‘Jehovah deka nentuka tua, enggau peturun tua, deka ngingatka sempekat ti udah digaga tua enggau pangan diri.’—1 SAM. 20:42.

LAGU: 125, 62

1, 2. Nama kebuah ulah Jonatan ke taluk ngagai David nyadi teladan ti manah ke kitai?

JONATAN tentu alit ati enggau pemerani David ke agi biak. David udah munuh Goliat lalu minching “pala Goliat” ngagai apai Jonatan, Raja Saul ari menua Israel. (1 Sam. 17:57) Jonatan pechaya bendar Petara bisi enggau David, lalu kenyau hari nya, Jonatan seduai David nyadi kawan rapat. Seduai iya besemaya deka seruran taluk ngagai pangan diri. (1 Sam. 18:1-3) Sepemanjai pengidup Jonatan, iya taluk ngagai David.

2 Jonatan mengkang taluk ngagai David, taja pan Jehovah udah milih David, ukai Jonatan, nyadi raja menua Israel ke baru. Lalu lebuh Saul nguji deka munuh David, Jonatan irau pasal kawan iya. Iya nemu David bisi ba menua puang semak Hores, nya alai iya mupuk kin merangsang David ngambika terus bepanggai ba Jehovah. Ku Jonatan madah ngagai David: “Anang takut. Apai aku Saul enda ulih ngemediska nuan.  Iya sigi nemu nuan deka nyadi raja orang Israel, lalu aku deka nyadi lumur dua nuan.”—1 Sam. 23:16, 17.

3. Nama beguna agi ba Jonatan kelimpah ari taluk ngagai David, lalu baka ni kitai nemu? (Peda gambar ba pun artikel.)

3 Kitai suah deka rindu ngagai orang ke taluk. Tang, kati kitai semina rindu ngagai Jonatan ketegal iya taluk ngagai David? Enda. Taluk ngagai Petara nya utai ti pemadu beguna ba pengidup Jonatan. Endang amat, nya meh kebuah iya taluk ngagai David sereta enda chemburu ngagai David, taja pan David deka nyadi raja, tang ukai iya. Indah Jonatan nulung David bepanggai ba Jehovah. Seduai iya mengkang taluk ngagai Jehovah sereta ngagai pangan diri. Seduai iya ngamatka semaya ke udah digaga: ‘Jehovah deka nentuka tua, enggau peturun tua, deka ngingatka sempekat ti udah digaga tua enggau pangan diri.’—1 Sam. 20:42.

4. (a) Nama ulih ngasuh kitai amat lantang ati sereta puas ati? (b) Nama deka dikerandauka kitai ba artikel tu?

4 Kitai mega enda tau enda taluk ngagai diri sebilik, bala kawan sereta bala menyadi Kristian kitai ba gempuru. (1 Tes. 2:10, 11) Tang ke pemadu beguna, kitai enda tau enda taluk ngagai Jehovah. Iya ti meri kitai pengidup! (Pem. 4:11) Enti kitai taluk ngagai Iya, kitai amat lantang ati sereta puas ati. Tang kitai nemu, kitai patut taluk ngagai Petara indah ba maya ti tusah. Ba artikel tu, kitai deka berandauka baka ni teladan Jonatan ulih nulung kitai mengkang taluk ngagai Jehovah dalam empat pekara tu: (1) enti kitai ngasaika orang ke bekuasa enda patut nerima basa ari kitai, (2) enti kitai milih ngagai sapa kitai patut taluk, (3) enti seiku menyadi Kristian lelaki ke ngiring bingkuk penemu tauka bechiping enggau kitai, sereta (4) enti kitai ngasaika diri tusah deka ngamatka semaya.

ENTI KITAI NGASAIKA ORANG KE BEKUASA ENDA PATUT NERIMA BASA ARI KITAI

5. Nama kebuah orang Israel tusah deka taluk ngagai Petara lebuh Saul nyadi raja?

5 Jonatan enggau orang Israel napi penusah. Raja Saul, apai Jonatan, udah enda ngasika Jehovah, nya alai Jehovah nulak iya. (1 Sam. 15:17-23) Tang Jehovah agi ngelakka Saul terus merintah beberapa taun. Nya alai, rayat tusah deka taluk ngagai Jehovah enti raja ke dipilih duduk ba “kerusi diraja” Jehovah, ngereja utai ti jai.—1 Ban. 29:23.

6. Nama nunjukka Jonatan mengkang taluk ngagai Jehovah?

6 Jonatan mengkang taluk ngagai Jehovah. Pikirka utai ti digaga Jonatan enda lama pengudah Saul berengkah enda ngasika Petara. (1 Sam. 13:13, 14) Maya nya, seraban soldadu Pilistin ti besai datai nyerang orang Israel ngena 30,000 buah kerita perang. Saul semina bisi 600 iku soldadu, lalu semina iya enggau Jonatan aja ke bisi senyata. Tang Jonatan enda takut. Iya ingatka jaku nabi Samuel: ‘Jehovah udah besumpah enggai ninggalka kita.’ (1 Sam. 12:22) Ku Jonatan madah ngagai seiku soldadu: “Nadai utai ulih nagang Iya ngasuh tua menang, enda ngira pemimit tubuh kitai.” Nya alai, iya enggau soldadu nya nyerang seraban orang Pilistin, lalu munuh kira-kira 20 iku ari sida. Jonatan bisi pengarap ngagai Jehovah, lalu Jehovah merekatka iya. Jehovah ngasuh tanah berenyang, lalu orang Pilistin pan  takut. Udah nya sida nyerang sereta bebunuh enggau pangan diri, lalu orang Israel menang beperang.—1 Sam. 13:5, 15, 22; 14:1, 2, 6, 14, 15, 20.

7. Baka ni chara Jonatan begulai enggau apai iya?

7 Taja pan Saul majak enggai ngasika Jehovah, tang Jonatan enggau naka ulih ngasika apai iya. Chunto, seduai iya sama beperang ngetanka nembiak Jehovah.—1 Sam. 31:1, 2.

8, 9. Baka ni kitai taluk ngagai Petara enti kitai bebasaka orang ke bekuasa?

8 Baka Jonatan, kitai ulih taluk ngagai Jehovah enti kitai enggau naka ulih ngasika perintah ba menua ke endur alai kitai diau. Jehovah ngemendarka “perintah ti megai menua” tu bekuasa atas kitai, lalu Iya dekaka kitai ngayanka basa ngagai sida. (Bacha Rome 13:1, 2.) Nya kebuah kitai patut bebasaka pegawai perintah indah lebuh pegawai nya enda lurus, lalu kitai ngasaika iya enda patut nerima basa ari kitai. Endang amat, kitai patut bebasaka semua orang ke diberi Jehovah kuasa merintah, nyengkaum orang ke bekuasa ba ruang bilik sereta ba gempuru.—1 Kor. 11:3; Heb. 13:17.

Siti chara kitai mengkang taluk ngagai Jehovah iya nya enggau bebasaka laki tauka bini kitai, taja pan sida enda nyembah Jehovah (Peda genteran 9)

9 Olga, seiku menyadi Kristian ke indu ari menua Amerika Selatan, nunjukka penaluk iya ngagai Jehovah enggau bebasaka laki iya, taja pan laki iya enda manah enggau iya. [1] (Peda nota penutup.) Kekadang laki iya enggai bejaku enggau iya tauka nyebut utai ke jai ngagai iya laban  iya seiku ari Saksi-Saksi Jehovah. Laki iya indah madahka diri deka ninggalka iya, lalu mai bala anak enggau iya. Tang Olga enda “malas penyai ngena penyai.” Iya enggau naka ulih nyadi bini ti manah. Iya nyediaka pemakai ke laki iya, masu gari laki iya sereta ngintu sida sebilik ke bukai. (Rom. 12:17) Lalu enti iya ulih, iya enggau laki iya nemuai ngagai mentua iya enggau bala kawan laki iya. Chunto, lebuh iya enggau laki iya pulai ketegal mentua iya ke lelaki udah nadai ba nengeri bukai, iya nyikap utai ke deka dikena sida menyanak lebuh sida din. Udah nya, maya orang besembiangka mentua iya, iya nganti laki iya ba luar gereja. Pengudah beberapa taun, laki Olga berengkah manah enggau Olga ketegal Olga sabar sereta seruran bebasaka iya. Diatu, laki iya merangsang iya datai begempuru sereta nganjung iya ke gempuru. Kekadang laki iya pan datai ke gempuru enggau iya.—1 Pet. 3:1.

ENTI KITAI MILIH NGAGAI SAPA KITAI PATUT TALUK

10. Baka ni Jonatan nemu ngagai sapa iya patut taluk?

10 Lebuh Saul madahka diri deka munuh David, Jonatan tusah deka ngaga pemutus. Iya deka taluk ngagai apai iya, tang iya mega deka taluk ngagai David. Jonatan nemu Petara bisi enggau David, ukai enggau Saul. Nya alai iya milih deka taluk ngagai David. Iya ngasuh David belalai, lalu udah nya madah ngagai Saul kebuah Saul patut ngelakka David idup.—Bacha 1 Samuel 19:1-6.

11, 12. Baka ni pengerindu kitai ngagai Petara nulung kitai mutuska diri taluk ngagai Iya?

11 Alice, seiku menyadi Kristian ke indu ari menua Australia, patut milih ngagai sapa iya patut taluk. Lebuh iya belajarka Bup Kudus, iya madah ngagai sida sebilik pasal utai ti dipelajar iya. Iya mega madah ngagai sida, iya enda ngintu Krismas enggau sida sereta nerangka kebuah iya enda ngintu. Keterubah iya, sida diri sebilik enda nyamai ati, tang udah nya sida balat pedis ati ngagai iya. Sida ngumbai Alice enda ibuhka sida agi. Udah nya indai iya madahka diri enggai agi betemu enggau Alice. Ku Alice madahka: “Aku tekenyit ati sereta balat tusah ati laban aku balat sayauka kami sebilik. Taja pia, aku keran deka ngenuluka Jehovah enggau Anak Iya, lalu aku dibaptisa ba siti gempuru besai.”—Mat. 10:37.

12 Kitai enda tau ngelakka diri taluk ngagai utai bukai, baka seraban tim sukan, sekula, tauka menua, lebih agi ari taluk ngagai Jehovah. Ngambika chunto, Henry rindu bemain chatur enggau tim sekula iya, lalu deka menang ngarika sekula iya. Tang ketegal iya bemain chatur tiap ujung minggu, iya nadai entu hari enggau nginjil tauka begempuru. Henry madahka taluk ngagai sekula nyau lebih agi ari taluk ngagai Petara. Nya alai, iya mutuska diri badu agi bemain chatur ngarika sekula.—Mat. 6:33.

13. Baka ni taluk ngagai Petara ulih nulung kitai mutarka penanggul ba ruang bilik?

13 Kekadang tusah deka taluk ngagai tiap iku diri sebilik ba maya ti sama. Ngambika chunto, Ken madahka: “Aku deka ngabas indai aku ke udah tuai enggau tetap, lalu kekadang deka iya diau enggau kami duai. Tang, indai enggau bini aku enda ulih begulai.” Ku iya agi: “Aku enda ulih ngagaka ati seduai iya serentak.” Ken berundingka utai ti dipadah  Bup Kudus, lalu nemu, ba pekara tu iya patut ngenyamaika ati bini iya sereta taluk ngagai bini iya. Nya alai, iya bulih chara kena mutarka pekara nya, lalu ngagaka ati bini iya. Udah nya, iya nerangka kebuah bini iya patut manah enggau indai iya. Iya mega nerangka kebuah indai iya patut bebasaka bini iya.—Bacha Pemungkal 2:24; 1 Korint 13:4, 5.

ENTI SEIKU MENYADI KRISTIAN LELAKI KE NGIRING BINGKUK PENEMU TAUKA BECHIPING ENGGAU KITAI

14. Baka ni Saul nunjukka diri bechiping enggau Jonatan?

14 Kitai mega ulih taluk ngagai Jehovah taja pan menyadi Kristian lelaki ke ngiring bechiping enggau kitai. Raja Saul udah dipilih Petara, tang iya enda manah enggau anak iya. Iya enda meretika kebuah Jonatan rinduka David. Nya alai, lebuh Jonatan nguji nulung David, Saul balat ringat, lalu iya ngemaluka anak iya ba mua orang mayuh. Tang Jonatan agi bebasaka apai iya. Ba maya ti sama, iya mengkang taluk ngagai Jehovah sereta ngagai David, ke udah dipilih Jehovah nyadi raja menua Israel ke baru.—1 Sam. 20:30-41.

15. Enti menyadi Kristian ke lelaki bechiping enggau kitai, nama patut digaga kitai?

15 Ba gempuru kitai kemaya hari tu, bala menyadi Kristian lelaki ke ngiring nguji enda bechiping enggau semua orang. Tang sida enda sempurna. Ketegal nya, sida tusah deka meretika kebuah kitai ngereja siti-siti utai. (1 Sam. 1:13-17) Nya  alai, enti sida bisi kala bingkuk penemu, aram meh kitai mengkang taluk ngagai Jehovah.

ENTI KITAI NGASAIKA DIRI TUSAH DEKA NGAMATKA SEMAYA

16. Ba penanggul ke baka ni kitai enda tau enda taluk ngagai Petara sereta enda berundingka diri empu?

16 Saul deka Jonatan nyadi raja pengudah iya, tang ukai David. (1 Sam. 20:31) Tang Jonatan rinduka Jehovah sereta taluk ngagai Iya. Nya alai, ari ke berundingka diri empu, Jonatan nyadi kawan David sereta ngamatka semaya iya ngagai David. Endang amat, semua orang ke rinduka Jehovah sereta taluk ngagai Iya deka “seruran ngamatka semaya sida, enda ngira pemesai ungkus nya.” (Mas. 15:4) Laban kitai taluk ngagai Petara, kitai deka ngamatka semaya kitai. Chunto, enti kitai ngaga sempekat ba pengawa dagang, kitai deka ngereja utai ti disemayaka kitai, indah lebuh ba maya ti tusah. Lalu enti kitai bisi penanggul enggau laki tauka bini kitai, kitai deka nunjukka diri rinduka Jehovah enggau mengkang taluk ngagai laki tauka bini kitai.—Bacha Malaki 2:13-16.

Enti kitai ngaga sempekat ba pengawa dagang, kitai deka ngereja utai ti disemayaka kitai laban kitai taluk ngagai Petara (Peda genteran 16)

17. Baka ni artikel tu nulung nuan?

17 Kitai deka taluk ngagai Petara indah ba maya ti tusah, sama baka Jonatan. Nya alai, aram meh kitai mengkang taluk ngagai bala menyadi Kristian kitai taja pan sida ngasaka ati kitai. Enggau tu kitai deka ngagaka ati Jehovah, lalu tu meh ke ngasuh kitai gaga ati. (J-lam. 27:11) Kitai ulih pechaya, Iya seruran deka ngereja utai ti pemadu manah ke kitai sereta nyaga kitai. Ba artikel pengudah tu, kitai deka beratika utai ti ulih dipelajarka kitai ari sekeda orang ke taluk enggau ke enda taluk maya jeman David.

^ [1] (genteran 9) Sekeda nama udah ditukar.