Terus ngagai penerang

Terus ngagai laman kedua

Terus ngagai Ripih Isi

Saksi-Saksi Jehovah

Iban

MENARA JAGA—EDISYEN DIKENA BELAJAR November 2017

Majalah tu ngundan utai ti dipelajar kena 25 Disember 2017 nyentuk ngagai 28 Januari 2018.

Belagu Enggau Gaga Ati!

Enti nuan malu deka belagu enggau bala menyadi Kristian, baka ni nuan ulih mutarka asai ati tu lalu ngena nyawa nuan muji Jehovah?

Kati Nuan Ngenduh Ngagai Jehovah?

Atur pasal nengeri alai ngerarika diri maya jeman Israel menya ngajar kitai pasal pengampun ari Petara.

Neladan Pengelurus enggau Pengasih Jehovah

Baka ni nengeri alai ngerarika diri nya ngayanka pengasih Jehovah? Nama runding Petara pasal nyawa? Baka ni nengeri nya ngayanka pengelurus Iya ti sempurna?

Nulak Runding Dunya

Semua kitai patut nulak runding ti tebilang ke tau ngachau runding kitai. Peratika lima iti chunto pasal runding dunya.

Anang Nejuka Sebarang Utai Nekul Nuan Ngulihka Prais

Pengudah ngingatka bala menyadi Kristian pasal pengadang sida ti badas, rasul Paul meri sekeda jaku lalau.