Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

Saksi-Saksi Jehovah

Pilih bansa jaku Iban

Jehovah Beratika “Amin” ke Disebut Nuan

Jehovah Beratika “Amin” ke Disebut Nuan

SEMBAH kitai amat berega ba Jehovah. Iya “mending lalu ninga” sampi nembiak Iya. Lalu semua utai ke digaga kitai kena muji Iya, enda ngira besai tauka mit, amat berega ba Iya. (Mal. 3:16) Ambika chunto, peratika siti leka jaku ke suah dikena kitai, iya nya “amin.” Kati Jehovah beratika leka jaku “amin” ke disebut kitai nya? Au! Aram kitai beratika reti leka jaku tu sereta baka ni iya dikena ba Bup Kudus.

“SEMUA ORANG DEKA NYAUT, ‘AMIN!’”

Leka jaku “amin” mai reti “nyadi meh baka nya” tauka “amat.” Tu datai ari leka jaku Hebrew ke mai reti “nyadi tetap ati” sereta “ulih dipechaya.” Leka jaku tu kadang-kadang dikena maya orang ngaga sumpah deka ngereja siti-siti utai. Orang nya deka nyebut “amin” kena nunjukka utai ke disebut iya amat, lalu iya sanggup nerima nama-nama utai ke deka nyadi ngagai iya nitihka utai ke udah disebut iya. (P-pau. 5:22) Lebuh iya nyebut “amin” ba mua orang mayuh, iya diperansang ngamatka sumpah ke udah digaga iya.—Neh. 5:13.

Siti chunto ti ngalitka ati lebuh leka jaku “amin” disebut bisi dipadah ba Ulang Adat bagi 27. Pengudah orang Israel tama ngagai Menua ti Udah Disemaya, sida begempuru di entara Bukit Ebal enggau Bukit Gerisim lebuh Adat Moses dibacha. Sida ukai semina ninga aja, tang sida mega madahka diri nerima Adat nya. Lebuh sida ninga pasal tulah ke deka ninggang sida enti sida enda ngasi, sida nyebut “Amin!” kena nunjukka diri setuju. (U-dat. 27:15-26) Gambarka pemayuh bala lelaki, indu, sereta anak mit ti madahka “Amin!” enggau nyawa ti inggar! (Jos. 8:30-35) Sida tentu ingatka utai ti udah disemaya sida. Lalu sida diperansang ngamatka semaya nya, baka ke dipadah ba Josua 24:31: ‘Sekumbang Josua agi idup, orang Israel meruan betuaika Jehovah. Lebuh iya udah mati, orang Israel mengkang betuaika Jehovah, seagi-agi bala tuai bansa agi idup, ti udah meda semua pengawa ti dikereja Jehovah ti orang Israel.’

Jesus mega suah ngena leka jaku “amin” kena nunjukka pengamat jaku iya. Tang iya ngereja nya enggau chara ti ngalitka ati. Ari ke nyebut “amin”  pengudah ninga penerang seiku-seiku orang, Jesus nyebut “amin” sebedau iya nyebut siti-siti utai, kena madahka utai ke disebut iya endang amat. Kadang-kadang, iya ngulang leka jaku “amin amin” (ke disalin nyadi “enggau bendar” dalam jaku Iban). (Mat. 5:18; Jhn. 1:51) Tu nulung bala peninga Jesus nemu, jaku ke disebut iya amat. Jesus ulih nyebut munyi nya laban semua semaya Petara deka dikeamatka nengah iya.—2 Kor. 1:20; Pem. 3:14.

“SEMUA ORANG MAYUH NYEBUT, ‘AMIN,’ LALU MUJI JEHOVAH”

Orang Israel mega nyebut “amin” lebuh sida meri puji sereta besampi ngagai Jehovah. (Neh. 8:6; Mas. 41:13) Enggau nyebut “amin” pengudah besampi, tu nunjukka sida setuju enggau utai ti disampi. Semua orang ke datai ulih enggau besampi lalu nyembah Jehovah enggau gaga ati. Tu meh utai ke nyadi ba Raja David ke mai Peti Lampang Batu Adat ngagai Jerusalem. Maya bisi pengerami, iya ngenataika sampi nengah lagu. Tu bisi dipadah ba 1 Bansa Israel 16:8-36. Sida ke datai amat berasai diperansang lebuh ninga sampi Raja David nyentukka ‘semua orang mayuh nyebut, “Amin,” lalu muji Jehovah.’ Au, sida gaga ati begulai nyembah Jehovah.

Orang Kristian ba abad ti keterubah mega nyebut “amin” lebuh muji Jehovah. Penulis Bup Kudus suah ngena leka jaku “amin” ba surat sida. (Rom. 1:25; 16:27; 1 Pet. 4:11) Indah ba bup Pemandang bisi madah pasal bala melikat ti di serega ke nyebut ‘Amin! Puji Jah!’ lebuh sida ngemuliaka Jehovah. (Pem. 19:1, 4) Kesuah agi, orang Kristian ba abad ti keterubah nyebut “amin” pengudah besampi ba gempuru. (1 Kor. 14:16) Taja pia, sida ukai sengapa nyebut “amin”. Sida berunding pasal leka jaku nya.

KEBUAH PATUT NYEBUT “AMIN”

Pengudah nemu chara nembiak Jehovah ngena leka jaku “amin,” kitai ulih nemu kebuah leka  jaku nya patut disebut ba pengujung sampi. Lebuh kitai nyebut leka jaku nya ba pengujung sampi kitai empu, nya nunjukka kitai deka ngamatka jaku diri. Lebuh kitai nyebut “amin” dalam ati maya orang bukai besampi ba gempuru, tu nunjukka kitai setuju enggau utai ti disebut. Peratika kebuah bukai kitai nyebut “amin.”

Ninga sampi ari orang bukai. Lebuh kitai nyembah Jehovah, kitai ukai semina patut setuju enggau utai ke disebut dalam sampi. Tang kitai mega patut meratika ulah kitai lebuh besampi. Ketegal kitai deka nyebut “amin” ari ati, tu deka nulung kitai ngembuan ulah ti manah lalu meransang kitai betatika sampi ke disebut.

Kitai beserakup nyembah Jehovah. Lebuh besampi ba gempuru, semua bala menyadi Kristian ninga leka sampi ti sama. (SKR. 1:14; 12:5) Lebuh semua kitai sama-sama nyebut “amin,” nya nyerakup semua kitai. Sekalika kitai nyebut “amin” nya inggar tauka dalam ati aja, sampi kitai meransang Jehovah ngereja utai ke dipinta kitai.

Leka jaku “amin” ke disebut kitai ngenataika puji ngagai Jehovah

Kitai muji Jehovah. Iya beratika semua utai ke digaga kitai lebuh nyembah Iya. (Luk. 21:2, 3) Iya nemu tuju ati kitai sereta utai ke bisi ba ati kitai. Taja pan kitai nyebut “amin” nengah telefon, Jehovah ninga. Lebuh kitai nyebut “amin,” kitai sama-sama enggau sida ke ba gempuru muji Jehovah.

Leka jaku “amin” baka ke nadai reti. Tang kebendar iya, leka jaku nya amat beguna. Ku siti ensiklopedia Bup Kudus madahka, “Ngena leka jaku tu,” nembiak Petara ulih madahka “pengandal, ngasaika diri diterima, sereta ngembuan pengadang ba ati sida.” Arapka leka jaku “amin” ti disebut kitai ngagaka ati Jehovah.—Mas. 19:14.