“Tiap hari sida begempuru dalam Rumah Sembiang.” —SKR 2:46.

LAGU: 20, 119

1-3. (a) Baka ni orang Kristian nunjukka diri keran deka begempuru enggau pangan diri? (Peda gambar ba pun artikel.) (b) Nama deka dikerandauka kitai ba artikel tu?

LEBUH Corinna beumur 17 taun, indai iya ditangkap lalu dianjung jauh ngagai kem pengawa berat. Udah nya, Corinna dibai beribu batu jauh ari rumah iya ngagai menua Siberia. Dia iya gawa ba ladang jelu tupi sereta digaga baka ulun. Kekadang iya diasuh gawa ba luar rumah lebuh hari balat chelap sereta enda chukup baju dikena iya ngangatka tubuh diri. Taja pia, Corinna enggau seiku agi menyadi Kristian mutuska runding deka enggau naka ulih ngereja sebarang utai ngambika ulih bekejang ari ladang nya, lalu mupuk ngagai endur begempuru.

2 Corinna madahka: “Kami mupuk ari endur gawa maya lemai hari, lalu bejalai ngagai stesen kereta api ke penyauh 25 kilometer (15 batu). Kereta api mupuk pukul dua pagi, lalu kami nepan iya pengelama enam jam. Pengudah sangkai ba stesen kereta api, kami bejalai penyauh sepuluh kilometer  (enam batu) ngagai endur begempuru.” Corinna balat gaga ati laban ulih datai begempuru. Ku iya: “Lebuh begempuru, kami belajarka The Watchtower sereta muji Petara ngena lagu. Nya peneleba ti meransang sereta ngeringka pengarap kami.” Dua iku menyadi Kristian nya pulai ke ladang pengudah tiga hari, tang orang ke bempu ladang enda nemu seduai iya nadai ba ladang.

3 Nembiak Jehovah seruran nganti maya deka begulai enggau pangan diri. Ngambika chunto, orang Kristian keterubah keran deka begempuru enggau pangan diri nyembah Jehovah sereta belajar pasal Iya. (SKR. 2:46) Endang amat, nuan mega tentu nganti maya deka begempuru. Tang baka semua bala menyadi Kristian, nuan engka ngasaika diri tusah deka begempuru enggau tetap. Nuan engka patut bekereja panjai jam tauka nuan bisi mayuh utai deka digaga tauka nuan seruran berasai lelak. Nya alai, nama deka nulung kitai enggau naka ulih ngereja sebarang utai ngambika ulih begempuru? [1] (Peda nota penutup.) Baka ni kitai ulih meransang pelajar Bup Kudus kitai sereta orang bukai begempuru enggau tetap? Artikel tu deka nerangka kebuah datai begempuru nya (1) manah ke kitai, (2) nulung orang bukai, (3) ngelantangka ati Jehovah. [2]—Peda nota penutup.

BEGEMPURU NYA MANAH KE KITAI

4. Baka ni sama begempuru nulung kitai belajar pasal Jehovah?

4 Begempuru nulung kitai belajar. Tiap iti pengawa begempuru nulung kitai belajar mayuh agi pasal Jehovah. Chunto, baru-baru tu kitai belajarka bup Meruan Dalam Pengerindu Petara ba Gempuru Belajarka Bup Kudus. Baka ni asai ati nuan lebuh kitai berandauka kualiti Jehovah sereta lebuh nuan ningaka penemu ari bala menyadi Kristian kitai pasal Iya? Tu tentu ngasuh nuan rindu agi ke Jehovah. Lebuh begempuru, kitai mega belajar mayuh agi pasal Bup Kudus enggau beratika cheramah sereta lakun, lalu mendingka enggau manah lebuh Bup Kudus dibacha. (Neh. 8:8) Lalu perundingka pemayuh utai ti ditemu kitai ninting minggu lebuh kitai nyediaka diri macha Bup Kudus, lalu udah nya mendingka utai ti udah dipelajarka orang bukai ari Bup Kudus.

5. Baka ni begempuru nulung nuan ngena utai ti dipelajar nuan ari Bup kudus sereta ngemansangka chara nuan nginjil?

5 Begempuru ngajar kitai ngena utai ti dipelajarka kitai ari Bup Kudus ba pengidup. (1 Tes. 4:9, 10) Ngambika chunto, kala nuan datai ke Gempuru Belajarka Menara Jaga ke ngasuh nuan deka ngereja mayuh agi pengawa ke Jehovah, ngemanahka sampi nuan, tauka ngampunka bala menyadi Kristian? Gempuru Pengidup enggau Pengawa Kristian Kitai ulih ngajar kitai chara nusui berita manah sereta chara nulung orang bukai meretika pemendar ari Bup Kudus.—Mat. 28:19, 20.

6. Baka ni begempuru meransang kitai sereta nulung kitai mengkang tegap ba pengarap?

6 Begempuru meransang kitai. Dunya  Sitan nguji deka ngelemika pengarap kitai sereta ngasuh kitai tusut runding sereta lemi semengat. Tang pengawa begempuru meransang kitai sereta meri kitai pengering kena nyembah Jehovah. (Bacha Kereja Rasul 15:30-32.) Kitai suah berandauka baka ni utai ti dipadah dalam Bup Kudus dikeamatka. Tu ulih nulung kitai arap agi ke semaya Jehovah pasal jemah ila deka dikeamatka. Bala menyadi Kristian ukai semina meransang kitai lebuh sida meri cheramah, tang mega lebuh sida meri komen sereta muji Jehovah ari ati ngena lagu. (1 Kor. 14:26) Lalu lebuh kitai berandau enggau sida sebedau tauka pengudah begempuru, kitai berasai lantang ati laban kitai bisi mayuh kawan ke amat ibuhka kitai.—1 Kor. 16:17, 18.

Pengawa begempuru meransang kitai sereta meri kitai pengering kena nyembah Jehovah

7. Nama kebuah nya beguna datai begempuru?

7 Lebuh begempuru, kitai nerima tulung ari roh kudus Petara. Jesus ngiring raban gempuru ngena roh kudus. Iya ke amat, iya madahka kitai patut ‘ningaka jaku ti disebut roh Petara ngagai eklisia [raban gempuru]!’ (Pem. 2:7) Roh kudus ulih nulung kitai ngelaban penguji sereta berani nginjil. Iya mega ulih nulung kitai ngaga pemutus ti manah. Nya kebuah kitai patut enggau naka ulih begempuru sereta nerima tulung ari roh kudus Petara.

KITAI NULUNG ORANG BUKAI LEBUH BEGEMPURU

8. Lebuh bala menyadi Kristian meda kitai datai begempuru lalu ninga kitai meri komen sereta belagu, baka ni tu ulih nulung sida? (Peda mega Kutak “ Iya Seruran Lantang Agi Ati Pulai ari Begempuru.”)

8 Lebuh begempuru, kitai bisi peluang nunjukka ngagai bala menyadi Kristian, kitai rinduka sida. Mayuh bala menyadi Kristian kitai natka pemerinsa ti balat. Rasul Paul nulis: “Aram kitai berundingka chara kitai tau nyungkak pangan diri.” (Heb. 10:24, 25) Kitai ulih nunjukka diri ibuhka bala menyadi Kristian ngena chara begempuru kena meransang pangan diri. Lebuh kitai datai ke gempuru, kitai nunjukka ngagai bala menyadi Kristian, kitai deka enggau sida, berandau enggau sida sereta ibuhka asai ati sida. Kitai mega meransang sida lebuh sida ningaka komen sereta lagu ari ati kitai.—Kol. 3:16.

9, 10. (a) Terangka baka ni jaku Jesus ba John 10:16 nulung kitai nemu kebuah begempuru enggau bala menyadi Kristian kitai nya beguna? (b) Enti kitai begempuru enggau tetap, baka ni kitai ulih nulung orang ke enda agi diterima sida sebilik?

 9 Lebuh kitai datai begempuru, kitai nulung bala menyadi Kristian mengkang semak enggau pangan diri. (Bacha John 10:16.) Jesus nyemaka diri baka pengibun bedus lalu bala murid iya nya baka seraban bedus. Pikirka pasal tu: Enti dua iku bedus ba atas bukit, dua iku ke bukai ba lebak, lalu seiku ba endur ke bukai, kati lima iku bedus nya seraban? Enda, laban seraban bedus mengkang begulai sereta nitihka pengibun bedus. Pia mega, kitai enda patut ngenyauhka diri ari bala menyadi Kristian enggau enda datai begempuru. Kitai patut begempuru enggau pangan diri ngambika nyadi “siti raban” lalu nitihka “siku aja pengibun.”

10 Begempuru nulung kitai beserakup nyadi siti ruang bilik ti bepengerindu. (Mas. 133:1) Sekeda menyadi Kristian enda agi diterima sida sebilik, baka apai indai tauka bala menyadi sida. Tang Jesus besemaya meri sida siti ruang bilik ke deka rinduka sereta ngintu sida. (Mrk. 10:29, 30) Enti nuan datai begempuru enggau tetap, nuan deka nyadi apai, indai, menyadi lelaki tauka menyadi indu ke orang bukai ba gempuru. Lebuh kitai berundingka tu, kitai deka enggau naka ulih enggau begempuru.

KITAI DEKA NGELANTANGKA ATI JEHOVAH

11. Baka ni datai begempuru nulung kitai meri Jehovah utai ke patut enggi Iya?

11 Lebuh begempuru, kitai meri Jehovah utai ke patut enggi Iya. Ketegal  Iya Penempa kitai, kitai patut beterima kasih ngagai Iya, ngemuliaka Iya sereta muji Iya. (Bacha Pemandang 7:12.) Kitai ulih ngereja tu ba gempuru lebuh kitai besampi ngagai Jehovah, belagu ke Iya sereta berandau pasal Iya. Naka meh pemanah peluang ti dikemisi kitai laban ulih nyembah Jehovah ninting minggu!

Jehovah meda kitai amat deka begempuru sereta Iya ingatka semua utai ke udah digaga kitai ngambika ulih begempuru

12. Baka ni asai ati Jehovah enti kitai ngasika pesan Iya ke ngasuh kitai datai begempuru?

12 Jehovah nempa kitai, nya alai kitai patut ngasika Iya. Iya ngasuh kitai terus begempuru, kelebih agi seraya kitai majak semak enggau pengujung. Nya alai lebuh kitai ngasika pesan nya, kitai ngerinduka ati Iya. (1 Jhn. 3:22) Iya meda kitai amat deka begempuru sereta Iya ingatka semua utai ke udah digaga kitai ngambika ulih begempuru.—Heb. 6:10.

13, 14. Baka ni kitai ulih semak ngagai Jehovah enggau Jesus maya begempuru?

13 Lebuh kitai begempuru, kitai nunjukka ngagai Jehovah kitai deka semak agi ngagai Iya enggau Anak Iya. Lebuh begempuru, kitai belajarka Bup Kudus sereta belajar ari Jehovah pasal utai ke patut digaga kitai sereta chara kitai patut idup. (Isa. 30:20, 21) Indah lebuh sekeda orang ke enda nyembah Jehovah datai begempuru, sida nemu Iya ngiring kitai. (1 Kor. 14:23-25) Jehovah ngiring pengawa begempuru kitai ngena roh kudus Iya, lalu utai ti dipelajarka kitai dia datai ari Iya. Nya alai lebuh kitai begempuru, kitai mendingka jaku Jehovah, ngasaika pemesai pengerindu Iya ke kitai sereta semak agi ngagai Iya.

14 Jesus, Kepala ba gempuru, madahka: ‘Lebuh dua tauka tiga iku orang begempuru dalam nama aku, aku bisi dia enggau sida.’ (Mat. 18:20) Bup Kudus mega madahka Jesus “bejalai ba tengah-tengah” raban gempuru. (Pem. 1:20–2:1) Endang amat, Jehovah enggau Jesus bisi enggau kitai sereta ngeringka kitai lebuh begempuru. Ba runding nuan, baka ni asai ati Jehovah lebuh Iya meda nuan enggau naka ulih ngereja sebarang utai ngambika ulih semak ngagai Iya sereta Anak Iya?

15. Baka ni datai begempuru nunjukka ngagai Petara kitai deka ngasika Iya?

15 Lebuh kitai datai begempuru, kitai nunjukka ngagai Jehovah kitai deka ngasika Iya. Jehovah enda mejal kitai ngereja utai nitihka dipadah Iya. (Isa. 43:23) Nya alai lebuh kitai milih ngasika pesan Iya ke ngasuh kitai datai begempuru, kitai nunjukka diri rinduka Iya sereta pechaya Iya bisi hak madah ngagai kitai utai ke patut dikereja kitai. (Rom. 6:17) Ngambika chunto, nama deka digaga kitai enti tauke meri kitai mayuh pengawa nyentukka kitai enda ulih begempuru enggau tetap? Tauka perintah engka madahka enti orang begempuru nyembah Jehovah, orang nya deka diasuh mayar ukum, dijil, tauka diukum enggau utai bukai ke berat agi. Tauka kekadang kitai engka deka agi ngereja utai bukai ari ke datai begempuru. Ba tiap iti pekara tu, kitai enda tau enda mutuska ni bagi utai ke  deka dikereja kitai. (SKR. 5:29) Tang tiap kali kitai milih deka ngasika Jehovah, kitai ngelantangka ati Iya.—J-lam. 27:11.

TERUS BEGEMPURU ENGGAU BALA MENYADI KITAI

16, 17. (a) Baka ni kitai nemu begempuru nya beguna bendar ke orang Kristian ba kurun ti keterubah? (b) Nama runding Menyadi George Gangas pasal begempuru?

16 Pengudah begempuru kena Pentikos taun 33, orang Kristian begempuru enggau tetap nyembah Jehovah. ‘Sida angkun belajar ari sida rasul, lalu tiap hari sida begempuru dalam Rumah Sembiang.’ (SKR. 2:42, 46) Lalu sida enda ngetu begempuru indah lebuh sida diperinsaka perintah Rome sereta bala tuai pengarap bansa Judah. Taja pan nya enda senang, sida enggau naka ulih ngereja sebarang utai ngambika ulih terus begempuru.

17 Kemaya hari tu, nembiak Jehovah mega berasai amat beterima kasih ke pengawa begempuru sereta rindu begempuru. George Gangas, ke udah nyadi seiku ari Raban ti Megai lebih 22 taun, madahka: “Ba aku, begempuru enggau bala menyadi Kristian nya utai ti pemadu ngerinduka ati ba pengidup lalu nyadika pun peransang. Aku rindu nyadi orang keterubah datai ba Palan Gempuru, lalu nyadi orang ke penudi pulai ari Palan Gempuru, enti ulih. Aku ngasaika pengaga dalam ati lebuh berandau enggau nembiak Petara. Lebuh enggau sida aku asaika enggau ruang bilik aku, ba paradais rohani.” Ku iya agi: “Runding enggau pengeran aku iya nya datai begempuru.”

18. Nama runding nuan pasal pengawa begempuru kitai, lalu nama deka digaga nuan?

18 Kati nuan mega bisi runding ke baka nya pasal sembah ngagai Jehovah? Enti bisi, terus enggau naka ulih ngereja sebarang utai ngambika ulih enggau bala menyadi Kristian begempuru, indah lebuh utai tu tusah dikereja. Tunjukka ngagai Jehovah nuan amat ngasaika utai ti sama baka Raja David ke madahka: ‘Aku rinduka rumah alai Nuan diau, O Jehovah.’—Mas. 26:8.

^ [1] (genteran 3) Sekeda bala menyadi Kristian kitai enda ulih begempuru enggau tetap ketegal penanggul ke enda ulih diseliahka sida. Ngambika chunto, sida engka balat sakit. Sida ulih pechaya Jehovah nemu utai ke ditapi sida sereta beterima kasih ke utai ti digaga sida kena nyembah Iya. Bala tuai gempuru ulih nulung sida mendingka program ba gempuru nya, engka nulung nengah telefon tauka program ke udah dirikut sida.

^ [2] (genteran 3) Peda kutak “ Kebuah Datai Begempuru.”