nulung kitai ngembuan ‘pemaik Petara’ indah lebuh kitai bisi penusah, lalu baka ni tu ulih nyadi?

15 Baka ni kitai ulih ngembuan ‘pemaik Petara’ indah lebuh kitai bisi penusah? Kitai patut ngetanka kaul ti tegap enggau Jehovah. Kaul ke baka nya semina ulih nyadi ketegal genselan tebus ari Jesus Kristus. Tebus nya siti ari pengawa Jehovah ke ngalitka ati. Ketegal tebus nya, Iya ulih ngampun dosa kitai, lalu kitai ulih ngembuan ati ti beresi sereta semak enggau Iya.—Jhn. 14:6; Jas. 4:8; 1 Pet. 3:21.

PEMAIK PETARA DEKA NYAGA ATI ENGGAU RUNDING KITAI

16. Nama deka nyadi lebuh kitai nerima ‘pemaik Petara’? Terangka.

16 Nama deka nyadi lebuh kitai nerima ‘pemaik Petara, ti ngelui peragam mensia’? Bup Kudus madahka pemaik nya deka “nyaga” ati enggau runding kitai. (Plp. 4:7) Leka jaku asal “nyaga” nya leka jaku ti dikena dalam soldadu ke nunjukka siti raban soldadu ke diasuh ngelindung menua. Orang ke diau di menua Pilipi dijaga raban soldadu ke baka nya. Orang ke diau dia ulih jenak tinduk maya malam hari laban nemu menua sida dilindung. Baka nya mega, lebuh kitai ngembuan ‘pemaik Petara,’ kitai enda irau lalu ati enggau runding kitai ulih lantang. Kitai nemu Jehovah ibuhka kitai lalu deka kitai idup lantang sereta puas ati. (1 Pet. 5:10) Lalu tu ngelindung kitai ari dikachau asai ati ti irau tauka asa.

17. Nama deka nulung kitai bepanggai ba Jehovah maya penusah ti besai?

17 Enda lama agi, penusah ti besai deka ninggang semua mensia. (Mat. 24:21, 22) Kitai enda nemu utai ke amat deka nyadi ba kitai empu. Taja pia, kitai anang kelalu irau pasal maya nya. Taja pan kitai enda nemu semua utai ke deka dikereja Jehovah, tang kitai ngelala Petara kitai. Kitai nemu utai ke udah dikereja Iya menya ke nembiak Iya ti tetap ati. Kitai nemu enda ngira nama utai ke nyadi, Jehovah deka nentuka tuju Iya dikeamatka. Lalu Iya ulih ngereja nya enggau chara ti enda disadang! Nya alai, tiap kali Jehovah ngereja siti-siti utai ke kitai, kitai ngasaika chara baru ‘pemaik Petara, ti ngelui peragam mensia.’

^ per. 1 Silas mega peranak Rome.—SKR. 16:37.