Terus ngagai penerang

Terus ngagai laman kedua

Terus ngagai Ripih Isi

Saksi-Saksi Jehovah

Iban

Menara Jaga (Edisi Dikena Belajar)  |  April 2016

Kati Pengawa Nginjil Nuan Baka Ambun?

Kati Pengawa Nginjil Nuan Baka Ambun?

PENGAWA nginjil kitai beguna sereta berega. Tang ukai semua orang ke endur kitai nginjil meretika tu. Taja pan orang rindu enggau utai ti dipadah Bup Kudus, sida enda seruran ngasaika diri patut belajarka Jaku Petara enggau kitai.

Peratika chunto Gavin. Iya datai begempuru, tang iya enggai belajarka Bup Kudus. Iya madahka diri semina nemu mimit aja pasal Bup Kudus tang iya enggai orang bukai nemu pasal tu. Iya takut enggai ke dibai orang masuk siti-siti pengarap, lalu iya enggai dikemulaka. Nama runding nuan? Kati Gavin ulih ditulung? Uji perundingka baka ni ajar ari Bup Kudus ulih nulung orang? Jehovah madah ngagai orang Israel: “Jaku aku nurun baka ambun, baka ai ujan ti beberis ninggang rumput.” (Ulang Adat 31:19, 30; 32:2) Aram kitai belajarka sekeda utai pasal ambun, lalu mandingka pengawa nginjil kitai enggau ambun ngambika kitai ulih landik agi nulung “semua mensia.”—1 Timoti 2:3, 4.

 BAKA NI PENGAWA NGINJIL KITAI ULIH BAKA AMBUN?

Ambun nya lembut. Ambun belubah-lubah nyadi seraya angin ke embap berubah nyadi teritik ai. Baka ni jaku Jehovah “nurun baka ambun”? Iya bejaku ngagai nembiak Iya enggau chara ti nelap, siru sereta bisi pengibuh. Kitai neladan Iya lebuh kitai ngayanka basa ngagai utai ti dipechaya orang bukai. Kitai meransang sida berunding sereta ngaga pemutus kediri empu. Lebuh kitai nunjukka minat, orang deka agi nerima utai ti dipadahka kitai, lalu pengawa nginjil kitai deka manah agi.

Ambun nya ngenyamaika ati. Pengawa nginjil kitai deka ngenyamaika ati orang bukai lebuh kitai berundingka chara bukai kena nulung sida belajar mayuh agi pasal pemendar. Seiku menyadi Kristian lelaki ke benama Chris, orang keterubah mai Gavin belajarka Bup Kudus, enda nguji ngansak iya belajarka Bup Kudus. Tang iya nguji ngiga chara bukai ngambika Gavin berasai nyamai agi ati berandauka Bup Kudus. Chris madah ngagai Gavin, Bup Kudus bisi ngembuan siti pasan ti berat, lalu belajarka pesan tu deka nulung Gavin meretika pengawa begempuru enggau manah agi. Udah nya, Chris madahka jaku bala nabi dalam Bup Kudus ngasuh iya pechaya Bup Kudus nya enda bula. Ketegal tu, seduai iya mayuh berandau pasal baka ni jaku bala nabi nya dikeamatka. Randau ke baka tu ngenyamaika ati Gavin, lalu pengunjung iya Gavin deka belajarka Bup Kudus.

Ambun beguna ngagai pengidup. Maya musin panas ba menua Israel, hari engka enda ujan beberapa bulan. Enti nadai ambun, utai tumbuh nyadi rangkai sereta mati. Jehovah madahka, maya jeman kitai sama baka musin kemarau, iya nya, orang deka aus ‘ke pesan Jehovah.’ (Amos 8:11) Iya besemaya, orang ke diiri ngena roh kudus deka baka ‘ambun ti ngasuh nyamai isi, ti dikirumka Jehovah’ seraya sida nusui berita manah pasal Perintah Petara sereta disukung “bedus ti bukai.” (Mikah 5:7; John 10:16) Pesan ke ditusui kitai nya sebagi ari uati ti disediaka Jehovah kena meri pengidup ngagai sida ke auska pemendar. Kati kitai ngumbai pesan tu berega?

Ambun nya berekat ari Jehovah. (Ulang Adat 33:13) Pengawa nginjil kitai ulih nyadi berekat ngagai sida ke nerima berita manah. Pengawa belajarka Bup Kudus nyadi berekat ke Gavin laban nya nulung iya tetemuka saut ngagai semua tanya iya. Iya jampat mansang, dibaptisa, lalu diatu rindu nusui berita manah pasal Perintah Petara sama enggau bini iya, Joyce.

Saksi-Saksi Jehovah ngemenuhka dunya enggau berita manah pasal Perintah Petara

PENGAWA NGINJIL KITAI BEREGA

Mandingka pengawa nginjil kitai baka ambun ulih mega nulung kitai nemu pengawa nginjil ke digaga tiap iku kitai nya berega. Nama kebuah? Teritik ai ke mimit semina ulih nulung mimit aja, tang enti bisi bejuta-juta teritik ambun, tanah ulih basah. Pia mega, utai ke digaga kitai kediri ba pengawa nginjil baka ke mimit aja ba kitai. Tang enti bejuta iku nembiak Jehovah begempung, asil iya sida ulih nginjil “ngagai semua bansa.” (Matthew 24:14) Kati pengawa nginjil kitai deka nyadi berekat ari Jehovah ngagai orang bukai? Au, pesan kitai deka baka ambun, iya nya, lembut, ngenyamaika ati sereta beguna ngagai pengidup!