Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

Saksi-Saksi Jehovah

Pilih bansa jaku Iban

Kati Nuan Ngawakka Tukang Periuk ti Besai Nempa Nuan?

Kati Nuan Ngawakka Tukang Periuk ti Besai Nempa Nuan?

“Kita ba jari Aku, baka tanah liat ti ba jari tukang periuk.”—JER. 18:6.

LAGU: 60, 22

1, 2. Nama kebuah Petara “rinduka” Daniel, lalu baka ni kitai ulih ngasi baka Daniel?

LEBUH orang Judah dibai ngagai Babilon, sida tama ngagai nengeri ke penuh enggau engkeramba sereta orang ke nyembah roh ti jai. Tang orang Judah ke tetap ati, baka Daniel enggau tiga iku kawan iya, enggai ditempa orang Babilon. (Dan. 1:6, 8, 12; 3:16-18) Daniel enggau bala kawan iya nerima Jehovah nyadika Tukang Periuk sida, lalu terus nyembah Iya aja. Taja pan Daniel diau ba endur ti enda manah nyauka sepemanjai pengidup iya, melikat Petara madahka, Petara “rinduka” Daniel.—Dan. 10:11, 19.

2 Maya jeman Bup Kudus, tukang periuk deka nempa tanah liat nitihka gaya ti dikedekaka iya. Kemaya hari tu, penyembah ti bendar ngaku Jehovah nya Pemerintah dunya raya sereta bisi kuasa nempa raban bansa. (Bacha Jeremiah 18:6.) Petara mega bisi kuasa nempa tiap iku kitai. Taja pia, Jehovah enda ngansak semua orang berubah. Tang, Iya deka kitai ngawakka Iya nempa kitai. Ba artikel tu, kitai deka belajarka chara kitai ulih mengkang baka tanah liat ti lembut ba jari Petara.  Kitai deka berandauka tiga iti tanya tu: (1) Baka ni kitai ulih nyeliahka ulah ti ulih ngasuh kitai nulak jaku lalau ari Petara lalu nyadi baka tanah liat ti kering? (2) Baka ni kitai ulih ngemansangka kualiti ti ulih nulung kitai mengkang ngasi sereta baka tanah liat ti lembut? (3) Baka ni apai indai ke Kristian ulih sama bekereja enggau Petara lebuh nempa anak sida?

NYELIAHKA ULAH TI ULIH NGASUH ATI KIEH

3. Nama ulah ke ulih ngasuh ati kitai kieh? Terangka.

3 “Ari semua utai ti patut dijaga, jaga meh ati nuan, laban ari nya penatai pengidup nuan,” ku Jaku-Dalam 4:23, NW. Ngambika ati kitai enda kieh, kitai enda tau enda nyeliahka ulah ti enda manah baka sumbung, ngereja pengawa ti bedosa sereta kurang pengarap. Enti kitai enda bejimat, tu ulih ngasuh kitai enda ngasi sereta deka ngelaban. (Dan. 5:1, 20; Heb. 3:13, 18, 19) Tu utai ke nyadi ba Raja Usiah ari menua Judah. (Bacha 2 Bansa Israel 26:3-5, 16-21.) Keterubah iya, Usiah ngasi sereta bisi kaul ti manah enggau Petara, nya alai Petara meri iya pengering. Tang “lebuh Usiah nyau udah kering, iya sumbung.” Iya balat sumbung nyentukka iya nguji nunu menyan ba Rumah Sembiang, taja pan pengawa nya semina ulih dikereja bala imam aja. Lebuh bala imam madahka iya salah, Usiah lalu balat ringat! Jehovah ngemaruhka raja ti sumbung nya, lalu iya kena penyakit kulit nyentuk ke iya mati.—J-lam. 16:18.

4, 5. Nama ulih nyadi enti kitai enda nagang penyumbung? Beri siti chunto.

4 Enti kitai enda nyeliahka penyumbung, kitai deka berengkah ngumbai diri manah agi ari orang bukai sereta berengkah nulak jaku lalau ari Bup Kudus ke diberi ngagai kitai. (J-lam. 29:1; Rom. 12:3) Tu utai ke nyadi ba seiku tuai gempuru ke benama Jim. Iya enda setuju enggau bala tuai gempuru ke bukai pasal siti pekara. Ku Jim madahka, “Aku madah ngagai bala menyadi Kristian lelaki nya, sida nadai pengerindu, lalu aku ninggalka aum nya.” Kira enam bulan udah nya, iya pindah ngagai gempuru bukai tang iya enda dipilih nyadi tuai gempuru dia. Jim berasai asa amat ati. Iya amat pechaya iya ngereja utai ti ngena. Ketegal tu iya ngetu nyembah Jehovah sereta enda aktif pengelama sepuluh taun. Iya ngasaika diri balat sumbung sereta berengkah nyalahka Jehovah ketegal utai ke nyadi. Betaun bala menyadi Kristian lelaki ngelawa iya sereta nguji deka nulung iya, tang Jim enggai nerima tulung ari sida.

5 Ku Jim madahka, “Aku enggai badu beratika penyalah orang bukai.” Chunto iya nunjukka ngagai kitai, penyumbung ulih ngasuh kitai ngumbai ulah ti salah nya betul. Enti tu nyadi, kitai enda agi baka tanah liat ti lembut. (Jer. 17:9) Kala bala menyadi Kristian ngasuh nuan enda nyamai ati? Kala nuan tusah ati ketegal lenyau peluang? Nama digaga nuan? Kati nuan nyadi sumbung, tauka kati nuan nemu, bebaik enggau bala menyadi Kristian sereta terus taluk ngagai Jehovah nya utai ti pemadu beguna?—Bacha Masmur 119:165; Kolosi 3:13.

6. Nama ulih nyadi enti kitai ngereja pengawa ti bedosa?

6 Enti seiku-seiku orang terus bedosa sereta ngelalaika utai ti dikereja iya, tu  engka ngasuh iya tusah nerima jaku lalau ari Petara. Tu ngasuh iya deka agi ngereja dosa. Seiku menyadi Kristian lelaki madahka, nyau kelama ulah iya ti enda manah enda agi nyadi penanggul ba iya. (P-jar. 8:11) Ba siti timpuh, seiku agi menyadi Kristian lelaki ke bisi ulah meda pornografi, madahka, “Aku ngasaika diri bisi ulah ti enda manah ngagai bala tuai gempuru.” Ulah iya ngerusakka kaul iya enggau Jehovah. Lebuh orang bukai nemu utai ti dikereja iya, iya minta tulung ari bala tuai gempuru. Endang amat, semua kitai enda sempurna. Tang enti kitai bisi ulah ti enda manah ngagai orang ke meri jaku lalau ke kitai tauka enti kitai begigaka kebuah dikena nyalam penyalah diri ari ke minta Petara ngampun sereta nulung kitai, ati kitai ulih nyadi kieh.

Orang Israel ke enda ngasi, mati ba menua puang ketegal ati sida kieh sereta enda entu arapka Jehovah

7, 8. (a) Nama penyadi ngagai orang Israel menya ketegal sida nadai pengarap? (b) Nama ulih dipelajarka kitai?

7 Lebuh Jehovah ngelepaska orang Israel ari menua Ejip, sida meda Iya ngereja mayuh kereja ajih ti ngalitka ati. Taja pia, seraya sida nyau semak Menua ti Udah Disemaya, ati sida nyadi kieh. Nama kebuah? Sida nadai pengarap ngagai Petara. Ari ke arapka Jehovah, sida nyadi takut lalu mutap ngelaban Moses. Sida indah deka pulai baru ngagai menua Ejip, endur alai sida ke kala nyadi ulun! Jehovah balat pedis ati lalu ku Iya: “Ni pengelama orang tu agi mechat [enda bebasaka] Aku?” (P-pau. 14:1-4, 11; Mas. 78:40, 41) Ketegal ati orang Israel kieh sereta enda entu arapka Jehovah, nya alai mayuh ari sida mati ba tanah puang.

8 Diatu, kitai semak amat enggau dunya baru, lalu pengarap kitai benung diuji. Nya alai kitai patut meresa pengarap diri. Baka ni kitai ulih nentuka pengarap diri kering? Kitai ulih meresa jaku Jesus ke bisi ba Matthew 6:33. Tanya diri empu: ‘Kati juluk ati sereta pemutus aku nunjukka aku arap bendar ke jaku Jesus? Kati aku enda enggau begempuru tauka nginjil ketegal deka ngiga mayuh agi duit? Nama deka digaga aku enti pengawa aku begunaka mayuh agi jam sereta pengering aku? Kati aku deka ngelakka dunya tu nempa aku tauka ngasuh aku ngetu nyembah Jehovah?’

9. Nama kebuah kitai patut terus ‘meresa’ diri sekalika kitai ngembuan pengarap, lalu baka ni kitai ulih ngereja nya?

9 Enti kitai enda nitihka utai ti dipadah Bup Kudus pasal kaul ti enda manah, dibuai ari gerempung, tauka pemerindang, ati kitai ulih nyadi kieh. Nama patut digaga nuan enti sema utai tu berengkah nyadi ba nuan? Nuan patut jejampat meresa pengarap nuan! Bup Kudus madahka: “Peresa diri empu, kena nentuka kita amat idup ngena pengarap tauka enda.” (2 Kor. 13:5) Anang nipu diri, lalu seruran ngaduka runding diri ngena Jaku Petara.

 MENGKANG BAKA TANAH LIAT TI LEMBUT

10. Nama ulih nulung kitai baka tanah liat ti lembut ba jari Jehovah?

10 Kena nulung kitai mengkang baka tanah liat ti lembut, Petara udah meri kitai Jaku Iya, gempuru Kristian sereta pengawa nginjil. Enti kitai macha Bup Kudus sereta belematika iya ninting hari, tu nulung kitai nyadi lembut ba jari Jehovah, lalu ngawakka Iya nempa kitai. Jehovah ngasuh bala raja di menua Israel nulis salin Bup Adat sereta macha iya ninting hari. (U-dat. 17:18, 19) Bala rasul nemu, macha Bup Kudus sereta belematika iya amat beguna ke pengawa nginjil sida. Sida ngena ayat ari Bup Kudus Hebrew beratus kali dalam utai ke ditulis sida, lalu lebuh sida nginjil ngagai orang, sida mega ngasuh orang ngena ayat Bup Kudus. (SKR. 17:11) Kitai pan nemu, macha Jaku Petara ninting hari sereta belematika iya nya beguna. (1 Tim. 4:15) Tu nulung kitai mengkang baruh ati, lalu Jehovah ulih nempa kitai.

Kena utai ti disediaka Petara ngambika ulih nulung kitai mengkang baka tanah liat ti lembut (Peda genteran 10-13)

11, 12. Baka ni Jehovah ulih ngena gempuru Kristian nempa kitai nitihka utai ti diguna seiku-seiku kitai? Terangka.

11 Jehovah nemu utai ti diguna tiap iku kitai, lalu Iya ngena gempuru Kristian nempa kitai. Jim, ke disebut ba pun tadi, berengkah ngubah ulah diri lebuh seiku tuai gempuru ngayanka pengibuh diri ngagai iya. Ku Jim: “Iya nadai nyalahka aku tauka ngutuk aku. Tang, iya merangsang aku sereta madahka diri amat keran deka nulung.” Pengudah kira tiga bulan, tuai gempuru nya mai Jim datai begempuru. Jim madahka menyadi Kristian ba gempuru nya ngelaluka iya enggau manah, lalu pengerindu sida nulung iya ngubah ulah. Iya berengkah nemu, asai ati  iya nya ukai utai ti patut dikenuluka. Bala tuai gempuru ba gempuru Jim enggau bini iya, meransang iya, lalu iya belubah-lubah pulai baru nyembah Jehovah. Jim mega bulih penguntung ari macha artikel “Jehovah Is Not to Blame” sereta “Serve Jehovah Loyally,” ke bisi ba The Watchtower kena 15 November 1992.

12 Nyau kelama, Jim nyadi tuai gempuru baru. Kenyau ari nya, iya udah nulung bala menyadi Kristian lelaki ke bukai mutarka penanggul ti sama sereta ngeringka pengarap sida. Sebedau nya, iya ngumbai diri udah bisi kaul ti rapat enggau Jehovah, tang ke bendar enda! Iya nesal ati laban ngelakka penyumbung ngasuh iya beratika penyalah orang bukai ari ke beratika utai ti beguna agi.—1 Kor. 10:12.

Lebuh kitai neladan Kristus, orang deka nerima pesan kitai, lalu ulih ngubah ulah sida ngagai kitai

13. Nama kualiti ke ulih dikemansangka kitai lebuh nginjil, lalu nama penguntung iya?

13 Pengawa nginjil mega ulih nempa sereta nulung kitai nyadi orang ke manah agi. Baka ni? Lebuh kitai nginjil, kitai patut ngayanka kualiti baka baruh ati sereta buah roh kudus Petara ke bukai. (Gal. 5:22, 23) Pikirka kualiti manah ke udah dikemansangka nuan lebuh enggau pengawa nginjil. Lebuh kitai neladan Kristus, orang deka nerima pesan kitai, lalu ulih ngubah ulah sida ngagai kitai. Ngambika chunto, dua iku Saksi di menua Australia nguji nginjil ngagai seiku indu ba rumah, tang iya balat pedis ati sereta kasar enggau seduai iya. Taja pia, dua iku Saksi nya mendingka iya enggau basa. Udah nya, indu nya nesal ati ke ulah diri, lalu nulis surat ngagai pampang opis. Iya minta ampun ke ulah diri. Ku iya, “Aku baka orang ke beli ba mua dua iku orang ke ngerembaika Jaku Petara lalu nguji muru seduai iya ari aku enggau chara ti kasar.” Ari peneleba tu, kitai ulih nemu baruh ati nya beguna lebuh kitai nginjil. Amat, pengawa nginjil kitai nulung orang bukai sereta nulung kitai ngemansangka kualiti diri.

SAMA BEKEREJA ENGGAU PETARA LEBUH NEMPA BALA ANAK NUAN

14. Nama utai ke enda tau enda digaga apai indai enti sida deka mujur nempa bala anak sida?

14 Mayuh anak mit baruh ati sereta keran deka belajar. (Mat. 18:1-4) Nya alai, endang manah enti apai indai nulung bala anak sida belajarka sereta rinduka pemendar lebuh bala anak sida agi mit. (2 Tim. 3:14, 15) Ngambika ulih mujur, apai indai empu enda tau enda rinduka pemendar sereta ngena utai ti dipadah Bup Kudus ba pengidup sida. Lebuh apai indai ngereja tu, bala anak sida deka senang agi rinduka pemendar. Pia mega, bala anak deka nemu, disiplin ari apai indai nunjukka sida dikesayauka apai indai sereta Jehovah.

15, 16. Baka ni apai indai nunjukka diri arapka Petara enti sema anak sida dibuai ari gerempung?

15 Taja pan apai indai udah ngajar bala anak sida pemendar, tang sekeda ari anak  sida ninggalka Jehovah tauka dibuai ari gerempung. Tu ulih ngasuh ruang bilik sida balat tusah. Seiku menyadi Kristian indu ari menua Afrika Selatan madahka: “Lebuh menyadi lelaki aku dibuai ari gerempung, iya baka ke udah mati. Tu balat ngenusahka ati!” Tang nama digaga menyadi Kristian indu nya enggau apai indai iya? Sida nitihka iring ari Bup Kudus. (Bacha 1 Korint 5:11, 13.) Apai indai iya nemu, ngasika jaku lalau ari Petara deka mai penguntung ngagai tiap iku sida. Lalu sida nemu, dibuai ari gerempung nya disiplin ti bepengerindu ari Jehovah. Nya alai, sida semina ngiga iya lebuh bisi kebuah ti berat ke enda ulih diseliahka bekaul enggau sida sebilik.

16 Baka ni asai ati anak lelaki nya? Udah nya ku iya, “Aku nemu kami sebilik enda begedika aku, sida baka nya laban sida ngasika Jehovah enggau gerempung Iya.” Iya mega madahka, “Lebuh nuan ngasaika diri patut minta Jehovah nulung sereta ngampun nuan, nuan nemu nuan amat begunaka Iya.” Uji gambarka pengaga ati sida sebilik lebuh iya pulai baru ngagai Jehovah! Amat, kitai deka gaga ati sereta mujur enti kitai seruran ngasika Petara.—J-lam. 3:5, 6; 28:26.

Enti kitai baruh ati sereta seruran ngasika Jehovah, kitai berega amat ba Iya

17. Nama kebuah kitai patut nunduk ngagai Jehovah, lalu baka ni tu deka mai penguntung ngagai kitai?

17 Nabi Isaiah madahka, orang Judah di menua Babilon deka nesal ati lalu nyebut: ‘Nuan, Jehovah, endang Apai kami. Kami tu baka tanah liat, lalu Nuan baka tukang periuk. Nuan udah nempa kami.’ Sida mega deka minta Jehovah: “Nya alai anang . . . besalah kami belama iya ketegal dosa kami. Kami tu nembiak Nuan. Kasihka kami.” (Isa. 64:8, 9) Enti kitai baruh ati sereta seruran ngasika Jehovah, kitai berega amat ba Iya, baka Daniel. Jehovah deka terus nempa kitai ngena Jaku Iya, roh kudus sereta gerempung Iya ngambika jemah ila kitai deka nyadi ‘anak Petara’ ti sempurna.—Rom. 8:21.