Terus ngagai penerang

Terus ngagai Ripih Isi

Saksi-Saksi Jehovah

Pilih bansa jaku Iban

 PENERANG

Betudung Pala—Kemaya Lalu Nama Kebuah?

Betudung Pala—Kemaya Lalu Nama Kebuah?

Nitihka Bup Kudus, kemaya lalu nama kebuah orang Kristian ke indu patut ngena tudung pala? Aram kitai beratika jaku rasul Paul pasal pekara tu. Iya meri iring kena nulung kitai ngaga pemutus ti ulih ngemuliaka Petara. (1 Korint 11:3-16) Paul madahka tiga pekara ti patut diperundingka: (1) pengawa ti ngasuh indu betudung pala, (2) maya iya patut betudung pala, lalu (3) kebuah iya betudung pala.

Pengawa. Paul madah dua pengawa ke ngasuh indu betudung pala: besampi enggau benabi. (Ayat 4, 5) Besampi reti iya bejaku enggau Jehovah. Kemaya hari tu, benabi reti iya madahka ajar ari Bup Kudus ngagai orang bukai. Tu patut dikereja orang Kristian. Kati Paul madahka orang Kristian ke indu patut ngena tudung pala tiap kali iya besampi tauka ngajar pemendar ari Bup Kudus? Enda. Laban maya ti deka nentuka sekalika iya patut betudung pala tauka enda.

Maya. Jaku Paul ulih dikena ba ruang bilik enggau ba endur gempuru. Ku iya: “Laki nyadi kepala bini; . . . indu ke  enda betudung pala lebuh iya besampi tauka lebuh iya benabi, ngemaluka pala iya.” (Ayat 3, 5) Ba atur diri sebilik, laki dipilih Jehovah nyadi kepala bini. Enti bini enda masa penuduk laki iya, lalu bejalaika tanggungjawap ke diberi Jehovah ngagai laki, bini ngemaluka laki iya. Chunto, enti iya ngajar Bup Kudus maya laki iya bisi ba rumah, iya patut betudung pala kena masa penuduk laki iya. Iya patut ngereja nya sekalika laki iya udah dibaptisa tauka bedau, laban laki iya tuai bilik. * Enti iya patut besampi tauka ngajar Bup Kudus maya anak lelaki iya ke udah dibaptisa bisi ba rumah, iya mega patut nudung pala iya. Tu ukai ketegal anak iya nyadi tuai bilik, tang ketegal masa penuduk anak iya ke udah nyadi menyadi Kristian ba gerempung Jehovah.

Ku Paul madah pasal gerempung Jehovah: “Enti orang bisi ati deka bekelikuhka pasal tu, kitai tauka eklisia [menyadi Kristian] nadai adat asal bukai.” (Ayat 16) Ba gerempung Kristian, orang lelaki ke udah dibaptisa dipilih nyadi tuai. (1 Timoti 2:11-14; Hebrew 13:17) Semina sida ke lelaki aja dipilih nyadi tuai gempuru enggau penulung gempuru sereta diberi tanggungjawap ngemataka nembiak Jehovah. (Kereja Rasul 20:28) Kekadang, orang Kristian ke indu diasuh bejalaika pengawa ke patut dikereja menyadi Kristian lelaki ke udah dibaptisa. Chunto, iya engka diasuh ngiring gempuru kena nginjil enti menyadi Kristian lelaki ke udah dibaptisa nadai, tauka maya iya ngajar Bup Kudus begulai enggau menyadi Kristian lelaki ke udah dibaptisa. * Ketegal pengawa tu bekaul enggau gerempung Kristian, iya patut betudung pala kena nunjukka diri bejalaika pengawa ke diberi ngagai menyadi Kristian ke lelaki.

 Pia mega, bisi sekeda pengawa ke ngasuh menyadi Kristian ke indu enda ibuh betudung pala. Chunto, maya meri komen ba gempuru Kristian, nginjil enggau laki iya tauka menyadi Kristian lelaki ke udah dibaptisa. Iya mega enda ibuh nudung pala maya belajar Bup Kudus tauka besampi enggau anak iya ke bedau dibaptisa enti laki iya nadai di rumah. Endang amat, bisi sekeda pekara ulih ngasuh menyadi Kristian ke indu kakang ati, tang iya ulih mansik pekara nya enggau dalam agi. * Enti iya agi kakang ati, lalu ati iya meransang iya betudung pala, iya ulih ngereja nya baka ke diayan ba gambar.

Kebuah. Ayat 10, madah: “Ketegal sida melikat, indu enda tau nadai tanda kuasa ba pala iya.” Ayat tu madah pasal dua kebuah orang Kristian ke indu patut nudung pala. Kesatu, peratika rambai jaku, “tanda kuasa.” Ngena tudung pala nunjukka iya masa atur Jehovah ke udah milih menyadi Kristian ke lelaki nyadi tuai ba gerempung Kristian. Enggau tu, iya nunjukka pengerindu enggau penaluk iya ngagai Petara Jehovah. Kebuah kedua, iya nya “ketegal sida melikat.” Nama dipelajarka bala melikat ari pengawa iya ke ngena tudung pala?

Bala melikat rindu ati meda orang ngasika atur ba gerempung Jehovah, enda ngira di serega tauka di dunya tu. Sida mega bulih penguntung ari teladan mensia ke enda sempurna ba pekara tu. Kelia menya, mayuh melikat enda ngasika atur Jehovah tu. (Jude 6) Diatu bala melikat meda,  taja pan menyadi Kristian ke indu mayuh peneleba, penemu, sereta pandai agi ari menyadi Kristian lelaki ke udah dibaptisa ba gerempung Jehovah; tang, sida sanggup tunduk ngagai penuduk bala menyadi Kristian ke lelaki. Sekeda ari menyadi Kristian ke indu tu diiri ngena roh kudus, lalu deka merintah enggau Jesus ba serega. Sida iya deka bulih penuduk ti tinggi agi ari bala melikat. Tu teladan ti manah ngagai bala melikat! Naka meh pemanah peluang ke dikemisi bala menyadi Kristian ke indu!

^ per. 3 Bini orang Kristian enda besampi inggar ba mua laki iya ke udah dibaptisa. Iya semina ulih besampi baka nya enti laki iya enda ulih bejaku ketegal sakit.

^ per. 1 Menyadi Kristian ke indu enda ibuh betudung pala maya ngajar Bup Kudus begulai enggau menyadi Kristian ke lelaki ke bedau dibaptisa, asal nya ukai laki iya.

^ per. 2 Ke penerang mayuh agi, peda The Watchtower 15 November 2009, lambar 12-13, sereta 15 Februari 1977, lambar 125-128..