Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

Saksi-Saksi Jehovah

Pilih bansa jaku Iban

Kebuah Kitai Patut Baruh Ati

Kebuah Kitai Patut Baruh Ati

“Enti nuan nemu ngemaruhka diri, nuan bepenemu-dalam.”—J-LAM. 11:2.

LAGU: 38, 69

1, 2. Nama kebuah Petara enda agi nerima Saul? (Peda gambar ba pun artikel.)

LEBUH Jehovah milih Saul nyadi raja, Saul baruh ati. (1 Sam. 9:1, 2, 21; 10:20-24) Tang pengudah nyadi raja, iya sumbung. Bisi sekali, beribu-ribu iku orang Pilistin datai nyerang orang Israel. Nabi Samuel udah madah ngagai Saul, iya deka datai lalu ngenjuk pemeri ngagai Jehovah. Taja pia, sebedau Samuel datai, orang Israel nyadi takut lalu mayuh ari sida ninggalka Saul. Saul enda sabar, lalu ari ke nganti penatai Samuel, iya ngenjuk pemeri nya kediri empu. Saul nadai hak ngereja nya, lalu Jehovah enda lantang ati.—1 Sam. 13:5-9.

2 Lebuh Samuel datai, iya ngerara Saul laban enda ngasika Jehovah. Tang Saul enda ngumbai diri udah ngereja penyalah. Iya ngiga tegal, lalu iya indah nyalahka orang bukai ke penyalah ti digaga iya. (1 Sam. 13:10-14) Kenyau hari nya, Saul ngereja mayuh utai bukai enggau sumbung. Nya alai, Jehovah enggai agi nerima iya nyadi raja. (1 Sam. 15:22, 23) Ba pun iya, Saul orang ti manah. Tang udah nya, iya nyadi jai lalu pengujung pengidup iya balat ngenakutka.—1 Sam. 31:1-6.

3. (a) Nama runding orang pasal baruh ati? (b) Nama tanya ti deka disaut kitai?

 3 Mayuh orang kemaya hari tu ngasaika diri enda ulih baruh ati enti sida deka mujur ba pengidup tauka ba kereja. Sida bejaku begah pasal diri empu kena nunjukka diri manah agi ari orang bukai. Ngambika chunto, seiku pelakun ti tebilang ke mega nyadi orang politik madahka: “Aku enda kala baruh ati, lalu aku enda ngarapka diri deka baruh ati.” Tang, nama kebuah orang Kristian patut baruh ati? Nama reti baruh ati? Baruh ati bekaul enggau nama? Ba artikel tu, kitai deka nyaut tanya tu. Lalu ba artikel pengudah tu, kitai deka meda baka ni kitai ulih mengkang baruh ati taja pan tusah deka ngereja nya.

NAMA KEBUAH BARUH ATI NYA BEGUNA?

4. Sumbung bekaul enggau nama?

4 Bup Kudus nunjukka penyumbung enda senimbal reti enggau baruh ati. (Bacha Jaku Dalam 11:2.) Penyumbung bekaul enggau kurang basa, ke ulih ngujungka kitai ngereja utai ti enda patut dikereja tauka kitai nadai hak ngereja nya, engka ketegal kitai enda sabar tauka sumbung. Kekadang, semua kitai ngereja utai enggau sumbung laban kitai enda sempurna. Tang baka ke ditemu kitai ari chunto Raja Saul, enti ulah tu nyadi tebiat, tu enda ngelantangka ati Jehovah. Masmur 119:21 madahka Jehovah deka “nganu orang ke sumbung.” Nama kebuah Iya nganu?

Kitai mandangka basa ngagai Jehovah enggau chara baruh ati

5. Nama kebuah ngereja utai enggau sumbung nya penyalah ti besai?

5 Kesatu, enti kitai ngereja utai enggau sumbung, kitai nunjukka diri enda bebasaka Jehovah, ke nyadi Petara sereta Pemerintah kitai. Kedua, enti kitai ngereja utai ke enda patut dikereja, kitai tentu deka bekelikuh sereta enda sepenemu enggau orang bukai. (J-lam. 13:10) Lalu ketiga, kitai baka orang ke beli enti orang udah nemu kitai ngereja utai enggau sumbung. (Luk. 14:8, 9) Amat, kitai ulih beratika kebuah Jehovah dekaka kitai baruh ati.

BARUH ATI BEKAUL ENGGAU NAMA?

6, 7. Baruh ati bekaul enggau nama?

6 Orang Kristian ke baruh ati enda sumbung tang ngumbai orang bukai manah agi ari iya. (Plp. 2:3) Orang ke baruh ati nemu diri bisi pengurang, lalu iya enggau baruh ati ngaku penyalah diri. Iya deka mendingka penemu orang bukai sereta belajar ari penemu nya. Orang ke baruh ati amat ngelantangka ati Jehovah.

7 Bup Kudus nunjukka, orang ke baruh ati nemu sapa diri empu sereta nemu sekeda utai ke tau sereta ke enda tau dikereja. Tu nulung iya bebasaka orang bukai sereta manah enggau sida.

8. Ngambika mengkang baruh ati, nama runding ke patut diseliahka kitai?

8 Tang, kitai engka enda sedarka diri berengkah berunding enggau chara ti sumbung. Baka ni tu tau nyadi? Kitai engka berengkah ngasaika diri beguna agi ari orang bukai laban kitai tauka orang ke dikelala kitai bisi megai siti-siti tanggung pengawa ba eklisia. (Rom. 12:16) Tauka kitai engka berengkah deka minta diperatika. (1 Tim. 2: 9, 10) Kitai indah engka madah ngagai orang bukai utai ke patut enggau ke enda patut dikereja sida.—1 Kor. 4:6.

9. Nama kebuah sekeda orang nyadi sumbung? Beri siti chunto.

9 Kitai engka berengkah ngembuan ulah ke sumbung enti kitai enda nagang pengingin kitai ti salah. Mayuh orang udah nyadi sumbung laban sida dekaka mulia ke sida empu, papas ke orang bukai, tauka enda nagang pengeringat sida. Tu nyadi ba sekeda orang ke disebut dalam Bup Kudus, baka Absalom, Usiah, sereta Nebukadnesar. Jehovah enggau terang madah ngagai sida, sida patut baruh ati.—2 Sam. 15:1-6; 18:9-17; 2 Ban. 26:16-21; Dan. 5:18-21.

10. Nama kebuah kitai enda patut ngakim tuju ati orang bukai? Beri siti chunto ari Bup Kudus.

10 Kekadang bisi kebuah bukai ke ngasuh orang enda baruh ati. Perundingka chunto ari Abimelek enggau Peter. (P-kal. 20:2-7; Mat. 26:31-35) Kati seduai iya sumbung? Tauka kati tu ketegal seduai iya enda nemu semua fakta tauka ngereja utai enggau enda berunding? Ketegal kitai enda ulih meda ati orang, kitai enda patut ngakim tuju ati orang bukai.—Bacha James 4:12.

UNGKUP NUAN BA ATUR PETARA

11. Nama utai ke patut ditemu kitai?

11 Orang ke baruh ati nemu ungkup iya ba atur Petara. Jehovah nya Petara ti teratur. Iya udah meri ungkup ngagai genap iku orang ba eklisia. Semua kitai beguna magang. Jehovah udah meri tiap iku kitai pemeri, pengelandik, pemandai tauka penau ti enda sebaka, lalu Iya ngawakka kitai milih chara kitai deka ngena semua utai nya. Enti kitai baruh ati, kitai deka ngena pemeri nya enggau chara ti dikedekaka Jehovah. (Rom. 12:4-8) Kitai nemu, Jehovah ngarapka kitai ngena semua utai nya ngemuliaka Iya sereta nulung orang bukai.—Bacha 1 Peter 4:10.

Nama ulih dipelajar kitai ari chunto Jesus lebuh kitai nerima siti-siti ubah ba pengawa? (Peda genteran 12-14)

12, 13. Nama patut dikingatka kitai lebuh napi ubah ba pengawa kitai ke Jehovah?

12 Nyau kelama, utai ke digaga kitai lebuh gawa ke Jehovah engka berubah. Ngambika chunto, perundingka mayuh ubah ke ditapi Jesus. Keterubah, semina iya enggau Apai iya aja. (J-lam. 8:22) Udah nya, iya nulung Jehovah ngaga bala melikat, dunya raya sereta mensia. (Kol. 1:16) Pengudah nya, iya dikirum ke dunya. Iya ada nyadi anak mensia lalu mansang nyadi orang ke besai tuai. (Plp. 2:7) Pengudah Jesus mati, iya pulai ke serega, lalu ba taun 1914 iya nyadi Raja ba Perintah Petara. (Heb. 2:9) Lalu pengudah Jesus merintah nyadi Raja pengelama seribu taun, iya deka mulaika Perintah nya ngagai Jehovah ngambika Jehovah nyadi semua utai ke semua orang.—1 Kor. 15:28.

13 Kitai mega napi mayuh ubah ba pengidup. Kekadang tanggung pengawa kitai engka berubah ketegal pemutus ke digaga kitai. Ngambika chunto, kitai engka bujang dara tang udah nya engka berunding deka kawin. Tauka kitai engka bisi anak. Udah nya, kitai engka deka ngaga sekeda ubah ngambika ulih gawa ke Jehovah aja. Ba maya bukai, tanggung pengawa kitai engka berubah ketegal bisi utai ke nyadi ba kitai. Kitai engka ulih ngereja mayuh agi, tauka kitai engka patut ngereja mimit agi. Tang, sekalika kitai tuai tauka biak, gerai tauka enda, Jehovah nemu baka ni genap iku kitai ulih gawa ke Iya enggau pemadu manah. Iya enda ngarapka lebih ari ke ulih dikereja kitai. Lalu Iya amat gaga ati ke semua utai dikereja kitai ke Iya.—Heb. 6:10.

14. Baka ni ulah ke baruh ati ulih nulung kitai puas ati sereta lantang ati ba semua pekara?

14 Jesus lantang ati enggau semua pengawa ke diberi Jehovah ngagai iya, lalu  kitai mega ulih lantang ati enggau pengawa kitai empu. (J-lam. 8:30, 31) Orang ke baruh ati puas ati enggau pengawa sereta tanggung pengawa iya ba eklisia. Iya enda betumpu ba utai ke dikereja orang bukai. Tang, iya puas ati enggau ungkup iya ba gerempung Petara. Ba iya, ungkup nya datai ari Jehovah. Orang ke baruh ati mega bebasaka orang bukai sereta lantang ati nulung sida. Iya nemu, Jehovah mega udah meri sida ungkup.—Rom. 12:10.

RUNDING TI BETUL PASAL BARUH ATI

15. Nama ulih dipelajarka kitai ari chunto Gideon?

15 Gideon nya teladan ti pemadu manah bekaul enggau baruh ati. Lebuh Jehovah ngasuh iya nyelamatka orang Israel ari orang Midian, ku Gideon: “Suku raban bansa aku pemadu lemi dalam raban bansa Manasi, lalu aku tu orang ke pemadu enda diguna orang dalam ruang bilik aku.” (P-ulu. 6:15) Tang Gideon arapka Jehovah, lalu nerima pengawa nya. Udah nya, Gideon nentuka iya amat meretika utai ti diguna Jehovah ari iya, lalu besampi minta iring ari Jehovah. (P-ulu. 6:36-40) Gideon nya orang ke kering sereta berani. Iya mega pintar sereta bejimat. (P-ulu. 6:11, 27) Udah nya, lebuh orang Israel dekaka iya merintah sida, iya enggai. Pengudah iya ngereja utai ke diasuh Jehovah, iya pulai ke rumah iya empu.—P-ulu. 8:22, 23, 29.

16, 17. Baka ni orang ke baruh ati ulih ngaga pemansang?

16 Enti seiku-seiku orang nerima pengawa baru tauka deka ngereja mayuh agi pengawa ba eklisia, tu ukai reti iya orang nya enda baruh ati. Bup Kudus madahka, endang manah enti nembiak Jehovah deka gawa ke bala menyadi Kristian enggau bebendar agi sereta ngaga pemansang.  (1 Tim. 4:13-15) Tang kati kitai begunaka siti-siti pengawa ke baru kena ngaga pemansang? Enda. Semua kitai ulih terus ngemansangka kualiti Kristian kitai sereta penau ke udah diberi Jehovah ngambika kitai ulih gawa ke Iya sereta nulung orang bukai enggau manah agi.

17 Sebedau nerima siti-siti pengawa, orang ke baruh ati deka nemu dulu utai ti diguna ari iya. Iya besampi pasal pengawa nya sereta enggau bejimat berundingka sekalika iya ulih bejalaika pengawa nya. Kati iya agi bisi awak sereta pengering kena ngereja utai bukai ke beguna? Enti nadai, kati ulih sekeda pengawa ke dipegai iya diatu dipejalaika orang bukai? Pengudah berundingka utai tu, iya engka ngasaika diri enda ulih bejalaika pengawa ti baru nya enggau manah. Enti kitai baruh ati, kitai engka madahka diri enggai nerima pengawa nya.

18. (a) Nama deka dikereja orang ke baruh ati lebuh iya diberi siti-siti pengawa ti baru? (b) Baka ni Rome 12:3 nulung kitai baruh ati?

18 Jehovah dekaka kitai diau begulai sejalai enggau Iya enggau ati ti baruh. (Mik. 6:8) Nya alai, lebuh kitai diberi siti-siti pengawa ti baru, kitai ngiga iring sereta bantu ari Iya, baka ke digaga Gideon. Kitai patut berunding enggau dalam pasal utai ke dipadah Jehovah nengah Bup Kudus sereta gerempung Iya. Anang enda ingat, semua utai ke ulih dikereja kitai ba pengawa ke Iya ukai ketegal penau ke dikemisi kitai, tang ketegal Jehovah nya baruh ati sereta sanggup nulung kitai. (Mas. 18:35) Orang ke baruh ati enda “ngumbai diri pama [lebih] agi ari ti patut.”—Bacha Rome 12:3.

19. Nama kebuah kitai patut baruh ati?

19 Orang ke baruh ati nemu, semina Jehovah aja ke patut nerima semua mulia, laban Iya Penempa sereta ti Pemadu Tinggi ba dunya raya. (Pem. 4:11) Enti kitai baruh ati, kitai deka gaga ati enggau semua pengawa ke ulih dikereja kitai ke Jehovah. Kitai deka bebasaka asai ati sereta runding bala menyadi Kristian kitai, lalu asil iya, semua kitai deka beserakup. Orang ke baruh ati deka bejimat berunding sebedau iya ngereja siti-siti utai, lalu enggau chara tu iya ulih nyeliah ari ngereja penyalah ti besai. Jehovah amat lantang ati enggau orang ke baruh ati. Ketegal tu, baruh ati nya beguna bendar ba nembiak Petara. Ba artikel pengudah tu, kitai deka beratika baka ni kitai ulih mengkang baruh ati taja pan tusah deka ngereja nya.