Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

Saksi-Saksi Jehovah

Pilih bansa jaku Iban

Kati Nuan Nunda Standard Pengelurus Jehovah?

Kati Nuan Nunda Standard Pengelurus Jehovah?

‘Aku deka muji nama Jehovah . . . , Petara ti tetap ati, enda nipu.’—U-DAT. 32:3, 4.

LAGU: 110, 2

1, 2. (a) Nama pengawa ke enda lurus ti ditapi Nabot enggau bala anak lelaki iya? (b) Nama dua iti kualiti ke deka dikerandauka kitai ba artikel tu?

DUA iku lelaki ke jai bedawaka seiku lelaki ngereja penyalah ti besai. Utai ke disebut seduai iya nya bula. Tang lelaki nya tetap dikumbai salah, lalu diletak ukum bunuh. Uji gambarka, baka ni asai ati orang ke rinduka pengelurus lebuh meda lelaki ke enda salah nya enggau bala anak lelaki iya dituku ngena batu datai ke mati! Tu ukai cherita ngapa. Tu meh utai ke amat nyadi ba Nabot, nembiak Jehovah ke tetap ati ti idup maya Raja Ahap merintah menua Israel.—1 Raj. 21:11-13; 2 Raj. 9:26.

2 Ba artikel tu, kitai deka berandauka utai ke nyadi ba Nabot. Kitai mega deka berandauka penyalah besai ke digaga seiku tuai gempuru ke tetap ati ba siti ari eklisia Kristian ti  keterubah. Dua iti chunto tu deka nunjukka baka ni ati ti baruh sereta ulah ke deka ngampun nya beguna, enti kitai deka nunda standard pengelurus Jehovah.

PENGAWA KE ENDA LURUS TI NGUJUNGKA PEMATI

3, 4. Nabot nya orang ke baka ni, lalu nama kebuah iya enggai nyual kebun anggur iya ngagai Raja Ahap?

3 Nabot tetap ati ngagai Jehovah taja pan maya nya mayuh orang Israel nunda chunto jai Raja Ahap enggau bini iya, Kuin Jesebel. Sida nyembah Baal, petara ti pelesu, lalu enda bebasaka Jehovah tauka adat Iya. Tang Nabot beberatka kaul iya enggau Jehovah lebih agi ari nyawa iya empu.

4 Bacha 1 Raja 21:1-3. Lebuh Ahap deka meli kebun anggur Nabot, tauka nukar kebun anggur enggau kebun anggur ke manah agi, Nabot enggai. Nama kebuah? Enggau basa iya madahka: “Kebun anggur nya pesaka ari aki ini aku, . . . Aku enda tau meri kebun nya ngagai Raja!” Nabot enggai nerima utai ku Raja Ahap laban adat Jehovah ngasuh orang Israel ngetan pesaka ari aki ini sida. (P-pau. 36:7) Amat, Nabot ngasika Jehovah.

5. Nama digaga Jesebel kena ngulihka kebun anggur Nabot?

5 Lebuh Nabot enggai nyual kebun anggur iya, Raja Ahap enggau bini iya ngereja utai ti balat jai. Kena ngulihka kebun anggur nya, Kuin Jesebel ngasuh dua iku lelaki bedawaka Nabot ngereja penyalah ke enda dikereja iya. Ketegal nya, Nabot enggau bala anak lelaki iya dibunuh. Nama digaga Jehovah pasal pengawa ke enda lurus ti ngujungka pemati nya?

PENGELURUS PETARA

6, 7. Baka ni Jehovah ngayanka Diri rinduka pengelurus, lalu nama kebuah tu ngelantangka ati sida ke sebilik enggau Nabot sereta bala pangan iya?

6 Tekala nya Jehovah ngasuh Elijah betemu enggau Ahap. Elijah madahka Ahap nya pemunuh sereta penchuri. Nama pemutus ari Jehovah? Ahap, bini iya, enggau bala anak lelaki iya deka dibunuh, sama baka Nabot enggau bala anak lelaki iya.—1 Raj. 21:17-25.

7 Sida ke sebilik enggau Nabot sereta bala pangan iya tusah ati enggau utai jai ti udah dikereja Ahap. Tang Jehovah meda pengawa ke enda lurus nya, lalu jejampat mutarka pekara nya. Tu tentu ngelantangka ati sida. Taja pia, pemaruh ati sida sereta pengarap sida ngagai Jehovah engka diuji enggau utai ti deka nyadi.

8. Nama digaga Ahap lebuh iya ninga pesan ari Jehovah, lalu nama nyadi?

8 Lebuh Ahap ninga utai ke deka dikereja Jehovah ba iya, iya “nyarikka gari diri, lalu ngerasukka kain guni. Iya enggai makai. Iya tinduk ngena kain guni. Mua iya berupai tusah.” Ahap ngemaruhka diri! Nama nyadi? Ku Jehovah madah ngagai Elijah: “Laban iya udah ngemaruhka diri di mua Aku, Aku enggai ngasuh penusah ti besai ninggang iya lebuh iya agi idup. Penusah ti besai nya deka ninggang ruang bilik iya lebuh maya anak iya ila.” (1 Raj. 21:27-29; 2 Raj. 10:10, 11, 17) Jehovah ke meresa ati, ulih meda sapa kitai ke bendar,  ngayanka pengasih ngagai Ahap.—J-lam. 17:3.

PEMARUH ATI ULIH NYAGA

9. Nama kebuah pemaruh ati engka udah nulung nyaga sida ke sebilik enggau Nabot sereta bala pangan iya?

9 Lebuh sida ke sebilik enggau Nabot sereta bala pangan iya ninga pasal sida Ahap sebilik semina deka diukum pengudah Ahap mati, tu engka nguji pengarap sida ngagai Petara. Tang pemaruh ati engka udah nulung sida nyaga pengarap diri. Nama kebuah? Enti sida baruh ati, sida deka terus nyembah Jehovah, arapka Jehovah enda nipu. (Bacha Ulang Adat 32:3, 4.) Jemah ila sida ke sebilik enggau Nabot deka ngasaika berekat ulih meda orang ti dikesayauka sida diangkatka idup baru. Deka bisi pengelurus ti sempurna ke Nabot enggau bala anak lelaki iya. (Jop 14:14, 15; Jhn. 5:28, 29) Orang ke baruh ati nemu, ‘Petara deka ngakim semua utai ti dikereja kitai, nemuka utai nya manah tauka jai, nyengkaum utai ti dikereja kitai enggau chara belalai.’ (P-jar. 12:14) Jehovah beratika utai ke enda ditemu kitai. Nya alai, pemaruh ati nyaga kitai ari lenyau pengarap ba Jehovah.

Pemaruh ati nyaga kitai ari lenyau pengarap ba Jehovah

10, 11. (a) Nama utai ke ulih nguji pengarap kitai? (b) Baka ni ati ti baruh deka nyaga kitai?

 10 Nama deka digaga nuan enti bala tuai gempuru ngaga pemutus ke enda dimeretika nuan tauka nuan enda setuju enggau pemutus nya? Ngambika chunto, nama deka digaga nuan enti nuan tauka orang ti dikesayauka nuan lenyau pengawa lebuh gawa ke Jehovah? Baka ni enti kaling pengidup nuan, anak lelaki tauka anak indu nuan, tauka pangan rapat nuan dibuai ari gerempung, lalu nuan enda setuju enggau pemutus ke digaga bala tuai gempuru? Nama deka digaga nuan enti nuan pechaya, bala tuai gempuru enda patut ngayanka pengasih ngagai orang ke bedosa? Semua tu ulih nguji pengarap kitai ba Jehovah sereta ba chara Iya ngatur eklisia kemaya hari tu. Baka ni pemaruh ati ulih nyaga nuan enti nuan napi siti ari penguji nya? Aram kitai berandauka dua iti chara.

Nama deka digaga nuan enti nuan enda setuju enggau pemutus ke digaga bala tuai gempuru? (Peda genteran 10, 11)

11 Kesatu, enti kitai baruh ati, kitai deka ngaku diri enda nemu semua utai. Taja pan kitai ngumbai diri nemu semua utai, tang semina Jehovah aja ke nemu utai ke ba ati seiku-seiku orang. (1 Sam. 16:7) Enti kitai ingatka tu, kitai deka enggau baruh ati nemu diri bisi pengurang, lalu kitai patut ngubah runding diri. Kedua, enti kitai meda tauka napi siti-siti pengawa ke enda lurus, ati ti baruh deka nulung kitai ngasi sereta sabar, lalu nganti Jehovah ngemetulka pekara nya. Bup Kudus madahka: ‘Enti nuan ngasika [nangika] Petara, semua utai nadai nama-nama.’ Bup Kudus mega madahka: “Sida ke jai enda ulih mujur . . . lalu sida deka mati biak.” (P-jar. 8:12, 13) Enti kitai mengkang baruh ati, kitai deka bulih penguntung, lalu pia mega orang ke enggau kitai.—Bacha 1 Peter 5:5.

ULAH KE PEPURA BA EKLISIA

12. Nama cherita ti deka diperatika kitai diatu, lalu nama kebuah?

12 Orang Kristian ba kurun keterubah di Antiok Siria napi siti pekara ke nguji pemaruh ati sida sereta mega ulah sida ke deka ngampun. Aram kitai beratika cherita nya, lalu ngena cherita nya meresa ulah kitai pasal deka ngampun. Tu ulih nulung kitai meretika kebuah Jehovah ngena mensia ti enda sempurna enggau enda ngemaruhka standard Iya.

13, 14. Nama pengawa ke diberi ngagai rasul Peter, lalu baka ni iya nunjukka diri berani?

13 Rasul Peter nya seiku tuai gempuru ke amat dikelala orang Kristian ba kurun keterubah. Iya pangan rapat Jesus sereta udah diberi pengawa ti besai reti. (Mat. 16:19) Ngambika chunto, ba taun 36, Peter diasuh nginjil ngagai Kornelius sereta ngagai semua orang ke ba rumah iya. Nama kebuah pengawa tu spesial? Laban Kornelius ukai orang Judah; iya orang bansa bukai ke enda ditutus. Lebuh Kornelius enggau sida ke ba rumah iya nerima roh kudus, Peter nemu sida tau dibaptisa nyadi orang Kristian.  Peter madahka: ‘Kati orang ulih nagang orang ke udah nerima roh kudus baka kitai suba, dibaptisa ngena ai?’—SKR. 10:47.

14 Ba taun 49, bala rasul enggau bala tuai gempuru di Jerusalem baum kena nentu sekalika orang Kristian ari bansa bukai patut ditutus. Ba aum nya, Peter enggau berani ngingatka bala menyadi Kristian lelaki pasal iya ke udah meda orang bansa bukai ke enda ditutus nerima roh kudus. Peneleba Peter nya ke nulung raban ti ngiring ngaga pemutus. (SKR. 15:6-11, 13, 14, 28, 29) Orang Judah enggau orang ari bansa bukai ke Kristian tentu beterima kasih laban Peter berani madahka pekara nya. Orang Kristian ba kurun keterubah tentu senang arapka Peter ke tetap ati sereta kering ba pengarap!—Heb. 13:7.

15. Nama penyalah ke dikereja Peter lebuh iya di Antiok Siria? (Peda gambar ba pun artikel.)

15 Enda lama pengudah baum di Jerusalem, Peter nemuai ke Antiok Siria. Lebuh dia, iya begulai enggau bala menyadi Kristian ari bansa bukai. Kitai ulih ngambarka sida balat rindu belajar ari penemu sereta peneleba ke dikembuan Peter. Taja pia, sida tentu tekenyit sereta enda nyamai ati lebuh Peter ngenyit badu makai enggau sida. Peter mai orang Kristian ke bansa Judah ti bukai, nyengkaum Barnabas ngereja utai ti sama. Nama kebuah tuai gempuru ke kering ba pengarap tu ngereja penyalah besai ke ulih ngasuh eklisia bepechah? Keberat agi, nama ulih dipelajarka kitai ari penyalah ke dikereja Peter ke ulih nulung kitai enti kitai enda nyamai ati enggau jaku tauka ulah tuai gempuru?

Nama digaga orang Kristian ke ari bansa bukai pengudah Peter ngasuh sida enda nyamai ati ketegal pengawa ke enda lurus?

16. Baka ni Peter dirara, lalu nama tanya ke bekaul enggau utai tu?

16 Bacha Galatia 2:11-14. Peter takut ke mensia. (J-lam. 29:25) Peter nemu asai ati Jehovah pasal orang bansa bukai. Tang, iya irau enggaika orang Kristian bansa Judah ke udah ditutus datai nemuai ari Jerusalem bisi runding ti enda manah ngagai iya enti iya begulai enggau orang Kristian ke ari bansa bukai. Rasul Paul ngumbai Peter nya orang ke pepura. Nama kebuah? Laban Paul bisi ninga Peter ngetanka orang ari bansa bukai ba aum di Jerusalem kena taun 49. (SKR. 15:12; Gal. 2:13) Nama digaga orang Kristian ke ari bansa bukai pengudah Peter ngasuh sida enda nyamai ati? Kati sida ngelakka diri tesangkut? Kati Peter lenyau pengawa ketegal penyalah iya?

DEKA NGAMPUN

17. Baka ni Peter bulih penguntung ketegal Jehovah ngampun iya?

17 Peter baruh ati, lalu iya nerima jaku rara ari Paul. Bup Kudus nadai madahka Peter lenyau pengawa ke dipegai iya.  Indah udah nya, ari iring roh kudus iya nulis dua iti surat ke nyadi sebegian ari Bup Kudus. Dalam surat iya ti kedua, iya indah ngumbai Paul, “menyadi kitai” ti dikerindu. (2 Pet. 3:15) Penyalah Peter tentu enda ngenyamaika ati orang Kristian ke ari bansa bukai. Taja pia, Jesus ke nyadi kepala eklisia terus ngena Peter. (Eps. 1:22) Bala menyadi Kristian ba eklisia bisi peluang nunda Jesus enggau Apai iya, lebuh sida ngampun Peter. Arapka nadai seiku orang ngelakka diri tesangkut enggau penyalah orang ke enda sempurna.

18. Ni maya kitai patut nunda standard pengelurus Jehovah?

18 Semua tuai gempuru eklisia Kristian maya kurun keterubah enggau tuai gempuru kemaya hari tu enda sempurna. Bup Kudus madahka: “Semua kitai bela ngereja mayuh macham penyalah.” (Jas. 3:2) Kitai nemu pasal tu, tang nama deka digaga kitai lebuh kitai empu napi pengurang ke bisi ba menyadi Kristian lelaki? Kati kitai deka nunda standard pengelurus Jehovah? Ngambika chunto, nama deka digaga nuan enti bisi tuai gempuru meri komen ti baka ke berat sepiak? Kati nuan ngelakka diri tesangkut enti bisi tuai gempuru enggau enda berunding nyebut utai ke ngasuh nuan enda nyamai ati tauka pedis ati? Ari ke beguai-guai ngumbai menyadi Kristian lelaki nya enda patut nyadi tuai gempuru, kati nuan deka enggau sabar nganti Jesus, ke nyadi kepala eklisia? Ari ke betumpu ba penyalah nya, kati nuan deka ngenang menyadi Kristian lelaki nya ke udah betaun tetap ati bejalaika pengawa? Enti bisi menyadi Kristian lelaki ke bedosa ngagai nuan, tang agi nyadi tuai gempuru tauka nerima mayuh agi pengawa, kati nuan deka gaga ati ke iya? Enti nuan deka ngampun, nuan nunjukka diri nunda standard pengelurus Jehovah.—Bacha Matthew 6:14, 15.

19. Nama deka dikereja kitai?

19 Ketegal kitai rinduka pengelurus, kitai amat nganti hari Jehovah ke deka muai lengis semua pengawa ti enda lurus ke datai ari Sitan enggau dunya iya ti jai. (Isa. 65:17) Sebedau hari nya datai, enti kitai napi pengawa ke enda lurus, aram meh kitai enggau ati ti baruh ngaku diri enda nemu semua utai sereta enggau gerah jari ngampun orang ke bedosa ngagai kitai. Enti kitai ngereja nya, kitai deka nunda standard pengelurus Jehovah.